Japonská filologie

Přijímací řízení

Bakalářské jednooborové studium

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Japonská filologie je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních japonských reálií. Není vyžadována znalost japonského jazyka. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP a také oborového testu zaměřeného na reálie Japonska.

Magisterské navazující jednooborové studium

Podmínkou pro přijetí do magisterského navazujícího studia oboru Japonská filologie je úspěšné absolvování bakalářského studia, ideálně oboru Japonská filologie nebo jiného příbuzného oboru zaměřeného na japonský jazyk a kulturu. Předpokladem ke studiu je znalost japonského jazyka a reálií minimálně na úrovni státní bakalářské zkoušky.

Bakalářské dvouoborové studium

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Japonská filologie je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních japonských reálií. Není vyžadována znalost japonského jazyka. Uchazeči skládají pouze Test studijních předpokladů FF UP.

Magisterské navazující dvouoborové studium

Podmínkou pro přijetí do magisterského navazujícího studia oboru Japonská filologie je úspěšné absolvování bakalářského studia Japonská filologie nebo jiného příbuzného oboru zaměřeného na japonský jazyk a kulturu. Předpokladem ke studiu je znalost japonského jazyka a reálií minimálně na úrovni státní bakalářské zkoušky.

 

Podrobnější informace k podávání přihlášek najdete zde  a k přijímacímu řízení zde.