Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přihláškám a důležitým termínům zde.

Aktuální harmonogram přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/21 zde.

Bakalářské studijní programy

Požadavky na přijetí do bakalářského studia pro jednotlivé studijní programy najdete v Katalogu studijních programů a oborů.

Návodný seznam literatury pro uchazeče o studium bakalářského programu čínské filologie najdete zde.

 

Navazující magisterské studium

K přijetí do magisterského programu Asijských studií se předpokládá absolutorium bakalářských programů: Čínská filologie, Indonéština pro cestovní ruch, Japonská filologie, Jazyky a kultura Střední Asie, Korejština pro hospodářskou praxi, Vietnamská filologie anebo v oborech příbuzných. Dále se předpokládá pracovní znalost asijského jazyka specializace.

Uchazeči absolvují ústní motivační pohovor a předkládají návrh výzkumného tématu a vedoucího práce. Návrh tématu v rozsahu 3 normostran (včetně personálií a specifikace zvoleného studijního program) doručte na sekretariát Katedry asijských studií FF UP do 30.4. (tento termín platí i v případě posunu termínu přijímacího pohovoru z důvodu situace kolem covid-19) , a to buď na adresu Katedra asijských studií FF UP, Křížkovského 14, 779 00 Olomouc, nebo elektronicky na adresu kas@upol.cz. K návrhu přiložte stručný strukturovaný životopis. V případě, že se hlásíte na jiný studijní program než Váš původní program během bakalářského studia nebo se hlásíte na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doložte u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia), který je vždy ověřen studijním oddělením příslušné VŠ.

Přijímací řízení do NMgr. studia pro akad. rok 2020/21

Přijímací pohovor do navazujícího magisterského studia se uskuteční formou videokonference. Link na připojení obdržíte v nejbližších dnech na Váš e-mail. K pohovoru se prosím dostavte v čas uvedený v harmonogramu níže, dříve nebudete vpuštěni.

Před pohovorem si s dostatečným předstihem zkontrolujte funkčnost techniky, a to včetně mikrofonu a web-kamery. V případě potřeby je možné použít další zařízení (např. chytrý telefon). Doporučuje se připojení přes kabel, které může být stabilnější než wi-fi (ale není to podmínkou).

Připravte si doklad totožnosti a Vaši pozvánku k přijímacímu pohovoru.

Harmonogram přijímacích pohovorů:

Pondělí 15.6.

čas

Univerzitní číslo uchazeče

8:30

311083

8:50

246297

9:00

318352

9:10

278169

9:15

267030

9:30

305110

9:30

288188

9:45

252447

9:50

232671

10:00

279767

10:10

392244

10:15

315907

10:30

311704

10:30

311091

10:45

308254

10:50

275796

11:00

334220

11:15

316752

11:30

330117

11:45

340885

12:00

337720

12:00

280353

12:15

312855

12:20

346053

12:40

292603

13:00

308810

13:15

320763

13:20

319831

13:30

280223

13:40

253907

13:45

314453

14:00

301279

14:00

322302

14:15

291501

14:20

390803

14:30

279873

14:40

228878

14:45

313119

15:00

304656

15:00

387474

15:10

184886

15:15

304722

15:30

317846

15:45

309277

16:00

393793

16:15

314689

16:30

315035

16:45

383632

 

Úterý 16.6.

8:30

336948

8:50

312759