Japonština - Stránka 2 z 6

24. 2. 2020

Milí studenti korejštiny a KAS, rádi bychom vás tímto pozvali na 3. přednáškový blok v rámci projektu SEED. Jedná se o přednášky odborníků na téma korejské historie pod souhrnným nazvem Between Nostalgia and Nausea: Attitudes...

19. 2. 2020

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci pořádá 28. ročník fakultního kola studentské soutěžní konference S T U D E N T   A   V Ě D A   2 0 2 0 (sekce lingvistika). Podrobné informace najdete zde.

13. 2. 2020

Srdečně zveme na přednášky dr. Culiberga z University of Ljubljana. Podrobné informace zde.

11. 2. 2020

Vážení studenti, V letním semestru 2020 se budou nově otevírat následující předměty pro navazující magisterské studium: -          Odborný seminář - Společnost a Kultura I/Odborný seminář čínských studií 3 (DAS/SPOK1),...

8. 2. 2020

V letním semestru 2020 se studenti japonštiny v bakalářském i navazujícím magisterském studiu mohou zapsat do kurzu Obchodní japonština 2 (ASJ/OJA2). Kurz je zaměřen na specifika japonštiny užívané v obchodním prostředí a...

5. 2. 2020

Srdečně zvu studenty japonštiny i ostatní zájemce na letošní Přednášky odborníků z praxe. Ve STAGu si kurz zapisujte pod kódy ASJ/POP, ASJ/POP3, DAS/POP3. V letním semestru 2020 přivítáme mnoho zajímavých přednášejících -...

5. 2. 2020

V letním semestru 2020 se mohou pokročilí studenti japonštiny (3. ročník bc. studia, navazující magisterské studium) ucházet o odbornou praxi v japonské firmě. O praxi se mohou ucházet jen vážní a velmi motivovaní zájemci...

31. 1. 2020

V týdnu od 3.2. do 7.2. bude sekretariát katedry uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

29. 1. 2020

Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další...