Jazyky a kultura Číny a Japonska

Přijímací řízení

Do studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska může být přijat absolvent s úplným vysokoškolským vzděláním na úrovni Mgr. v oborech úzce souvisejících s problematikou kultury Číny či Japonska (např. čínská filologie, japonská filologie, kulturní antropologie, kulturální studia, politologie apod.). Další podmínkou pro přijetí je znalost čínského nebo japonského jazyka (doložená SZZK nebo platným certifikátem HSK či JLPT) a anglického jazyka. Další jazyk (zejména regionu) je výhodou.

Uchazeči o doktorské studium si podávají přihlášku ke studiu v souladu s fakultními instrukcemi. Jako součást přihlášky ke studiu musí student předložit kvalitně zpracovaný projekt disertační práce a odborný životopis včetně seznamu svých dosavadních publikovaných výstupů. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, v jehož průběhu uchazeč prezentuje svůj badatelské záměr a zodpoví položené otázky.

Podrobnější informace k podávání přihlášek najdete zde a k přijímacímu řízení zde.

Základní informace k organizaci doktorského studia na KAS jsou zde