Obecné

19. 2. 2020

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci pořádá 28. ročník fakultního kola studentské soutěžní konference S T U D E N T   A   V Ě D A   2 0 2 0 (sekce lingvistika). Podrobné informace najdete zde.

19. 2. 2020

-Date: 23-26. April 2020 (attending just two days might be negotiable) -Workshop topic: Kouk Sun Do (ancient Korean Taoist meditation practice) -What provided for an interpreter: free workshop, free food (during workshop), free...

13. 2. 2020

Srdečně zveme na přednášky dr. Culiberga z University of Ljubljana. Podrobné informace zde.

11. 2. 2020

Vážení studenti, V letním semestru 2020 se budou nově otevírat následující předměty pro navazující magisterské studium: -          Odborný seminář - Společnost a Kultura I/Odborný seminář čínských studií 3 (DAS/SPOK1),...

8. 2. 2020

V letním semestru 2020 se studenti japonštiny v bakalářském i navazujícím magisterském studiu mohou zapsat do kurzu Obchodní japonština 2 (ASJ/OJA2). Kurz je zaměřen na specifika japonštiny užívané v obchodním prostředí a...

5. 2. 2020

Srdečně zvu studenty japonštiny i ostatní zájemce na letošní Přednášky odborníků z praxe. Ve STAGu si kurz zapisujte pod kódy ASJ/POP, ASJ/POP3, DAS/POP3. V letním semestru 2020 přivítáme mnoho zajímavých přednášejících -...

5. 2. 2020

V letním semestru 2020 se mohou pokročilí studenti japonštiny (3. ročník bc. studia, navazující magisterské studium) ucházet o odbornou praxi v japonské firmě. O praxi se mohou ucházet jen vážní a velmi motivovaní zájemci...

31. 1. 2020

V týdnu od 3.2. do 7.2. bude sekretariát katedry uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

29. 1. 2020

Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další...

28. 1. 2020

Studentům 3. ročníků bakalářského studia nabízíme možnost uznání pedagogické praxe formou podílení se na pedagogické činnosti v rámci předmětů vyučovaných na KAS a spolupráce při tvorbě metodických a podpůrných materiálů k výuce....