doc. Mgr. David UHER, PhD.

Employee photo
Contact

585633464

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.74

docent

History of Chinese Linguistics (Grammatology), Tonology of Modern Chinese

Selected publications
Slaměníková T., Uher D. Conversion Methods for Star Wars Animal Names into Chinese. Studia Orientalia Slovaca. 2021. (ČLÁNEK)
Uher D. Čínské bušidó. Dálný východ. 2017. (ČLÁNEK)
Uher D. 《汉语会话课本》中句子的韵律结构. 中外文化交流. 2016. (ČLÁNEK)
Uher DU. The rhythmic structure of sentences in the Textbook of Chinese Conversation. China & the World Cultural Exchange. 2016. (ČLÁNEK)
Uher D. On Qing Grammatology - Biography of Duan Yucai (1735-1815). Dálný východ. 2012. (ČLÁNEK)
UHER D. hanjie chenghu bijiao. Dálný východ. 2011. (ČLÁNEK)
UHER D. Oldřich Švarný: Nekrolog. Dálný východ. 2011. (ČLÁNEK)
Uher D. Trends in the Development of Science Fiction Literature in Taiwan. Anthropologia Integra. 2010. (ČLÁNEK)
Uher D. Gramatolog Duan Yucai (1735-1815). Studia Orientalia Slovaca. 2007. (ČLÁNEK)
Uher D. Prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. - pedagog. Studia Orientalia Slovaca. 2005. (ČLÁNEK)
Uher D. Xu Shen a počátky čínské gramatologie. Studia Orientalia Slovaca. 2005. (ČLÁNEK)
Uher D. Shuo Wen Jie Zi zai di er Hanyu jiaoxue zhong d weizhi yu yingyong. Yunnan Shifan Daxue Xuebao, Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban. 2004. (ČLÁNEK)
Uher D. Gu Yindu, gu Xila yu Zhongguo gudai yuyanxue bijiao. Gu Hanyu Yanjiu [Research on Classical Chinese]. 2000. (ČLÁNEK)
Uher D. Výklad významu základních a rozbor struktury složených znaků: teorie, kultura a etymologie. In Li K. (Eds.) Shuo Wen Jie Zi d Xueshuo, Wenhua, Ziyuan. 2002. (DISERTAČNÍ PRÁCE)
Uher D. Zvířecí determinativy v čínském písmu. In Olivová L. (Eds.) OLIVOVÁ, Lucie (ed.): Zvířecí mýty a mýtická zvířata. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Postava "učitele" orientalizovaná vědecko-fantastickými filmy. In . (Eds.) Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia. 2008. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. K otázce učebnic používaných při výuce čínského jazyka na UP v Olomouci (k 85. Narozeninám prof. PhDr. Oldřicha Švarného, CSc.). HLAVIČKOVÁ, Vlasta (ed.): Mezinárodní konference. Jazyková kompetence v Evropské unii. 2005. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Six Categories of Chinese Characters. Orientalia Antiqua Nova V. 2005. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
UHER D. Čínské znakové písmo - lingua franca Dálného východu. In Letavajová S. (Eds.) Letavajová, Silvia: Globalizácia versus identita v stredoeurópskom priestore. Zborník z II. medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2004. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016. (KNIHA - CELEK)
Švarný O., Uher D. Prozodická gramatika čínštiny. 2014. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Hanská grammatologie. 2013. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Shuo Wen Jie Zi: Xueshuo, Ziyuan, Wenhua. 2012. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Učebnice čínské konverzace. Učebnice čínské konverzace. 2007. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. 2001. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech I. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech I. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech II. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech II. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech III. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech III. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech IV. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech IV. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Úvod do studia hovorové čínštiny. 1997. (KNIHA - CELEK)
Slaměníková T., Uher D. Prozodická charakteristika textu: připravenost a spontánnost mluveného projevu. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
Uher D. Prameny hanské mytologie: Výklad znaků. Modrý jasmín. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Uher D. Wei Cheng zhinei - Tváře za zdí. Štreit, Jindřich: Tváře za zdí. 2003. (KAPITOLA V KNIZE)
UHER D., ZHU M. yuyanxue qian shiqi. Duiwai Hanyu Jiaoxue d Lilun yu Shijian. 2000. (KAPITOLA V KNIZE)
Uher D. 传统汉字学与汉语为非母语教育. 《第八届国际汉语教学讨论会?论文摘要集》. 2005. (ABSTRAKT)
Uher D. Slaměníková, Tereza: Ideogramy v moderní čínštině. Dálný východ. 2015. (RECENZE)
Uher D. Lang. Chuť jablek. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Mo Zi: Jian Ai. Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Sima Qian: Shi Ji (Wei Gongzi Liezhuan). Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Sou Shen Ji. Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Jin Ping Mei. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav Malina (ed.): Čína z antropologické perspektivy. 2005. (PŘEKLAD)
ČLÁNEK
Uher D. O čínské literatuře. Dálný východ. 2019.
Uher D. Konfucius v zrcadle Výkladu znaků. Dálný východ. 2018.
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
KNIHA - CELEK
Uher D., Slaměníková T. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
UHER D., KUČERA O., Jebavá M., Babáčková E., Lavička M., Dluhošová T. Moderní čínština pro nesinology. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Uher D. Odraz taoismu v literatuře: Gan Bao. Pátrání po věcech nadpřirozených. In . (Eds.) Čínský, japonský a korejský taosimus. 2020.
Uher D. Odraz taoismu v literatuře: Gan Bao. Pátrání po věcech nadpřirozených. Čínský, japonský a korejský taosimus. 2020.
Uher D. Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
Uher D., Třísková H. Předmluva překladatelů. In . (Eds.) KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slaměníková T., Uher D. The Visible World in Sinograms. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Uher D. Chapter 3: History and Dialects. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Chapter 4: Grammar. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Preface. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D., Jebavá M., Slaměníková T., Zemanová I. 15-Minute Chinese. Čínsky 15 minut denně. 2008.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Material and Non-material Culture of East Asia KDV/91AKU LS Se 1
Material and Non-material Culture of East Asia KDV/91AKU LS 1
Linguistics of Chinese and Japanese Language KDV/91ALG ZS Se 1
Linguistics of Chinese and Japanese Language KDV/91ALG ZS 1
Methodology of Research KDV/91AMV ZS 1
Methodology of Research KDV/91AMV ZS Se 1
Publication Activity 1 KDV/91BA1 ZS Se 0
Publication Activity 2 KDV/91BA2 ZS Se 0
Publication Activity 3 KDV/91BA3 ZS Se 0
Publication Activity 4 KDV/91BA4 ZS Se 0
Conference in Czech Republic KDV/91BKD ZS Se 0
International Conference KDV/91BKM ZS Se 0
Foreign Language of Far East 1 KDV/92AJ1 ZS Cv 0
Foreign Language of Far East 1 KDV/92AJ1 LS Cv 0
Foreign Language of Far East 2 KDV/92AJ2 ZS Cv 0
Foreign Language of Far East 2 KDV/92AJ2 LS Cv 0
Orientalism KDV/92BO LS Se 2
Dissertation Seminar A KDV/95DSA ZS Se 0
Dissertation Seminar A KDV/95DSA LS Se 0
Dissertation Seminar B KDV/95DSB ZS Se 0
Dissertation Seminar B KDV/95DSB LS Se 0
Dissertation Seminar C KDV/95DSC ZS Se 0
Dissertation Seminar C KDV/95DSC LS Se 0
Dissertation Seminar D KDV/95DSD ZS Se 0
Dissertation Seminar D KDV/95DSD LS Se 0
Dissertation Seminar 1 KDV/95DS1 ZS Se 0
Dissertation Seminar 1 KDV/95DS1 LS Se 0
Dissertation Seminar 2 KDV/95DS2 ZS Se 0
Dissertation Seminar 2 KDV/95DS2 LS Se 0
Dissertation Seminar 3 KDV/95DS3 ZS Se 0
Dissertation Seminar 3 KDV/95DS3 LS Se 0
Dissertation Seminar 4 KDV/95DS4 ZS Se 0
Dissertation Seminar 4 KDV/95DS4 LS Se 0
MA Thesis ASH/MADP LS 0
Submission of a Thesis Part KDV/95OP1 LS Se 0
Article DAS/CLOC ZS 0
Classical Chinese II DAS/KC2 LS Cv 2
Orientalism and Occidentalism DAS/OROK LS 1
Orientalism and Occidentalism DAS/OROK LS Cv 1
Rezervace místnosti DAS/REZMI ZS 2
Introduction to linguistic analysis DAS/ULAG ZS 4
Introduction to linguistic analysis DAS/ULAG ZS Cv 4
BA thesis seminar 2 ASK/DS2 LS Cv 0
Introduction to Chinese grammatology ASH/GRAM LS 1
BA thesis seminar 1 ASK/19DS1 ZS Cv 2
BA thesis seminar 2 ASK/19DS2 LS Cv 0
Czech stylistics ASK/19SC ZS Cv 3
Czech stylistics ASK/19SC ZS 1
Active participation in the conference DAS/AUK ZS 0
Active participation in the conference DAS/AUK LS 0
Culture and Business 2 KAE/CB2 LS Se 2
Culture and Business KAE/CB ZS Se 2

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
POSPĚCHOVÁ FIF Filologie 2016
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)