Studijní záležitosti

Obecné informace týkající se vašeho studia na FF UP naleznete na stránkách studijního oddělení.

Studium se řídí Studijním a zkušební řádem, vnitřní normou FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijním plánem (dle roku zahájení vašeho studia).

Proto, pokud máte nějaké nejasnosti ohledně Vašeho studia, nejprve se obraťte na studijní oddělení a prostudujte si Studijní a zkušební řád, vnitřní normu FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijní plán.

Všechny potřebné formuláře týkající se studia naleznete jednak na stánkách studijního oddělení, jednak v aplikaci ELF.

Pokud řešení Vašeho problému či dotazu nenaleznete, obraťte se na studijní poradkyni KAS Mgr. Zuzanu Pospěchovou, Ph.D. Stejně tak učiňte zejména v případě, že Vás studijní referentka odkáže s Vaším problémem či dotazem na katedru. Na studijní poradkyni se obracejte osobně v konzultačních hodinách (aktuálně v ZS 2018 čtvrtek 11:15-12:00, kancelář KC-3.22). E-mailovou komunikaci použijte ve vlastním zájmu pouze v opravdu neodkladných nutných případech.