Korejština pro hospodářskou praxi

Přijímací řízení

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Korejština pro hospodářskou praxi je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních korejských reálií. Není vyžadována znalost korejského jazyka. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP.

Podrobnější informace k podávání přihlášek najdete zde  a k přijímacímu řízení zde.