Postupové zkoušky

Souborná postupová zkouška - čínská filologie (ASH/SPZ)

Soubornou postupovou zkoušku (ASH/SPZ) si musí v LS povinně zapsat všichni studenti prvního ročníku jednooborového bakalářského studia. Tuto atestaci si mohou ve STAGu zapsat pouze jednou, a proto je podmínkou pro postup do 2. ročníku. 

Podmínky pro získání atestace:

a) Studenti, kteří prokáží úspěšné absolvování všech jazykových disciplín 1. ročníku, tuto zkoušku získávají automaticky.

Jedná se o tyto předměty:

 • ASH/KY1 Audioorální cvičení 1
 • ASH/XKY2 Audioorální cvičení 2
 • ASH/XKY1 Čínská konverzace 1
 • ASH/XKY2X Čínská konverzace 2
 • ASH/XTL1 Náslechová cvičení 1
 • ASH/XTL2 Náslechová cvičení 2
 • ASH/XHZ1 Grammatologie 1
 • ASH/XHZ2 Grammatologie 2
 • ASH/XYF1 Gramatika čínštiny 1
 • ASH/XYF2 Gramatika čínštiny 2
 • ASH/XFY Fonetika čínštiny
 • ASH/XFY2 Fonologie čínštiny

b) Studenti, kteří nesplní kteroukoliv z výše uvedených atestací, musí absolvovat SPZ v rozsahu daných nesplněných disciplín. Každá úspěšně absolvovaná část (jednotlivé disciplíny) bude uznána a student bude absolvovat každý další termín pouze v rozsahu zbývajících nesplněných částí. 

Pro SPZ budou vypsány tři termíny (polovina června, konec června, začátek září). 

V případě nesplnění některé z částí SPZ, nebude zkouška uznána a studijní oddělení FF UP zašle studentovi vyrozumění o nesplnění podmínek studia a jeho následném ukončení.

Souborná postupová zkouška – japonská filologie (ASJ/SPZ)

Soubornou postupovou zkoušku (ASJ/SPZ) si musí v LS povinně zapsat všichni studenti prvního ročníku bakalářského studia japonské filologie. Tuto atestaci si lze ve STAGu zapsat pouze jednou, je tedy podmínkou pro postup do 2. ročníku. 

Souborná postupová zkouška se skládá z těchto částí:

 • písemná část
 • ústní část

Obě tyto části prověřují zvládnutí učiva v povinných jazykových kurzech Japonština 1, 2 a Znaková cvičení 1, 2.

Studenti japonské filologie musí Soubornou postupovou zkoušku složit v LS 1. ročníku studia. Na její splnění mají celkem tři pokusy v termínech, které budou vypsány.

Úspěšné absolvování Souborné postupové zkoušky podmiňuje zápis do jazykových předmětů 2. a 3. ročníku studia (Japonština 3–6, Konverzace 3–6, Četba textů 1–2 a Slohová cvičení).