Studijní záležitosti

Obecné informace týkající se vašeho studia na FF UP naleznete na stránkách studijního oddělení.

Úřední hodiny studijního oddělení:

pondělí

-

13.00–15.00

úterý

8.30–11.00

-

středa

8.30–11.00

13.00–15.00

čtvrtek

8.30–11.00

-

Studium se řídí Studijním a zkušební řádem, vnitřní normou FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijním plánem (dle roku zahájení vašeho studia).

Všechny potřebné formuláře týkající se studia naleznete jednak na stránkách studijního oddělení, jednak v aplikaci ELF.

V případě potřeby specifického individuálního přístupu během výuky se obraťte na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami.

Fakulta rovněž disponuje Psychologickou poradnou určenou pro studenty a zaměstnance FF UP.

Na FF UP také působí ombudsman studentů.

V případě nejasností nebo problémů se můžete obrátit na katederního studijního poradce.