Aktuální nabídky

13. 10. 2020

Proděkanka pro zahraniční záležitosti FF UP vyhlašuje v rámci programu Mobilita studentů FF UP – Freemover výběrové řízení na studijní, pracovní, badatelské a konferenční pobyty v zahraničí, a to na LS 2020/21 a na AR 2021/22. ...

12. 10. 2020

Katedra asijských studií FF UP vyhlašuje výběrové řízení na studijní výjezdy do Japonska pro letní semestr 2020-21, zimní semestr 2021-22 a akad. rok 2021-22. VŘ se týká těchto partnerských univerzit: Gakušúin Džoši Daigaku Ucu...

5. 10. 2020

Zájemci o výjezd do Koreje na LS a ZS následujícího kalendářního roku, nechť zadají přihlášku do stagu spolu s motivačním dopisem v angličtině a transkriptem známek do středy 7.10.2020 do 13 hodin. Zájemci se musí zúčastnit...

5. 10. 2020

Zájemci o studium na partnerské National Taiwan Normal University v letním semestru 2021, nechť se do 11.10. spojí emailem s Mgr. Petrem Jandou pro bližší informace.

22. 9. 2020

V aplikaci erasmusplus.upol.cz je vypsáno last minute dodatečné výběrové řízení na studijní výjezdy na naše partnerské evropské univerzity pro letní semestr akad. roku 2020-21. Přihlášky pouze do 24. 9. 2020.

21. 9. 2020

Milí studenti,  v zájmu zachování zdraví všech a také proto, abychom mohli co nejdéle zachovat prezenční výuku, dodržujte, prosím, následující opatření katedry KAS: Vstup do budovy pouze v rouškách Zákaz vstupu do 3....

31. 8. 2020

Ředitelka společnosti Work Eminence paní Maiko Yoshida (blíže viz přiložená prezentace) pořádá v souvislosti s nadcházející událostí Boston Career Forum (CareerForum.net), které kvůli pandemii COVID-19 letos proběhne online (zkr....

7. 7. 2020

Pro zájemce o studijní pobyt je k dispozici nabídka stipendií Tianjin Government Scholarship partnerské univerzity v Tianjinu. Zájemci nechť se registrují na stránkách univerzity (viz informace v přiloženém souboru) a zároveň...

25. 5. 2020

Informuji studenty japonštiny, zejména studenty z absolventských ročníků, kteří mají zájem se pracovně uplatnit v Japonsku, na možnost zúčastnit se pracovních pohovorů japonských zaměstnavatelů. Letos akce probíhá online. Před...