Katedra asijských studií

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pracovištěm zabývajícím se výukovou a vědeckobadatelskou činností zaměřenou na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů. Od akademického roku 2019/2020 se jedná o následující:

 • tříleté bakalářské studijní programy:
  • Čínská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (samostatný studijní program)
  • Japonská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Korejština pro hospodářskou praxi (samostatný studijní program)
  • Vietnamská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
 • dvouleté magisterské studijní programy:
  • Asijská studia (samostatný studijní program, program maior)
  • Asijská studia (samostatný studijní program)
   • se specializací čínský jazyk a kultura
   • se specializací indonéský jazyk a kultura
   • se specializací japonský jazyk a kultura
   • se specializací korejský jazyk a kultura
   • se specializací vietnamský jazyk a kultura
 • čtyřleté doktorské studijní programy:
  • Jazyky a kultura Číny a Japonska
  • Asijská studia

Podrobnosti k jednotlivým studijním programům naleznete v sekci Studijní programy.

Do akademického roku 2018/2019 se jednalo o následující studijní obory:

 • Čínská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Korejština pro hospodářskou praxi (bakalářské jednooborové studium)
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska (čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě)

O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé.

Nové publikace

Nová publikace o vietnamském organizovaném zločinu v ČR

Nožina, Miroslav and Kraus, Filip. 2020. Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic. Palgrave Maxmillan. ISBN 978-3-030-43612-4

Tato kniha pod názvem Vietnamský organizovaný zločin v České republice je sociálně antropologickým vhledem do života Vietnamské diaspory a toho jak její formování a život ovlivňuje existence struktur vietnamského organizovaného zločinu v ČR. Jedním z autorů je Filip Kraus, vedoucí vietnamské sekce Katedry asijských studií.
Kniha analyzuje data shromážděná v prostředí vietnamské diaspory a přináší popis hlavních druhů trestné činnosti, která je popsána v jejích historických souvislostech. Autoři kniha tvrdí, že rozvoj organizované zločinu byl umožněn překotnou ekonomickou, sociální a politickou transformací po roce 1989. Kniha taktéž ukazuje měnící se identity migrantů a dochází k závěru, že Vietnamský organizovaný zločin se bude nadále transformovat. Jeho vliv na každodenní život diaspory bude upadat, nicméně v některých oblastech - jako je například ekonomická kriminalita, či obchod s narkotiky- bude i nadále aktivní.

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Toto číslo obsahuje patnáct textů, devět z nich v angličtině, tři v čínština a tři v němčině. Většinu tvoří články Oldřicha Švarného. Celé číslo je dostupné zde

Nová publikace představuje dějiny a politický vývoj ČLR

Publikace Dějiny Čínské lidové republiky z pera kolektivu autorů (Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička) přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.

Vyšel Lexikon kinematografie čínského světa z pera K. Hladíkové a P. Jandy

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. Kinematografii čínského světa lze analogicky k 'sinofonní literatuře' definovat jako 'sinofonní kinematografii' zahrnující všechny filmy, které jsou mluveny čínštinou a jejími dialekty. Po shrnutí vývoje filmu v čínsky hovořícím světě následuje samotný lexikon s abecedně řazenými hesly, jež představují nejvýznamnější režiséry, filmy, termíny z filmové historie a teorie, jakož i významné filmové festivaly a filmové ceny v sinofonním světě. Za lexikonem následují rejstříky umožňující vyhledání jednotlivých výrazů v různých tvarech překladů a přepisů, jakož i v jednoduchých a tradičních znacích.

Novinky

Indonéská studia na FF UP posilují spolupráci s Universitas Airlangga

Univerzitu Palackého navštívila delegace partnerské Universitas Airlangga. Během krátké návštěvy se obě strany dohodly na posílení vzájemných aktivit. Díky dosavadní bezproblémové spolupráci bude FF UP patrně první v Evropě, kde vznikne i tak zvaný Indonesian corner.

Celý článek najdete v Žurnálu UP

Členové katedry se podílejí na organizaci mezinárodních vědeckých setkání mimo UP

Členové naší katedry se také podílejí na organizaci mezinárodních vědeckých setkání, která se konají mimo půdu UP. V této chvíli je např. otevřená výzva pro podávání návrhů příspěvků na konferenci 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management, do jejíhož organizačního týmu patří Halina Zawiszová, a na paper development workshop na téma Economic and Strategic Impacts of Energy Supply and Transport Infrastructure - Connecting Asia and Europe, který spolupořádá Alfred Gerstl. Bližší informace o těchto setkáních a možnostech přihlášení naleznete po kliknutí na jejich názvy výše. 

Alfred Gerstl comments on the ASEAN and the USA

Alfred Gerstl, Marie Sklodowska-Curie Fellow at the Department of Asian Studies, was interviewed by the Austrian daily Wiener Zeitung about the relations of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with the United States. He argues that ASEAN leaders have the perception that they cannot fully trust the Trump administration. They may thus have no choice but to seek closer economic, political and security relations with China, not least under the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). The article is available here.