Předzápis do kurzu Obchodní japonština otevřen i studentům NMgr. studia

pátek 23. srpen 2019, 12:01

Informujeme studenty japonštiny, že do kurzu Obchodní japonština 1 (ASJ/OJA1) se na zimní semestr 2019 mohou zapisovat i studenti navazujícího magisterského studia, kteří tento kurz ještě neabsolvovali během svého bakalářského studia.

Zároveň upozorňujeme studenty bakalářského studia, že do tohoto kurzu se mohou zapsat pouze ti, kteří již úspěšně absolvovali kurz Japonština 4.

 

Zpět