Navazující studium

Obecné informace

Navazující magisterské studium probíhá na základě individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který student sestaví společně se svým školitelem. K úspěšnému splnění studia je nutno v příslušných modulech získat 120 kreditů. V každém roce studia je nutno získat minimálně 40 kreditů.

Organizace studia

Každý student se svým školitelem na začátku studia vytvoří ISP na základě požadavků své specializace, spolu s anotací své magisterské diplomové práce. ISP se vyplňuje vždy na celou délku studia (standardně 2 roky) a průběžně se aktualizuje. Vzory studijních plánů jsou k dispozici v elektronické podobě na Moodle (kód DAS/MGR) určenému pro studenty NMgr. Zde rovněž naleznete podrobnější informace týkající se dokumentů, způsobu jejich vyplnění a odevzdávání. V Moodle rovněž naleznete sekci novinek, včetně nabídky nově otevřených kurzů.

Součástí studia je rovněž povinnost absolvovat praxi, více informací naleznete zde.

Harmonogram akademického roku FF UP naleznete zde.

Organizační záležitosti zajišťují koordinátoři NMgr. studia, Mgr. Markéta Koklarová a Mgr. Radek Pazderka, na které se můžete obracet s dotazy.

Studenti programů ASIČIN, ASIKON se mohou obrátit na Mgr. Koklarovou.

Studenti programů ASIJAN, ASIISN, na Mgr. Pazderku.

ASIN a ASma se řídí tématem diplomové práce.

Pro plnění ISP jsou důležité mezní termíny pro odevzdání v různých fázích navazujícího studia, jimiž jsou:

Pro 1. ročník NMgr. (nástup 2023/2024):

  • termín odevzdání ISP v ZS 1. ročníku studia – 30.09.2023
  • termín k zadání podkladů k VŠKP ve STAGu –katederní termín - konec 1. semestru NMgr. studia
  • termín odevzdání přehledu změn v plnění ISP v LS 1. ročníku studia – 31.05.2024  

Pro ostatní ročníky NMgr.:

  • termín pro odevzdání přehledu změn v plnění ISP v LS – 31.05.2024

Organizační záležitosti

Více informací najdete na Moodlu DAS/MGR (samozápis s pomocí hesla: asijskastudia)

Kontakty

Garant magisterského studijního programu

doc. Mgr. David Uher, Ph.D. (david.uher@upol.cz)

Koordinátoři NMgr.

Mgr. Markéta Koklarová (marketa.koklarova01@upol.cz)

Mgr. Radek Pazdeka (radek.pazderka01@upol.cz)

Vedoucí sekcí

Čínská sekce: doc. Joanna Ut-Seong Sio, Ph.D. (joannautseong.sio@upol.cz)

Japonská sekce: Mgr. Tereza Nakaya, Ph.D. (tereza.nakaya@upol.cz)

Korejská sekce: Mag. Andreas Schirmer, Dr. (andreas.schirmer@upol.cz)

Indonéská sekce: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. (ondrej.pokorny@upol.cz)

Vietnamská sekce: Filip Kraus, Ph.D. (filip.kraus@upol.cz)

Sekretariát katedry

Mgr. Jana Buzková (jana.buzkova@upol.cz)

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)