Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633462

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.20

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 10:00–11:00 3.20 Nebo jindy po předchozí domluvě.
Monday 10:00–11:00 3.20 Pouze konzultace diplomových prací.
Selected publications
Martinásková S. Modernizace tradiční japonské poezie na přelomu 19. a 20. století. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Martinásková S., Šturdík M. Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska. 2015. (KNIHA - CELEK)
Martinásková S. Masaoka Šiki - kukačka z Macujamy. Pod tíhou měsíce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Martinásková S. “The new nature” in modern Japanese tanka and haiku poetry. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Martinásková S. “Low above the railroad wild geese flying…”. 2015. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2018.
Nakaya T., Martinásková S. Paní profesorka Zdenka Švarcová. Dálný východ. 2017.
Martinásková S. Poezie haiku v současné japonské společnosti. Dálný východ. 2013.
MARTINÁSKOVÁ S., Nakaya T. České překlady japonské literatury vydané v letech 1990 – 2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Nakaya T., MARTINÁSKOVÁ S. Překlady japonské literatury vydané v letech 1990-2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
MARTINÁSKOVÁ S. Japonská literatura. 2011.
PŘEKLAD
MARTINÁSKOVÁ S. Mikiró Sasaki - Horské svíce, Z písku. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Palma a ještěrka. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Ueda Gosengoku - Básně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Classical Japanese 1 ASJ/KJ1 ZS 2
Classical Japanese Literature ASJ/KL ZS 2
Classical Japanese Literature ASJ/KLC ZS 2
Japanese Literature - seminar 1 ASJ/LS1 ZS Se 2
Japanese History 1 ASJ/SDC ZS 2
Japanese History 1 ASJ/SDH ZS 2
BC Thesis Seminar 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Classical Japanese Literature ASJ/1KL ZS 2
Japanese History - seminar 1 ASJ/HS1 ZS Se 2
Japanese Literature - seminar 1 ASJ/1LS1 ZS Se 2
MA Thesis Seminar 1 ASJ/1MS1 ZS Se 2
Japanese History 1 ASJ/1SD ZS 2
Předmoderní japonská historie DAS/PJH ZS Se 2
Klasická japonská próza DAS/KJP ZS Se 2
Classical Japanese Literature ASJ/KLI ZS 2
Klasická japonština DAS/KJ ZS 1
Klasická japonština DAS/KJ ZS Cv 1
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates