Katedra asijských studií

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pracovištěm zabývajícím se výukovou a vědeckobadatelskou činností zaměřenou na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů. Od akademického roku 2019/2020 se jedná o následující:

 • tříleté bakalářské studijní programy:
  • Čínská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (samostatný studijní program)
  • Japonská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Korejština pro hospodářskou praxi (samostatný studijní program)
  • Vietnamská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
 • dvouleté magisterské studijní programy:
  • Asijská studia (samostatný studijní program, program maior)
  • Asijská studia (samostatný studijní program)
   • se specializací čínský jazyk a kultura
   • se specializací indonéský jazyk a kultura
   • se specializací japonský jazyk a kultura
   • se specializací korejský jazyk a kultura
   • se specializací vietnamský jazyk a kultura
 • čtyřleté doktorské studijní programy:
  • Jazyky a kultura Číny a Japonska
  • Asijská studia

Podrobnosti k jednotlivým studijním programům naleznete v sekci Studijní programy.

Do akademického roku 2018/2019 se jednalo o následující studijní obory:

 • Čínská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Korejština pro hospodářskou praxi (bakalářské jednooborové studium)
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska (čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě)

O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé.

Nové publikace

Právě vyšlo další číslo (XIX) našeho časopisu Dálný východ

SLAMĚNÍKOVÁ, Tereza (ed.): Oldřich Švarný - Prosodia linguae Sinensis Reloaded. Olomouc: UP 2021, 166 s. ISBN 978-80-244-5907-3

Z obsahu: K. Jašková: Prozodická charakteristika textu: moderátor televizních zpráv, M. Frydrychová: Prozodická charakteristika textu: mluvčí na nahrávce učebnice čínštiny, V. Štefek: Prozodická charakteristika textu: neformální promluva filmové postavy, M. Otýpková: Prozodická charakteristika textu: host talk show, T. Slaměníková a D. Uher: Prozodická charakteristika textu: připravenost a spontánnost mluveného projevu, A. Roleder: Prozodická analýza textu: Meng Fei, B. Víznerová: Prozodická analýza textu: Yang Zi.

Celé číslo je dostupné zde.

Právě vyšel výbor komentovaných překladů moderní tchajwanské prózy

V nakladatelství Mi:lu právě vychází výbor komentovaných překladů moderní tchajwanské prózy Vzpomínky a sny na obratníku Raka, na jehož vzniku se podílel i pracovník Katedry asijských studií Petr Janda. 

Vyšlo nové číslo katederního časopisu Dálný východ

V novém čísle časopisu Dálný východ najdete příspěvky studentů katedry asijských studií, které jsou zároveň jejich závěrečnými výstupy kurzu Orientalismus a okcidentalismus:

orientarizumu: Orientalismus v české komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974); Judo ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje (1974); Orientalismus v prvním díle seriálu Šógun (1980); Orientalizmus vo filme Posledný samuraj (2003); Analýza orientalismu ve filmu Gejša (2005); Orientalismus ve filmovém snímku 47 róninů (2013); Orientalismus ve filmu Psí ostrov (2018); Orientalismus na české hudební scéně: analýza videoklipu Mimořádná linka  

dongfangzhuyi: Orientalismus ve videoklipu China Girl – David Bowie; Nicki Minaj – Chun Li: orientalismus v americkém videoklipu; Orientalismus ve filmu Karate Kid 

Celé číslo je dostupné zde

Série publikací Koreans and Central Europeans je dokončena

Andreas Schirmer (ed.): Central Europeans in Korea: Alice Schalek, Alma Karlin, Fritz Hansgirg, and Many Others. Vienna: Praesens 2020 [= Koreans and Central Europeans: Informal Contacts up to 1950, ed. by Andreas Schirmer; 3]. ISBN 978-3-7069-1105-4 (print), ISBN 978-3-7069-3013-0 (e-book).

Over more than 900 pages, this series, edited by Andreas Schirmer, documents “informal contacts up to 1950”. The concluding third volume is now finally out: Central Europeans in Korea: Alice Schalek, Alma Karlin, Fritz Hansgirg, and Many Others is a multi-perspective compendium of evidence about the astonishingly large number of visitors to Korea from Austria, the Czech Republic, Hungary, Romania, Poland, and Slovenia (or the respective predecessor states) up to the mid-twentieth century. Carefully researched, spotlighting numerous previously undiscovered sources, and richly illustrated, this volume examines and presents testimonies and traces of these contacts, be they documents, writings, photographs, or works of art. Included are various cases of contact between Koreans and Central Europeans in Korean settlements on Russian or Chinese (or Manchurian) territory. The contact of Austrian prisoners of war and Czechoslovak legionnaires with the Korean diaspora in the Far East forms a rich side story. Overall, this volume bears witness to the history of contact between Koreans and Western travelers and the historical experience of Western expatriates in Korea as still being full of surprises.

Nová publikace o vietnamském organizovaném zločinu v ČR

Nožina, Miroslav and Kraus, Filip. 2020. Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic. Palgrave Maxmillan. ISBN 978-3-030-43612-4

Tato kniha pod názvem Vietnamský organizovaný zločin v České republice je sociálně antropologickým vhledem do života Vietnamské diaspory a toho jak její formování a život ovlivňuje existence struktur vietnamského organizovaného zločinu v ČR. Jedním z autorů je Filip Kraus, vedoucí vietnamské sekce Katedry asijských studií.
Kniha analyzuje data shromážděná v prostředí vietnamské diaspory a přináší popis hlavních druhů trestné činnosti, která je popsána v jejích historických souvislostech. Autoři kniha tvrdí, že rozvoj organizované zločinu byl umožněn překotnou ekonomickou, sociální a politickou transformací po roce 1989. Kniha taktéž ukazuje měnící se identity migrantů a dochází k závěru, že Vietnamský organizovaný zločin se bude nadále transformovat. Jeho vliv na každodenní život diaspory bude upadat, nicméně v některých oblastech - jako je například ekonomická kriminalita, či obchod s narkotiky- bude i nadále aktivní.

Nová publikace představuje dějiny a politický vývoj ČLR

Publikace Dějiny Čínské lidové republiky z pera kolektivu autorů (Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička) přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.

Vyšel Lexikon kinematografie čínského světa z pera K. Hladíkové a P. Jandy

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. Kinematografii čínského světa lze analogicky k 'sinofonní literatuře' definovat jako 'sinofonní kinematografii' zahrnující všechny filmy, které jsou mluveny čínštinou a jejími dialekty. Po shrnutí vývoje filmu v čínsky hovořícím světě následuje samotný lexikon s abecedně řazenými hesly, jež představují nejvýznamnější režiséry, filmy, termíny z filmové historie a teorie, jakož i významné filmové festivaly a filmové ceny v sinofonním světě. Za lexikonem následují rejstříky umožňující vyhledání jednotlivých výrazů v různých tvarech překladů a přepisů, jakož i v jednoduchých a tradičních znacích.

Novinky

ACAS 2021: Registrace pro posluchače byla otevřena

Pokud se chcete zúčastnit naší konference Annual Conference on Asian Studies jako posluchači, bude potřeba se zaregistrovat vyplněním tohoto formuláře. Do tří dnů získáte přístup do aplikace Whova, kde konference bude probíhat. Účast posluchačů na konferenci je zdarma.

Indonéští studenti díky prestižnímu programu studují na UP

V rámci programu IISMA stráví zimní semestr na UP dvacítka indonéských studentů. UP se dostala do finále jako jediná univerzita v ČR. "Svým rozsahem je to zcela unikátní projekt, který má každoročně podpořit jednosemestrální studium v zahraničí těm nejlepším studentům z celé Indonésie. Jsem nadšený, že kombinace umístění UP v rankingu QS a THEducation, vysokého kreditu olomoucké indonésistiky a kvality námi předloženého projektu řešícího například i otázky případné karantény, online výuky nebo zdravotního pojištění, nás kvalifikovala mezi šedesát univerzit z celého světa, které byly indonéskou vládou pro start programu vybrány," uvedl Ondřej Pokorný, vedoucí sekce indonéštiny katedry asijských studií Filozofické fakulty UP. Více v Žurnálu UP zde

Návštěva velvyslance Japonska v ČR, pana Hidea Suzukiho

Ve čtvrtek 14. října 2021 nás svou návštěvou poctil velvyslanec Japonska v ČR, pan Hideo Suzuki. Během setkáni jsme diskutovali o celé řadě témat týkajících se především studia japonštiny u nás, spolupráce s japonskými kolegy a institucemi a aktivit Japonského centra UP, které bylo letos otevřeno za účasti pana velvyslance. Děkujeme za velmi srdečné setkání a těšíme se na další spolupráci!

Byla zveřejněná výzva na letošní konferenci ACAS

Katedra asijských studií bude ve dnech 26.­–27. listopadu 2021 pořádat již 15. ročník mezinárodní vědecké konference Annual Conference on Asian Studies (ACAS), letos na téma: Continuity and Change. Právě jsme zveřejnili výzvu pro podávání návrhů na příspěvky. Podrobnosti najdete na stránkcách konference: acas.upol.cz.

Katedra se přestěhovala na tř. Svobody 26

Katedra asijských studií nově sídlí na třídě Svobody 26, kde nás najdete spolu s projektem Sinophone Borderlands - Interaction at the Edges konečně pod jednou střechou. 

Šťastný nový rok 2021

Call for Chapters for the edited volume Voiced and Voiceless in Asia

We invite extended abstracts for a new edited volume Voiced and Voiceless in Asia expected to be published in late 2021 / early 2022. The theme of ‘voice’ and ‘power’ – embodied in the title of the volume – is generally acknowledged as an important and a highly complex one. The intention is for this volume to accumulate different approaches to the theme. Therefore, we welcome contributions that concern any region in Asia and focus on the theme from a variety of perspectives. Please see the Call for Chapters for details. 

Dita Nymburská v Lidových novinách na téma Mišimovy rituální sebevraždy

Lidové noviný dnes (25. listopadu 2020) publikovaly komentář Dity Nymburské z KAS, ve kterém se zabývá rituální sebevraždou japonského literáta Jukia Mišimy, jejiž výročí si připomínáme. Celý článek si můžete přečíst zde

Indonéská studia na FF UP posilují spolupráci s Universitas Airlangga

Univerzitu Palackého navštívila delegace partnerské Universitas Airlangga. Během krátké návštěvy se obě strany dohodly na posílení vzájemných aktivit. Díky dosavadní bezproblémové spolupráci bude FF UP patrně první v Evropě, kde vznikne i tak zvaný Indonesian corner.

Celý článek najdete v Žurnálu UP

Členové katedry se podílejí na organizaci mezinárodních vědeckých setkání mimo UP

Členové naší katedry se také podílejí na organizaci mezinárodních vědeckých setkání, která se konají mimo půdu UP. V této chvíli je např. otevřená výzva pro podávání návrhů příspěvků na konferenci 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management, do jejíhož organizačního týmu patří Halina Zawiszová, a na paper development workshop na téma Economic and Strategic Impacts of Energy Supply and Transport Infrastructure - Connecting Asia and Europe, který spolupořádá Alfred Gerstl. Bližší informace o těchto setkáních a možnostech přihlášení naleznete po kliknutí na jejich názvy výše. 

Alfred Gerstl comments on the ASEAN and the USA

Alfred Gerstl, Marie Sklodowska-Curie Fellow at the Department of Asian Studies, was interviewed by the Austrian daily Wiener Zeitung about the relations of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with the United States. He argues that ASEAN leaders have the perception that they cannot fully trust the Trump administration. They may thus have no choice but to seek closer economic, political and security relations with China, not least under the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). The article is available here.