Katedra asijských studií

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pracovištěm zabývajícím se výukovou a vědeckobadatelskou činností zaměřenou na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních oborů. V současné době se jedná o následující:

 • Čínská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Korejština pro hospodářskou praxi (bakalářské jednooborové studium)
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska (čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě)

Podrobnosti k jednotlivým studijním oborům naleznete v sekci Studijní obory.

O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé.

Novinky

Vědci z KAS FF UP získali prestižní grant na výzkum čínského příhraničí

Vědcům z KAS FF UP se podařilo získat prestižní grant na primární výzkum čínského příhraničí. Pětiletý projekt s názvem „Sinofonní příhraničí – interakce na okraji“ přehodnocuje koncepci asijských a čínských studií; soustřeďuje se na Čínu z pohledu „zvenčí“, tedy na to, jak je vnímána okolními státy a obyvateli. Více se dočtete v Žurnálu UP

Chystá se otevření pobočky King Sejong Institute v Olomouci

Po roce vyjednávání se Univerzitě Palackého v Olomouci ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v ČR podařilo dohodnout otevření nové pobočky King Sejong Institute v Olomouci!

Japan NOW: A Snapshot of Contemporary Japanese Language, Culture, and Society

Katedra asijských studií FF UP pořádá ve dnech 9.-10. 11. 2018 odbornou mezinárodní konferenci – Japan NOW: A Snapshot of contemporary Japanese language, culture, and society. Jedná se již o 12. ročník konference Annual Conference on Asian Studies (ACAS).

Během konference vystoupí významná osobnost současných japonských studií (především pak manga studies, anime aesthetics, media arts), prof. Jaqueline Berndt ze Stockholmské univerzity.

V případě zájmu o aktivní účast na této konferenci nám prosím zašlete stručný abstrakt (300 slov) zamýšleného příspěvku nebo panelu v angličtině na adresu acas(at)upol.cz do 17. 6. 2018.

Bližší informace o chystané konferenci najdete na stránkách acas.upol.cz.

Nové publikace

T. Slaměníková (KAS FF UP) vydala novou knihu o čínském znakovém písmu

Název publikace
Čínské znakové písmo. Synchronní model tradiční kategorizace
Autoři
Slaměníková Tereza
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouc
Počet stran
291
ISBN
9788024451817
Anotace

I přes zásadní vývojové změny celé soustavy se moderní grammatologové při klasifikaci čínských znaků stále intenzivně opírají o téměř dvě tisíciletí starý systém, který není schopen reflektovat specifické rysy jejich synchronní podoby. Tato kniha předkládá návrh nového klasifikačního modelu, který mapuje povahu soudobého vztahu mezi čínskými grafémy a jimi reprezentovanými jazykovými jednotkami. Výsledný dvojúrovňový model zahrnuje pět skupin, které se dále člení do dvaceti kategorií. Příslušnost k určité skupině odráží dekompoziční specifikaci znaku, tj. jeho dělitelnost na jednotky nižší úrovně. Kategorizační status pak udává, zda a jakým způsobem vykazuje grafika znaku spojitost se zaznamenávanou jazykovou jednotkou. 

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ. Toto číslo bylo sestaveno u příležitosti významného životního jubilea přední české japanoložky prof. Zdenky Švarcové, která na Katedře asijských studií FF UP působí. Autory příspěvků jsou čeští i zahraniční kolegové a žáci paní profesorky. Celé číslo je dostupné ke stažení zde