Možnosti uplatnění ve vojenském zpravodajství - pozvánka na přednášku

pátek 23. listopad 2018, 12:49

Přednáška Ing. Zobače seznámí potenciální uchazeče o výběrové řízení k Vojenskému zpravodajství o požadavcích, které musejí splňovat a o nabízených možnostech.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.