Mgr. Ondřej KUČERA, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633463, 602772483

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.13

Odborný asistent - proděkan

history and politics of modern China (including Taiwan), lexicography of Chinese language

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Proděkan (30. 9. 2010 – 31. 1. 2014)
  • Prorektor (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)
  • Člen AS fakulty (11. 3. 2020 – 12. 1. 2022)

  • Zlínská astronomická společnost (člen, 1991–2008)
Selected publications
Owsianková H., Kučera O., Faltýnek D. O příbuznosti lingvistiky a biologie. Studie z aplikované lingvistiky. 2020. (ČLÁNEK)
Owsianková H., Faltýnek D., Kučera O. Genetic analysis of all cabbage and related cultivated plants using Bag-of-words model. Linguistic Frontiers. 2019. (ČLÁNEK)
Lavička M., Kučera O. Srpen 1968 a překvapivá (?) čínská reakce. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Bakešová I., Kučera O., Lavička M. Dějiny Čínské lidové republiky. 2019. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kučera O., Faltýnek D., Owsianková H., Šamajová K., Čižmárová R. Návrat čínského zelí do Evropy: o původu druhů. Nový Orient. 2018.
Šamajová K., Kučera O., Faltýnek D., Matlach V. Autenticita kung-paa v českém prostředí - data-mining jídla. Nový Orient. 2016.
Schusterová D., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O., Ščigulinská J. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary spoken Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Motalová T., Spáčilová L., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary written Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Kučera O. Is Taiwan a Presidential System? China Perspectives. 2006.
Kučera O. Le régime taiwanais est-il présidentiel? Perspectives chinoises. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kučera O. Etnická identita obyvatel Taiwanu v procesu demokratizace. In . (Eds.) Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 2004.
KNIHA - CELEK
UHER D., KUČERA O., Jebavá M., Babáčková E., Lavička M., Dluhošová T. Moderní čínština pro nesinology. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Sehnálková J., Kučera O. Taiwan's participation in international organizations: obstacles, strategies, patterns? European perspectives on Taiwan. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kraus F., Kučera O., Kratochvíl F., Gerstl A., Lomaka T., Melicharová N., Motalová T. The 11th EuroSEAS Conference 2021 in Olomouc. 2021.
SBORNÍK - CELEK
KUČERA O. Orientalia I. Literatura a umění Tchaj-wanu. In Kučera O. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Orientalia. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)