Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Přijímací řízení

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních reálií Indonésie a jihovýchodní Asie. Není vyžadována předchozí znalost indonéštiny. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP a testu z anglického jazyka.

Podrobnější informace k podávání přihlášek najdete zde  a k přijímacímu řízení zde.