Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633462

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.20

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.20 Během léta pouze po předchozí domluvě.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Martinásková S. Modernizace tradiční japonské poezie na přelomu 19. a 20. století. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Martinásková S., Šturdík M. Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska. 2015. (KNIHA - CELEK)
Martinásková S. Masaoka Šiki - kukačka z Macujamy. Pod tíhou měsíce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Martinásková S. “The new nature” in modern Japanese tanka and haiku poetry. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Martinásková S. “Low above the railroad wild geese flying…”. 2015. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2018.
Nakaya T., Martinásková S. Paní profesorka Zdenka Švarcová. Dálný východ. 2017.
Martinásková S. Poezie haiku v současné japonské společnosti. Dálný východ. 2013.
MARTINÁSKOVÁ S., Nakaya T. České překlady japonské literatury vydané v letech 1990 – 2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Nakaya T., MARTINÁSKOVÁ S. Překlady japonské literatury vydané v letech 1990-2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘEKLAD
MARTINÁSKOVÁ S. Mikiró Sasaki - Horské svíce, Z písku. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Palma a ještěrka. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Ueda Gosengoku - Básně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Klasická japonština 2 ASJ/KJZ LS Cv 2
Klasická japonština 1 ASJ/KJ1 ZS 2
Klasická literatura ASJ/KL ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLC ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/LS1 ZS Se 2
Literární seminář 2 ASJ/LS2 LS Se 2
Moderní dějiny Japonska ASJ/MD LS 2
Moderní dějiny Japonska ASJ/MDC LS 2
Moderní literatura ASJ/ML LS 2
Moderní literatura ASJ/MLC LS 2
Magisterský diplomový seminář 2 ASJ/MS2 LS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDC ZS 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDH ZS 2
Bakalářský diplomový seminář 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Bakalářský diplomový seminář 2 ASJ/1BS2 LS Se 2
Klasická literatura ASJ/1KL ZS 2
Historický seminář 1 ASJ/HS1 ZS Se 2
Literární seminář 1 ASJ/1LS1 ZS Se 2
Literární seminář 2 ASJ/1LS2 LS Se 2
Moderní dějiny Japonska ASJ/1MD LS 2
Moderní literatura ASJ/1ML LS 2
Magisterský diplomový seminář 1 ASJ/1MS1 ZS Se 2
Magisterský diplomový seminář 2 ASJ/1MS2 LS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/1SD ZS 2
Specifické rysy čín. a jap. literatury KDV/91ALI LS Se 1
Specifické rysy čín. a jap. literatury KDV/91ALI LS 1
Předmoderní japonská historie DAS/PJH ZS Se 2
Literární věda DAS/LV LS Se 2
Literární věda DAS/LV LS 2
Účast na letní škole DAS/ULS ZS 0
Klasická japonská próza DAS/KJP ZS Se 2
Moderní japonská próza DAS/MJP LS Se 2
Klasická literatura ASJ/KLI ZS 2
Moderní literatura ASJ/MLI LS 2
Úvod do studia asijských literatur DAS/4ULA LS 2
Úvod do studia asijských literatur DAS/5ULA LS 2
Klasická japonština DAS/KJ ZS Cv 1
Klasická japonština DAS/KJ ZS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.