Mgr. Ondřej KUČERA, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633463, 602772483

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.13

Odborný asistent

history and politics of modern China (including Taiwan), lexicography of Chinese language

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Proděkan (30. 9. 2010 – 1. 1. 2001)
  • Prorektor (1. 2. 2014 – )

  • Zlínská astronomická společnost (člen, 1991–2008)
Selected publications
Lavička M., Kučera O. Srpen 1968 a překvapivá (?) čínská reakce. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
Bakešová I., Kučera O., Lavička M. Dějiny Čínské lidové republiky. 2019. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Owsianková H., Kučera O., Faltýnek D. O příbuznosti lingvistiky a biologie. Studie z aplikované lingvistiky. 2020.
Owsianková H., Faltýnek D., Kučera O. Genetic analysis of all cabbage and related cultivated plants using Bag-of-words model. Linguistic Frontiers. 2019.
Kučera O., Faltýnek D., Owsianková H., Šamajová K., Čižmárová R. Návrat čínského zelí do Evropy: o původu druhů. Nový Orient. 2018.
Šamajová K., Kučera O., Faltýnek D., Matlach V. Autenticita kung-paa v českém prostředí - data-mining jídla. Nový Orient. 2016.
Schusterová D., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O., Ščigulinská J. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary spoken Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Motalová T., Spáčilová L., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary written Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Kučera O. Is Taiwan a Presidential System? China Perspectives. 2006.
Kučera O. Le régime taiwanais est-il présidentiel? Perspectives chinoises. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kučera O. Etnická identita obyvatel Taiwanu v procesu demokratizace. In . (Eds.) Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 2004.
KNIHA - CELEK
UHER D., KUČERA O., Jebavá M., Babáčková E., Lavička M., Dluhošová T. Moderní čínština pro nesinology. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Sehnálková J., Kučera O. Taiwan's participation in international organizations: obstacles, strategies, patterns? European perspectives on Taiwan. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kraus F., Kučera O., Kratochvíl F., Gerstl A., Lomaka T., Melicharová N., Motalová T. The 11th EuroSEAS Conference 2021 in Olomouc. 2021.
SBORNÍK - CELEK
KUČERA O. Orientalia I. Literatura a umění Tchaj-wanu. In Kučera O. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Orientalia. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.