doc. Mgr. David UHER, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633464

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Institut krále Sedžonga UP

Účelová zařízení

tř. Svobody 26

2.74

  • docent (Katedra asijských studií)
  • Ředitel Institutu krále Sedžonga (Institut krále Sedžonga UP)

dějiny čínské lingvistiky (grammatologie), tonologie moderní čínštiny

VYBRANÉ PUBLIKACE
Uher DU. The rhythmic structure of sentences in the Textbook of Chinese Conversation. China & the World Cultural Exchange. 2016. (ČLÁNEK)
Uher D. On Qing Grammatology - Biography of Duan Yucai (1735-1815). Dálný východ. 2012. (ČLÁNEK)
UHER D. hanjie chenghu bijiao. Dálný východ. 2011. (ČLÁNEK)
Uher D. Trends in the Development of Science Fiction Literature in Taiwan. Anthropologia Integra. 2010. (ČLÁNEK)
Uher D. Shuo Wen Jie Zi zai di er Hanyu jiaoxue zhong d weizhi yu yingyong. Yunnan Shifan Daxue Xuebao, Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban. 2004. (ČLÁNEK)
Uher D. Čínské bušidó. Dálný východ. 2017. (ČLÁNEK)
Uher D. Xu Shen a počátky čínské gramatologie. Studia Orientalia Slovaca. 2005. (ČLÁNEK)
Uher D. Prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. - pedagog. Studia Orientalia Slovaca. 2005. (ČLÁNEK)
Uher D. 《汉语会话课本》中句子的韵律结构. 中外文化交流. 2016. (ČLÁNEK)
UHER D. Oldřich Švarný: Nekrolog. Dálný východ. 2011. (ČLÁNEK)
Uher D. Gu Yindu, gu Xila yu Zhongguo gudai yuyanxue bijiao. Gu Hanyu Yanjiu [Research on Classical Chinese]. 2000. (ČLÁNEK)
Uher D. Gramatolog Duan Yucai (1735-1815). Studia Orientalia Slovaca. 2007. (ČLÁNEK)
Uher D. Výklad významu základních a rozbor struktury složených znaků: teorie, kultura a etymologie. In Li K. (Eds.) Shuo Wen Jie Zi d Xueshuo, Wenhua, Ziyuan. 2002. (DISERTAČNÍ PRÁCE)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech III. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech III. 1998. (KNIHA - CELEK)
Švarný O., Uher D. Prozodická gramatika čínštiny. 2014. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech I. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech I. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. 2001. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Úvod do studia hovorové čínštiny. 1997. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech IV. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech IV. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech II. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech II. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Shuo Wen Jie Zi: Xueshuo, Ziyuan, Wenhua. 2012. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Učebnice čínské konverzace. Učebnice čínské konverzace. 2007. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Hanská grammatologie. 2013. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Slaměníková, Tereza: Ideogramy v moderní čínštině. Dálný východ. 2015. (RECENZE)
Uher D. Lang. Chuť jablek. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Sima Qian: Shi Ji (Wei Gongzi Liezhuan). Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Sou Shen Ji. Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Jin Ping Mei. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav Malina (ed.): Čína z antropologické perspektivy. 2005. (PŘEKLAD)
Uher D. Mo Zi: Jian Ai. Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Wei Cheng zhinei - Tváře za zdí. Štreit, Jindřich: Tváře za zdí. 2003. (KAPITOLA V KNIZE)
Uher D. Prameny hanské mytologie: Výklad znaků. Modrý jasmín. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
UHER D., ZHU M. yuyanxue qian shiqi. Duiwai Hanyu Jiaoxue d Lilun yu Shijian. 2000. (KAPITOLA V KNIZE)
UHER D. Čínské znakové písmo - lingua franca Dálného východu. In Letavajová S. (Eds.) Letavajová, Silvia: Globalizácia versus identita v stredoeurópskom priestore. Zborník z II. medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2004. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Six Categories of Chinese Characters. Orientalia Antiqua Nova V. 2005. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. K otázce učebnic používaných při výuce čínského jazyka na UP v Olomouci (k 85. Narozeninám prof. PhDr. Oldřicha Švarného, CSc.). HLAVIČKOVÁ, Vlasta (ed.): Mezinárodní konference. Jazyková kompetence v Evropské unii. 2005. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Postava "učitele" orientalizovaná vědecko-fantastickými filmy. In . (Eds.) Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia. 2008. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Zvířecí determinativy v čínském písmu. In Olivová L. (Eds.) OLIVOVÁ, Lucie (ed.): Zvířecí mýty a mýtická zvířata. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. 传统汉字学与汉语为非母语教育. 《第八届国际汉语教学讨论会?论文摘要集》. 2005. (ABSTRAKT)
PŘEKLAD
Uher D. Chapter 3: History and Dialects. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Preface. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D., Jebavá M., Slaměníková T., Zemanová I. 15-Minute Chinese. Čínsky 15 minut denně. 2008.
Uher D. Chapter 4: Grammar. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Uher D. Odraz taoismu v literatuře: Gan Bao. Pátrání po věcech nadpřirozených. Čínský, japonský a korejský taosimus. 2020.
Uher D., Třísková H. Předmluva překladatelů. In . (Eds.) KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Odraz taoismu v literatuře: Gan Bao. Pátrání po věcech nadpřirozených. In . (Eds.) Čínský, japonský a korejský taosimus. 2020.
Uher D. Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
ČLÁNEK
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Uher D. O čínské literatuře. Dálný východ. 2019.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
Uher D. Konfucius v zrcadle Výkladu znaků. Dálný východ. 2018.
KNIHA - CELEK
UHER D., KUČERA O., Jebavá M., Babáčková E., Lavička M., Dluhošová T. Moderní čínština pro nesinology. 2011.
Uher D., Slaměníková T. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slaměníková T., Uher D. The Visible World in Sinograms. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Lingvistika čínského a japonského jazyka KDV/91ALG ZS Se 1
Lingvistika čínského a japonského jazyka KDV/91ALG ZS 1
Metodologická východiska výzkumu KDV/91AMV ZS Se 1
Metodologická východiska výzkumu KDV/91AMV ZS 1
Publikační aktivita 1 KDV/91BA1 ZS Se 0
Publikační aktivita 2 KDV/91BA2 ZS Se 0
Publikační aktivita 3 KDV/91BA3 ZS Se 0
Publikační aktivita 4 KDV/91BA4 ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BKD ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. KDV/91BKM ZS Se 0
Jazyk zemí Dálného východu 1 KDV/92AJ1 ZS Cv 0
Jazyk zemí Dálného východu 2 KDV/92AJ2 ZS Cv 0
Disertační seminář A KDV/95DSA ZS Se 0
Disertační seminář B KDV/95DSB ZS Se 0
Disertační seminář C KDV/95DSC ZS Se 0
Disertační seminář D KDV/95DSD ZS Se 0
Disertační seminář 1 KDV/95DS1 ZS Se 0
Disertační seminář 2 KDV/95DS2 ZS Se 0
Disertační seminář 3 KDV/95DS3 ZS Se 0
Disertační seminář 4 KDV/95DS4 ZS Se 0
Článek v odborném časopise DAS/CLOC ZS 0
Rezervace místnosti DAS/REZMI ZS 2
Úvod do lingvistické analýzy DAS/ULAG ZS Cv 4
Úvod do lingvistické analýzy DAS/ULAG ZS 4
Diplomový seminář 1 ASK/19DS1 ZS Cv 2
Stylistika češtiny ASK/19SC ZS Cv 3
Stylistika češtiny ASK/19SC ZS 1
Aktivní účast na konferenci DAS/AUK ZS 0
Culture and Business KAE/CB ZS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
POSPĚCHOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.