Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633462

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.20

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Thursday 10:00–11:00 Po předchozí domluvě - online. https://cesnet.zoom.us/j/97586067938 (nastavena čekárna)
Friday 10:00–11:00 Po předchozí domluvě - online. Dne 4.12. jsou konzultace z důvodu DOD ZRUŠENY. Pouze diplomové konzultace. https://cesnet.zoom.us/j/92701423884 (nastavena čekárna)
Selected publications
Martinásková S. Modernizace tradiční japonské poezie na přelomu 19. a 20. století. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Martinásková S., Šturdík M. Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska. 2015. (KNIHA - CELEK)
Martinásková S. Masaoka Šiki - kukačka z Macujamy. Pod tíhou měsíce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Martinásková S. “The new nature” in modern Japanese tanka and haiku poetry. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Martinásková S. “Low above the railroad wild geese flying…”. 2015. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2018.
Nakaya T., Martinásková S. Paní profesorka Zdenka Švarcová. Dálný východ. 2017.
Martinásková S. Poezie haiku v současné japonské společnosti. Dálný východ. 2013.
MARTINÁSKOVÁ S., Nakaya T. České překlady japonské literatury vydané v letech 1990 – 2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Nakaya T., MARTINÁSKOVÁ S. Překlady japonské literatury vydané v letech 1990-2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘEKLAD
MARTINÁSKOVÁ S. Mikiró Sasaki - Horské svíce, Z písku. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Palma a ještěrka. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Ueda Gosengoku - Básně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Staré dějiny Japonska ASJ/SDC ZS 2
Klasická japonská próza DAS/KJP ZS Se 2
Klasická literatura ASJ/KL ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLC ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLI ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/LS1 ZS Se 2
Příprava na testy japonských institucí 3 DAS/PTJI3 ZS Cv 0
Příprava na testy japonských institucí 4 DAS/PTJI4 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 DAS/DS2 ZS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDH ZS 2
Bakalářský diplomový seminář 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Klasická literatura ASJ/1KL ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/1LS1 ZS Se 2
Magisterský diplomový seminář 1 ASJ/1MS1 ZS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/1SD ZS 2
Tutoring DAS/BT ZS Cv 0
Tutoring DAS/MT ZS Cv 0
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates