Čínská filologie

Přijímací řízení

Bakalářské jednooborové a dvouoborové studium

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Čínská filologie je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních čínských reálií. Není vyžadována znalost čínského jazyka. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP.

Magisterské navazující jednooborové a dvouoborové studium

Podmínkou pro přijetí do magisterského navazujícího studia oboru Čínská filologie je úspěšné absolvování bakalářského studia Čínská filologie nebo jiného příbuzného oboru zaměřeného na čínský jazyk a kulturu. Předpokladem ke studiu je znalost čínského jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 u mluveného jazyka, B1 u čtení a A2 u psaní, a znalost čínských reálií na úrovni státní bakalářské zkoušky.

Podrobnější informace k podávání přihlášek najdete zde  a k přijímacímu řízení zde.