Praktické rady

Cestovní pojištění

Studenti na zahraničních studijních výjezdech mohou získat cestovní pojištění od UP. Podrobnosti sdělí Zahraniční oddělení FF UP.

Bezpečnost

Při výjezdech do zahraničí je vhodné (nikoli povinné) registrovat se v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před výjezdem do zahraničí si zkontrolujte, příp. zajistěte potřebná očkování. V případě, že dlouhodobě užíváte nějaké léky, konzultujte výjezd se svým lékařem.

Finance

Financování zahraničních výjezdů se liší dle typu a délky výjezdu a destinace (vládní stipendia, programy ERASMUS+ a FREEMOVERS, stipendijní fond katedry atd.). O možnostech financování konkrétního výjezdu vás informují zahraniční koordinátoři KAS.

Víza

Studium v ČLR a na Taiwanu

Při výjezdu na jeden semestr (nepřesahující 180 dní) lze žádat o jednovstupé „Dlouhodobé návštěvní vízum typu X2“. Při výjezdu na dva semestry (tj. více než 180 dní) je třeba žádat o „Studijní vízum typu X1“. Podrobné informace naleznete na stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze.

Pokud je v požadavcích uveden „originál a kopie“, je třeba donést obojí. Formulář lze vyplnit česky, anglicky nebo čínsky. Doporučuje se požádat o vízum s dostatečným předstihem, urychlené vydání víza není možné!

Krátkodobé studentské vízum X2 umožňuje pobyt po max, 180 dní a je pouze 1vstupé (tedy nelze vycestovat a na stejné vízum se vrátit). Na rozdíl od víza X není třeba absolvovat zdravotní prohlídku, ale je třeba doložit letenku nebo rezervaci letu. Vyřízení trvá týden.

Potřebné doklady:

 1. originál a fotokopie pasu (fotokopie dvoustránky s fotografií): platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum. Pozor, číslo pasu, se kterým žádáte o vízum, musí souhlasit s číslem pasu vyplněným na přihlášce na univerzitu, tedy s číslem pasu na formuláři JW201 nebo JW202!
 2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum (vyplňte všechny kolonky!)
 3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (nelze použít kopii fotografie či fotografii vytištěnou na obyčejný papír!)
 4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t753292.htm).
 5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení).
 6. originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书

K žádosti o X2 již není třeba dokládat "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202).

Dlouhodobé studentské vízum X1 je vízum umožňující pobyt na dobu delší než 180 dní, je jednovstupé,   avšak do 30 dnů od vstupu do Číny je nutné požádat na místní veřejné bezpečnosti o povolení k pobytu, které umožňuje vícenásobné vstupy. Není třeba rezervace letenky. Vyřízení víza trvá 10 pracovních dní.

Potřebné doklady:

 1. originál a fotokopie pasu (fotokopie dvoustránky s fotografií): platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum. Pozor, číslo pasu, se kterým žádáte o vízum, musí souhlasit s číslem pasu vyplněným na přihlášce na univerzitu, tedy s číslem pasu na formuláři JW201 nebo JW202!
 2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum (vyplňte všechny kolonky!)
 3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (nelze použít kopii fotografie či fotografii vytištěnou na obyčejný papír!)
 4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t753292.htm)
 5. originál a fotokopie "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202) – obdržíte poštou spolu s Admission Notice od čínské univerzity. Pozor, originál zůstává na ambasádě, kopii si ponechte pro případnou potřebu. Pokud univerzita vyžaduje předložení tohoto dokumentu po příjezdu a zaslala pouze jeden list, předložíte pouze kopii a originál necháte na ambasádě. Pokud univerzita zaslala více průpisů, bílý zůstává na ambasádě, ostatní jsou Vám ponechány.
 6. originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书 – obdržíte poštou od univerzity

K žádosti o vízum již není třeba přikládat Foreigner Physical Examination Record 外国人体格检查表, výsledky testů HIV a syfilis. V případě, že po Vás bude tento dokument požadovat univerzita, zde jsou podrobnější informace: Formulář lze vyplnit v anglickém nebo čínském jazyce. Pozor, potvrzení o testech HIV a syfilis bude po Vás požadováno i v Číně, proto je třeba mít potvrzení alespoň v angličtině, nestačí pouze proužek z laboratoře! Na formulář je třeba nalepit originální fotku, kterou lékař orazítkuje. Orazítkovaný musí být i samotný formulář. Pokud je vše v pořádku, stačí vyplnit „no pathology“ či „normal“. Je nutné vyplnit VŠECHNY kolonky. Formulář je třeba mít vyplněný jedním písmem, kolonky si sami nedopisujte. V případě, že formulář vyplňuje více doktorů, je nutné, aby u každého "písma" bylo razítko a podpis každého doktora, jinak může být formulář odmítnut. Doporučuji vézt s sebou do Číny i originál EKG a rentgenový snímek; pro podání žádosti o vízum ale nejsou potřeba.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)