Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633462
Pracoviště:
Katedra asijských studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 14
Místnost:
3.20
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
3.20
Pouze po předchozí domluvě.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Martinásková S. Modernizace tradiční japonské poezie na přelomu 19. a 20. století. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Martinásková S., Šturdík M. Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska. 2015. (KNIHA - CELEK)
Martinásková S. Masaoka Šiki - kukačka z Macujamy. Pod tíhou měsíce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Martinásková S. “The new nature” in modern Japanese tanka and haiku poetry. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Martinásková S. “Low above the railroad wild geese flying…”. 2015. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Martinásková S. “New Nature” in Modern Japanese Tanka and Haiku Poetry. Silva Iaponicarum. 2018.
Nakaya T., Martinásková S. Paní profesorka Zdenka Švarcová. Dálný východ. 2017.
Martinásková S. Poezie haiku v současné japonské společnosti. Dálný východ. 2013.
MARTINÁSKOVÁ S., Nakaya T. České překlady japonské literatury vydané v letech 1990 – 2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Nakaya T., MARTINÁSKOVÁ S. Překlady japonské literatury vydané v letech 1990-2010. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
MARTINÁSKOVÁ S. Japonská literatura. 2011.
PŘEKLAD
MARTINÁSKOVÁ S. Mikiró Sasaki - Horské svíce, Z písku. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Palma a ještěrka. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
MARTINÁSKOVÁ S. Ueda Gosengoku - Básně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Staré dějiny Japonska ASJ/1SD ZS 2
Historický seminář 1 ASJ/HS1 ZS Se 2
Historický seminář 2 ASJ/HS2 LS Se 2
Kendó 1 ASJ/KEN ZS Cv 2
Kendó 2 ASJ/KEN2 ZS Cv 2
Kendó 3 ASJ/KEN3 ZS Cv 2
Kendó 4 ASJ/KEN4 ZS Cv 2
Klasická japonština 2 ASJ/KJZ LS Cv 2
Klasická japonština 1 ASJ/KJ1 ZS 2
Klasická literatura ASJ/KL ZS 2
Klasická literatura ASJ/KLC ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/LS1 ZS Se 2
Literární seminář 2 ASJ/LS2 LS Se 2
Moderní dějiny Japonska ASJ/MD LS 2
Moderní dějiny Japonska ASJ/MDC LS 2
Moderní literatura ASJ/ML LS 2
Moderní literatura ASJ/MLC LS 2
Magisterský diplomový seminář 2 ASJ/MS2 LS Se 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SD ZS 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDC ZS 2
Staré dějiny Japonska ASJ/SDH ZS 2
Japonský jazyk a reálie ASJ/SZJH LS 0
Bakalářský diplomový seminář 1 ASJ/1BS1 ZS Se 2
Bakalářský diplomový seminář 2 ASJ/1BS2 LS Se 2
Klasická literatura ASJ/1KL ZS 2
Literární seminář 1 ASJ/1LS1 ZS Se 2
Literární seminář 2 ASJ/1LS2 LS Se 2
Moderní dějiny Japonska ASJ/1MD LS 2
Moderní literatura ASJ/1ML LS 2
Magisterský diplomový seminář 1 ASJ/1MS1 ZS Se 2
Magisterský diplomový seminář 2 ASJ/1MS2 LS Se 2
Přednášky externích odborníků 1 ASJ/PEO1 LS 2
Přednášky externích odborníků 2 ASJ/PEO2 LS 2
Specifické rysy čín. a jap. literatury KDV/91ALI LS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.