Department Members

Administration

Oops, an error occurred! Code: 202109190327079353951c

Chinese Studies

Oops, an error occurred! Code: 202109190327075ca6cad3

Japanese Studies

Oops, an error occurred! Code: 20210919032707dbfa6f10

Korean Studies

Oops, an error occurred! Code: 20210919032707a255954e
Oops, an error occurred! Code: 20210919032707d7c0dc19

Indonesian Studies

Oops, an error occurred! Code: 202109190327078e0f0a9e

Křížkovského 14

místnost:


Researchers

List of the team members of the project “Sinophone Borderlands – interaction at the Edges” can be found  here.

Ph.D. Students

* contact details available at: https://portal.upol.cz/

 

Mgr. Petra Cabišová

Mgr. Vlastimil Dobečka

Mgr. Kristýna Han

Juan Liang-Ting, M.A.

Mgr. Martin Schir

Mgr. Václav Štefek

Mgr. Ondřej Vicher

Mgr. Renata Čižmárová

Mgr. David Grant

Mgr. Jakub Martinec

Mgr. Kateřina Šamajová

Mgr. Michaela Frydrychová

Mgr. Markéta Koklarová

Mgr. Markéta Otýpková

Mgr. Radek Pazderka

Mgr. Šimon Šťastný

PhDr. Jan Beran

Mgr. Klaudia Ďurajková

Mgr. Kamil Hanák

Mgr. Ing. Ivo Pajorek

Muhetaer Mukaidaisi, MA

Raasheed Mahmood, MA

Mgr. Kateřina Sovíčková

Mgr. Žofia Zigová

Ahmed Sharif, MA

Rumi Akter, MA

Shirin Naseer, MA

Le Van Tuyen, MA

Saglai Sandanchik, MA

Ing. Pham Thu Huong