Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přihláškám a důležitým termínům zde.

Bakalářské studijní programy

Požadavky na přijetí do bakalářského studia pro jednotlivé studijní programy najdete v Katalogu studijních programů a oborů.

Návodný seznam literatury pro uchazeče o studium bakalářského programu čínské filologie najdete zde.

 

Navazující magisterské studium

K přijetí do magisterského programu Asijských studií se předpokládá absolutorium bakalářských programů: Čínská filologie, Indonéština pro cestovní ruch, Japonská filologie, Jazyky a kultura Střední Asie, Korejština pro hospodářskou praxi, Vietnamská filologie anebo v oborech příbuzných. Dále se předpokládá pracovní znalost asijského jazyka specializace.

Uchazeči absolvují ústní motivační pohovor a předkládají návrh výzkumného tématu a vedoucího práce. Návrh tématu v rozsahu 3 normostran (včetně personálií a specifikace zvoleného studijního program) doručte na sekretariát Katedry asijských studií FF UP do 30.4., a to buď na adresu Katedra asijských studií FF UP, Křížkovského 14, 771 80 Olomouc, nebo elektronicky na adresu kas@upol.cz. K návrhu přiložte stručný strukturovaný životopis, diplom z bakalářského studia nebo výpis atestací z předchozího studia a případně také kopii certifikátů jazykových zkoušek.

Aktuální informace zde