Tuzemské stáže

Pro studenty japonské filologie

Studenti japonské filologie mohou v průběhu studia absolvovat tuzemskou odbornou praxi a zahraniční pracovní stáž. Studentům je doporučeno stáž absolvovat ve třetím ročníku bakalářského studia nebo v navazujícím magisterském studiu. Stáž mohou absolvovat i studenti v prezenčním studiu doktorského studijního programu.

Typy praxí

V průběhu studia japonštiny si studenti mohou zapsat dva druhy tuzemské odborné praxe za kreditové ohodnocení, které jsou rozlišeny následujícími kódy. 

 • ASJ/OPF pro studenty v bakalářském studiu (Odborná praxe v japonské firmě, 3 kr., praxe v japonské společnosti, organizaci nebo společnosti spolupracující s Japonskem)
 • ASJ/OPF2 pro studenty v navazujícím magisterském studiu (Odborná praxe v japonské firmě 2, 3 kr., praxe v japonské společnosti, organizaci nebo společnosti spolupracující s Japonskem)
 • ASJ/OPV pro studenty v bakalářském studiu (Odborná praxe – výuka japonštiny, 4 kr., výuka japonštiny na UP i mimo UP)
 • ASJ/OPV2 pro studenty v navazujícím magisterském studiu (Odborná praxe – výuka japonštiny 2, 4 kr., výuka japonštiny na UP i mimo UP)
 • DAS/PRX1–6 pro studijní stáže / badatelské pobyty, pedagogické i nepedagogické pracovní stáže studentů v navazujícím magisterském studiu (více info zde)

 

Odborná praxe v japonské firmě (ASJ/OPF, ASJ/OPF2)

Studenti mohou absolvovat odbornou praxi ve firmě/společnosti/organizaci, a to v rozsahu minimálně 40 pracovních hodin, doporučeno je však 80 pracovních hodin. Po čas realizace odborné praxe je student omluven z prezenční výuky na KAS. Odbornou praxi mohou studenti absolvovat v některé ze spolupracujících organizací nebo v jiné organizaci, kde si student odbornou praxi sám domluví a předem její uznání konzultujte s garantkou praxí.

Katedra asijských studií disponuje následujícím portfoliem spolupracujících hostitelských organizací:

 • Nippon Paint Automotive Coatings (Czech) s.r.o. (Ovčáry 296, 280 02 Kolín)
 • Czech Republic Onamba s.r.o. (Technologická 842/8 , 779 00 Olomouc-Holice)
 • Otsuka Brano s.r.o. (Železniční 570/6, 779 00 Olomouc)
 • Takada Industries Czech Republic s.r.o. (Průmyslová 2726, 440 01 Louny)
 • Toray Textiles Central Europe s.r.o. (Průmyslová 4, 796 40 Prostějov)
 • Hana Tours Praha s.r.o. (Michelská 55, 141 00 Praha 4)
 • Daikin Device Czech Republic s.r.o. (Švédské valy 1227/2, 627 00 Brno-Černovice)

Odborná praxe – výuka japonštiny (ASJ/OPV, ASJ/OPV2)

Odbornou praxi ve výuce japonštiny mohou studenti absolvovat na Katedře asijských studií FF UP, případně mimo UP – například v nějaké jazykové škole nebo v Japonském centru Brno, které s Katedrou asijských studií spolupracuje.

V případě odborné praxe ve výuce japonštiny absolvované na KAS FF UP je minimální rozsah stanoven po dobu 1 semestru při výuce min. 1 hodiny (90 min.) japonštiny týdně plus příprava výuky a pravidelné konzultace s mentorem. Student se pod vedením zkušeného pedagoga, který je mu po čas odborné praxe mentorem, podílí na výuce kurzu japonštiny pro začátečníky určeného studentům jiných oborů UP.

V případě absolvování odborné praxe ve výuce japonštiny mimo FF UP je rozsah stanoven na minimálně 40 pracovních hodin.

Organizační záležitosti

Před absolvováním odborné praxe

Student, který má o absolvování tuzemské odborné praxe u některé ze spolupracujících hostitelských organizací vážný zájem, kontaktuje garantku praxí, případně se přihlásí do vypsaného výběrového řízení.

Kromě praxe zajištěné katedrou lze studentovi v rámci ASJ/OPF(2) a AJS/OPV(2) uznat i stáž, kterou si student dojedná sám, pakliže to bude mít od koordinátorky stáží předem schválené a pakliže praxi absolvuje ve výše uvedeném rozsahu a doloží potřebné dokumenty (viz níže). 

Proto v případě, že student bude vyučovat japonštinu v jazykové škole nebo bude pracovat v nějaké japonské firmě (například formou brigády) a chtěl by si danou stáž nechat uznat v rámci OPF(2)/OPV(2), kontaktuje v dostatečném předstihu garantku praxí a o svém záměru ji informuje. Bude-li stáž vyhodnocena jako obsahově i rozsahově relevantní, domluví se s garantkou na jejím uznání.

Po absolvování odborné praxe

A) Po absolvování praxe ve firmě (ASJ/OPF, OPF2) a praxe výuka (ASJ/OPV, OPV2) mimo UP

Koordinátorce praxí budou předány řádně vyplněné dokumenty z praxe (na předepsaných formulářích), které podmiňují získání zápočtu:

 1. Zpráva o absolvované praxi – popis aktivit a činnosti, definice přínosů i vnímaných negativ, možná návaznost na danou oblast, téma atd. v rámci studia;
 2. Výkaz pracovní činnosti

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o absolvované praxi i výkaz pracovní činnosti musí být potvrzeny podpisem odpovědného zaměstnance hostitelské organizace a razítkem společnosti. Šablona závěrečné zprávy slouží jak pro praxi ve firmě, tak i pro praxi ve výuce japonštiny. Nehodící se informace je možné v šablonách editovat. Celkové zhodnocení praxe by mělo být minimálně v rozsahu jedné normostrany. V případě, že student praxi absolvoval ve společnosti, kde je pracovním jazykem japonština nebo angličtina nebo kde odpovědný zaměstnanec nemluví česky, může zprávu i výkaz práce vyplnit japonsky nebo anglicky (v tomto případě je však zapotřebí převést do japonštiny/angličtiny i předepsané části formulářů). 

B) Po skončení praxe výuka japonštiny na UP

Student odevzdá koordinátorce závěrečnou zprávu v japonštině v rozsahu A4, ve které shrne a zhodnotí, jak jeho praxe probíhala a co mu přinesla. V případě, že mentorem studenta během stáže nebyla koordinátorka praxí, vyžádá si koordinátorka od studentova mentora krátké zhodnocení studentovy práce během praxe.

Pro studenty čínské filologie

Praxe ASH/(X)PRX

Studenti mohou absolvovat praxi v komerční sféře, a to v rozsahu minimálně 4 týdnů. Praxe v komerční sféře byla organizačně zajišťována díky projektu Čínština pro praxi (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289), který pomohl zprostředkovat kontakt studentů KAS FF UP s praxí, a přispěl tak k optimalizaci vstupu absolventů na trh práce. 

Student, který si zapíše předmět Praxe, kontaktuje vyučujícího/garanta předmětu a při krátkém pohovoru proberou možnosti praxe. Student si zajišťuje praxi u zaměstnavatele sám. Na stránkách katedry (web, facebook) jsou průběžně zveřejňovány aktuální pracovní nabídky, které lze uznat jako praxi.

Před zahájením praxe je nutné dopředu dohodnout průběh praxe (cíl, náplň, výstupy a pravidla). 

Po skončení praxe budou vyučujícímu/garantovi praxe předány tyto dokumenty z praxe (na předepsaných formulářích), které podmiňují získání zápočtu:

 1. zpráva o absolvované praxi - popis aktivit a činnosti, definice přínosů i vnímaných negativ, možná návaznost na danou oblast, téma atd. v rámci studia;
 2. výkaz pracovní činnosti;
 3. prezentace o vykonané praxi - student v rámci workshopu praxí (viz níže) představí a zhodnotí absolvovanou praxi a její přínos (koná se vždy 1x v semestru);
 4. dokumenty ke stažení: šablona prezentace (ppt), šablona závěrečné zprávy (doc), výkaz práce (xls)

Zpráva o absolvované praxi i výkaz pracovní činnosti musí být potvrzeny podpisem odpovědného zaměstnance a razítkem zaměstnavatele.

Informační leták k praxím pro obor Čínská filologie v pdf. V tomto letáku najdete nejčastější dotazy týkající se praxí.

Workshop praxí

Workshop praxí se koná pravidelně 2x ročně na konci letního a zimního semestru. Je určen všem studentům, kteří mají zájem o absolvování praxe během svého studia na katedře. Na workshopu čerství absolventi praxí představují své zkušenosti a jsou připraveni zodpovědět dotazy "nováčků".

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)