Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633462

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.67

odborný asistent

Japonská literatura, japonské dějiny, klasická japonština

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00–11:00 online Diplomové konzultační hodiny. ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/92319322942 (s čekárnou)
čtvrtek 10:00–11:00 online Konzultační hodiny. ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/93045987319 (s čekárnou)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Martinásková S. Modernizace tradiční japonské poezie na přelomu 19. a 20. století. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Martinásková S., Šturdík M. Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska. 2015. (KNIHA - CELEK)
Martinásková S. Masaoka Šiki - kukačka z Macujamy. Pod tíhou měsíce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Martinásková S. “The new nature” in modern Japanese tanka and haiku poetry. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Martinásková S. “Low above the railroad wild geese flying…”. 2015. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2020.
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2018.
Nakaya T., Martinásková S. Paní profesorka Zdenka Švarcová. Dálný východ. 2017.
Martinásková S. Poezie haiku v současné japonské společnosti. Dálný východ. 2013.
MARTINÁSKOVÁ S., Nakaya T. České překlady japonské literatury vydané v letech 1990 – 2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Nakaya T., MARTINÁSKOVÁ S. Překlady japonské literatury vydané v letech 1990-2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
OPONENTSKÝ POSUDEK
Martinásková S. Marek Mikeš: Gendži monogatari a populární literatura období Edo. Gendži monogatari a populární literatura období Edo. 2021.
PŘEKLAD
MARTINÁSKOVÁ S. Mikiró Sasaki - Horské svíce, Z písku. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Palma a ještěrka. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Ueda Gosengoku - Básně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Staré dějiny Japonska ASJ/SDC ZS 2
Klasická japonská próza DAS/KJP ZS Se 2
Literární věda DAS/LV LS Se 2
Literární věda DAS/LV LS 2
Moderní japonská próza DAS/MJP LS Se 2
Klasická japonština 1 ASJ/KJ1 LS 2
Klasická literatura ASJ/KL ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLC ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLI ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/LS1 ZS Se 2
Příprava na testy japonských institucí 4 DAS/PTJI4 ZS Cv 0
Úvod do studia asijských literatur DAS/4ULA LS 2
Úvod do studia asijských literatur DAS/5ULA LS 2
Moderní literatura ASJ/ML LS 2
Moderní literatura ASJ/MLC LS 2
Moderní literatura ASJ/MLI LS 2
Magisterský diplomový seminář 2 ASJ/MS2 LS Se 2
Diplomový seminář 2 DAS/DS2 ZS Se 2
Kapitoly z asijských literatur DAS/KAL LS Se 2
Klasická japonština DAS/KJ LS 1
Klasická japonština DAS/KJ LS Cv 1
Staré dějiny Japonska ASJ/SDH ZS 2
Bakalářský diplomový seminář 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Bakalářský diplomový seminář 2 ASJ/1BS2 LS Se 2
Klasická literatura ASJ/1KL ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/1LS1 ZS Se 2
Moderní literatura ASJ/1ML LS 2
Magisterský diplomový seminář 1 ASJ/1MS1 ZS Se 2
Magisterský diplomový seminář 2 ASJ/1MS2 LS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/1SD ZS 2
Specifické rysy čín. a jap. literatury KDV/91ALI LS Se 1
Specifické rysy čín. a jap. literatury KDV/91ALI LS 1
Tutoring DAS/BT ZS Cv 0
Tutoring DAS/MT ZS Cv 0
Příprava na testy japonských institucí 3 DAS/PTJI3 ZS Cv 0