Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633462

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.20

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 10:00–11:00 3.20 Nebo jindy po předchozí domluvě.
pondělí 10:00–11:00 3.20 Pouze konzultace diplomových prací.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Martinásková S. Modernizace tradiční japonské poezie na přelomu 19. a 20. století. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Martinásková S., Šturdík M. Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska. 2015. (KNIHA - CELEK)
Martinásková S. Masaoka Šiki - kukačka z Macujamy. Pod tíhou měsíce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Martinásková S. “The new nature” in modern Japanese tanka and haiku poetry. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Martinásková S. “Low above the railroad wild geese flying…”. 2015. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2018.
Nakaya T., Martinásková S. Paní profesorka Zdenka Švarcová. Dálný východ. 2017.
Martinásková S. Poezie haiku v současné japonské společnosti. Dálný východ. 2013.
MARTINÁSKOVÁ S., Nakaya T. České překlady japonské literatury vydané v letech 1990 – 2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Nakaya T., MARTINÁSKOVÁ S. Překlady japonské literatury vydané v letech 1990-2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘEKLAD
MARTINÁSKOVÁ S. Mikiró Sasaki - Horské svíce, Z písku. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Palma a ještěrka. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Ueda Gosengoku - Básně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Klasická japonština 1 ASJ/KJ1 ZS 2
Klasická literatura ASJ/KL ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLC ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/LS1 ZS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDC ZS 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDH ZS 2
Bakalářský diplomový seminář 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Klasická literatura ASJ/1KL ZS 2
Historický seminář 1 ASJ/HS1 ZS Se 2
Literární seminář 1 ASJ/1LS1 ZS Se 2
Magisterský diplomový seminář 1 ASJ/1MS1 ZS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/1SD ZS 2
Předmoderní japonská historie DAS/PJH ZS Se 2
Klasická japonská próza DAS/KJP ZS Se 2
Klasická literatura ASJ/KLI ZS 2
Klasická japonština DAS/KJ ZS Cv 1
Klasická japonština DAS/KJ ZS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.