Studijní záležitosti

Obecné informace týkající se vašeho studia na FF UP naleznete na stránkách studijního oddělení.

Studium se řídí Studijním a zkušební řádem, vnitřní normou FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijním plánem (dle roku zahájení vašeho studia).

Proto, pokud máte nějaké nejasnosti ohledně Vašeho studia, nejprve se obraťte na studijní oddělení a prostudujte si Studijní a zkušební řád, vnitřní normu FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijní plán.

Všechny potřebné formuláře týkající se studia naleznete jednak na stránkách studijního oddělení, jednak v aplikaci ELF.