Normy

Veškeré informace potřebné k úspěšnému studiu naleznete:

Všechny potřebné formuláře týkající se studia naleznete jednak na stránkách studijního oddělení, jednak v aplikaci ELF.

Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně Vašeho studia, nejprve si prostudujte Studijní a zkušební řád, Vnitřní normu FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijní plán. Následně se obraťte na studijní oddělení.