Filozofie - společný základ

Seznam zaměření:

  • Dějiny filozofie pro historiky - Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (ZS, LS)
  • Filozofie a společenské vědy - PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. (ZS, LS)
  • Filozofie jazyka - Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (ZS, LS)
  • Úvod do logiky a teorie argumentace - Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (ZS, LS)

Student si zapisuje kurz v ZS nebo v LS.

Kurzy doporučené pro jednotlivé obory KAS:

  • ČINF - Úvod do logiky a teorie argumentace
  • ISCR - Filozofie a společenské vědy
  • JAPF - Filozofie jazyka
  • KHP - Úvod do logiky a teorie argumentace