doc. Mgr. David UHER, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633464

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.74

docent

dějiny čínské lingvistiky (grammatologie), tonologie moderní čínštiny

VYBRANÉ PUBLIKACE
Uher D. Čínské bušidó. Dálný východ. 2017. (ČLÁNEK)
Uher D. 《汉语会话课本》中句子的韵律结构. 中外文化交流. 2016. (ČLÁNEK)
Uher DU. The rhythmic structure of sentences in the Textbook of Chinese Conversation. China & the World Cultural Exchange. 2016. (ČLÁNEK)
Uher D. On Qing Grammatology - Biography of Duan Yucai (1735-1815). Dálný východ. 2012. (ČLÁNEK)
UHER D. hanjie chenghu bijiao. Dálný východ. 2011. (ČLÁNEK)
UHER D. Oldřich Švarný: Nekrolog. Dálný východ. 2011. (ČLÁNEK)
Uher D. Trends in the Development of Science Fiction Literature in Taiwan. Anthropologia Integra. 2010. (ČLÁNEK)
Uher D. Gramatolog Duan Yucai (1735-1815). Studia Orientalia Slovaca. 2007. (ČLÁNEK)
Uher D. Prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. - pedagog. Studia Orientalia Slovaca. 2005. (ČLÁNEK)
Uher D. Xu Shen a počátky čínské gramatologie. Studia Orientalia Slovaca. 2005. (ČLÁNEK)
Uher D. Shuo Wen Jie Zi zai di er Hanyu jiaoxue zhong d weizhi yu yingyong. Yunnan Shifan Daxue Xuebao, Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban. 2004. (ČLÁNEK)
Uher D. Gu Yindu, gu Xila yu Zhongguo gudai yuyanxue bijiao. Gu Hanyu Yanjiu [Research on Classical Chinese]. 2000. (ČLÁNEK)
Uher D. Výklad významu základních a rozbor struktury složených znaků: teorie, kultura a etymologie. In Li K. (Eds.) Shuo Wen Jie Zi d Xueshuo, Wenhua, Ziyuan. 2002. (DISERTAČNÍ PRÁCE)
Uher D. Zvířecí determinativy v čínském písmu. In Olivová L. (Eds.) OLIVOVÁ, Lucie (ed.): Zvířecí mýty a mýtická zvířata. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Postava "učitele" orientalizovaná vědecko-fantastickými filmy. In . (Eds.) Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia. 2008. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. K otázce učebnic používaných při výuce čínského jazyka na UP v Olomouci (k 85. Narozeninám prof. PhDr. Oldřicha Švarného, CSc.). HLAVIČKOVÁ, Vlasta (ed.): Mezinárodní konference. Jazyková kompetence v Evropské unii. 2005. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Uher D. Six Categories of Chinese Characters. Orientalia Antiqua Nova V. 2005. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
UHER D. Čínské znakové písmo - lingua franca Dálného východu. In Letavajová S. (Eds.) Letavajová, Silvia: Globalizácia versus identita v stredoeurópskom priestore. Zborník z II. medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2004. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Švarný O., Uher D. Prozodická gramatika čínštiny. 2014. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Hanská grammatologie. 2013. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Shuo Wen Jie Zi: Xueshuo, Ziyuan, Wenhua. 2012. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Učebnice čínské konverzace. Učebnice čínské konverzace. 2007. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. 2001. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech I. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech I. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech II. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech II. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech III. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech III. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech IV. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech IV. 1998. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Švarný O. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Úvod do studia hovorové čínštiny. 1997. (KNIHA - CELEK)
Uher D. Prameny hanské mytologie: Výklad znaků. Modrý jasmín. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Uher D. Wei Cheng zhinei - Tváře za zdí. Štreit, Jindřich: Tváře za zdí. 2003. (KAPITOLA V KNIZE)
UHER D., ZHU M. yuyanxue qian shiqi. Duiwai Hanyu Jiaoxue d Lilun yu Shijian. 2000. (KAPITOLA V KNIZE)
Uher D. 传统汉字学与汉语为非母语教育. 《第八届国际汉语教学讨论会?论文摘要集》. 2005. (ABSTRAKT)
Uher D. Slaměníková, Tereza: Ideogramy v moderní čínštině. Dálný východ. 2015. (RECENZE)
Uher D. Lang. Chuť jablek. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Mo Zi: Jian Ai. Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Sima Qian: Shi Ji (Wei Gongzi Liezhuan). Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Sou Shen Ji. Klenoty čínské literatury. 2006. (PŘEKLAD)
Uher D. Jin Ping Mei. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav Malina (ed.): Čína z antropologické perspektivy. 2005. (PŘEKLAD)
ČLÁNEK
Slaměníková T., Uher D. Rhythmical Features of Spontaneous Spoken Narrative in Mandarin Chinese. Acta Linguistica Asiatica. 2024.
Slaměníková T., Uher D. Conversion Methods for Star Wars Animal Names into Chinese. Studia Orientalia Slovaca. 2021.
Uher D. O čínské literatuře. Dálný východ. 2019.
Uher D. Konfucius v zrcadle Výkladu znaků. Dálný východ. 2018.
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
KNIHA - CELEK
Slaměníková T., Uher D. Svět v sinogramech. 2022.
Uher D., Slaměníková T. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016.
UHER D., KUČERA O., Jebavá M., Babáčková E., Lavička M., Dluhošová T. Moderní čínština pro nesinology. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Slaměníková T., Uher D. Prozodická charakteristika textu: připravenost a spontánnost mluveného projevu. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021.
Uher D. Odraz taoismu v literatuře: Gan Bao. Pátrání po věcech nadpřirozených. In . (Eds.) Čínský, japonský a korejský taosimus. 2020.
Uher D. Odraz taoismu v literatuře: Gan Bao. Pátrání po věcech nadpřirozených. Čínský, japonský a korejský taosimus. 2020.
Uher D. Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
Uher D., Třísková H. Předmluva překladatelů. In . (Eds.) KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slaměníková T., Uher D. The Visible World in Sinograms. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Uher D. Chapter 3: History and Dialects. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Chapter 4: Grammar. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Preface. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D., Jebavá M., Slaměníková T., Zemanová I. 15-Minute Chinese. Čínsky 15 minut denně. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kultura Dálného východu 1 ASH/XDV1 ZS 2
Orientalismus a Okcidentalismus DAS/OROK LS Cv 1
Orientalismus a Okcidentalismus DAS/OROK LS 1
Úvod do lingvistické analýzy DAS/ULAG ZS 2
Úvod do lingvistické analýzy DAS/ULAG ZS Cv 2
Prozodie čínštiny ASH/YY LS Cv 1
Diplomový seminář 2: Bakalářská práce DAS/BC2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3: Bakalářská práce DAS/BC3 LS Se 0
Diplomový seminář 2 DAS/DS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 ASK/19DS2 LS Cv 0
Stylistika češtiny ASK/19SC ZS 1
Stylistika češtiny ASK/19SC ZS Cv 3
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BKD ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BKD LS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. KDV/91BKM ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. KDV/91BKM LS Se 0
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BV2 ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BV2 LS Se 0
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BV3 ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na domácí konferenci KDV/91BV3 LS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. 2 KDV/91BV5 ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. 2 KDV/91BV5 LS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. 3 KDV/91BV6 ZS Se 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. 3 KDV/91BV6 LS Se 0
Jazyk zemí Dálného východu 1 KDV/92AJ1 ZS Cv 0
Jazyk zemí Dálného východu 1 KDV/92AJ1 LS Cv 0
Jazyk zemí Dálného východu 2 KDV/92AJ2 ZS Cv 0
Jazyk zemí Dálného východu 2 KDV/92AJ2 LS Cv 2
Disertační seminář A KDV/95DSA ZS Se 0
Disertační seminář A KDV/95DSA LS Se 0
Disertační seminář B KDV/95DSB ZS Se 0
Disertační seminář B KDV/95DSB LS Se 0
Disertační seminář C KDV/95DSC ZS Se 0
Disertační seminář C KDV/95DSC LS Se 0
Disertační seminář D KDV/95DSD ZS Se 0
Disertační seminář D KDV/95DSD LS Se 0
Disertační seminář 1 KDV/95DS1 ZS Se 0
Disertační seminář 2 KDV/95DS2 ZS Se 0
Disertační seminář 3 KDV/95DS3 ZS Se 0
Disertační seminář 3 KDV/95DS3 LS Se 0
Disertační seminář 4 KDV/95DS4 ZS Se 0
Disertační seminář 4 KDV/95DS4 LS Se 0
Odevzdání části disertační práce KDV/95OP1 ZS Se 0
Hmotná a duchovní kultura východní Asie KDV/91AKU LS 1
Hmotná a duchovní kultura východní Asie KDV/91AKU LS Se 1
Lingvistika čínského a japonského jazyka KDV/91ALG ZS 1
Lingvistika čínského a japonského jazyka KDV/91ALG ZS Se 1
Metodologická východiska výzkumu KDV/91AMV ZS 1
Metodologická východiska výzkumu KDV/91AMV ZS Se 1
Publikační aktivita 1 KDV/91BA1 ZS Se 0
Publikační aktivita 1 KDV/91BA1 LS Se 0
Publikační aktivita 2 KDV/91BA2 ZS Se 0
Publikační aktivita 2 KDV/91BA2 LS Se 0
Publikační aktivita 3 KDV/91BA3 ZS Se 0
Publikační aktivita 3 KDV/91BA3 LS Se 0
Publikační aktivita 4 KDV/91BA4 ZS Se 0
Publikační aktivita 4 KDV/91BA4 LS Se 0
Publikační aktivita 5 KDV/91BA5 ZS Se 0
Publikační aktivita 5 KDV/91BA5 LS Se 0
Publikační aktivita 6 KDV/91BA6 ZS Se 0
Publikační aktivita 6 KDV/91BA6 LS Se 0
Publikační aktivita 7 KDV/91BA7 ZS Se 0
Publikační aktivita 7 KDV/91BA7 LS Se 0
Publikační aktivita 8 KDV/91BA8 ZS Se 0
Publikační aktivita 8 KDV/91BA8 LS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
POSPĚCHOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)