Kdo jsme

Historie

S Olomoucí je spojeno působení moravského jezuity a misionáře na čínském císařském dvoře Karla Slavíčka (1678-1735). Na univerzitě vyučoval matematiku a hebrejštinu, od roku 1713 jako její profesor.

Po válce byla sinologie vůbec poprvé v Československu ustanovena jako samostatný studijní obor na Univerzitě Palackého. Sinologie a indologie se na její filozofické fakultě začaly vyučovat v roce 1946. Podnět k založení obou oborů vzešel ze zájmu rektora univerzity Josefa Ludvíka Fischera o čínskou a indickou filozofii. Orientalistické obory začaly být na UP pěstovány především díky pražským externím učitelům indologovi prof. Vincenci Lesnému (1882-1953) a sinologovi prof. Jaroslavu Průškovi (1906-1980). Ten do Olomouce přivedl svého žáka Augustina Paláta (1923-2016), který zde pak vedl sinologické přednášky i semináře. Na začátku padesátých let však byli učitelé nešetrným zásahem tehdejšího vedení univerzity do organizace studia přinuceni přesunout obor do Prahy.

Z podnětu prof. Josefa Jařaba, tehdejšího rektora UP, byly v roce 1991 zahájeny přípravy ke znovuzřízení oboru čínská filologie, jejichž realizace se ujal vedoucí Katedry romanistiky FF UP prof. Jiří Černý a v září 1993 byl obor jako součást nově vzniklého Kabinetu Dálného východu při katedře romanistiky za významné podpory doc. Lucie Olivové otevřen. Nový obor japonská filologie zaštítila dr. Alice Kraemerová a dr. Pavel Flanderka. V říjnu 1994 začal na oboru čínská filologie vyučovat Oldřich Švarný, který byl v roce 1998 na FF UP jmenován docentem a o dva roky později profesorem.

V roce 2002 byl Kabinet Dálného východu přejmenován na Katedru asijských studií. V čele nově vzniklé katedry v roce 2002 stanul dr. David Uher, který ji vedl až do srpna 2014. Mezi roky 2014 a 2016 vedla katedru dr. Ivona Barešová. Od roku 2017 je vedoucím katedry dr. František Kratochvíl

Současnost

Katedra asijských studií je mladým dynamicky se rozvíjejícím pracovištěm orientujícím se na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie. Věnuje se jak výukovým, tak i vědeckobadatelským činnostem.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů, jejichž seznam naleznete zde

Vedle pedagogické činnosti jsou pracovníci katedry činní také v oblasti vědy a výzkumu, absolvují stáže na prestižních zahraničních pracovištích a účastní se mezinárodních konferencí. Klíčovými oblastmi výzkumu jsou pro pracoviště zejména kulturní antropologie Číny, čínská grammatologie, prosodie a lexikografie moderní čínštiny, dále mezikulturní pragmatika, současný japonský jazyk a poezie haiku. Informace o knižních publikacích jsou dostupné zde

Mezi zásadní publikace pracovníků Katedry asijských studií, které vznikly během posledních let, patří: Legenda Komači: Ono no Komači - básně a básnířka v divadelních hrách nó (Z. Švarcová, 2019), Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku (S. Martinásková, 2018), On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people (H. Zawiszová, 2018), Čínské znakové písmo: Synchronní model tradiční kategorizace (T. Slaměníková, 2018), Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others (A. Schirmer, 2018), Japanese Given Names: A Window Into Contemporary Japanese Society (I. Barešová, 2016), Prosodická gramatika čínštiny (O. Švarný, D. Uher, UP 2014), The exotic other and negotiation of Tibetan self: representation of Tibet in Chinese and Tibetan fiction of the 1980s (K. Hladíková, 2013), Hanská grammatologie (D. Uher, 2013), Ideogramy v moderní čínštině (T. Slaměníková, 2013), "Shuo wen jie zi" xue shuo, zi yuan, wen hua (D. Uher, UP 2012), Současná hovorová řeč mladých Japonců (I. Barešová, H. Zawiszová, 2012), Učební slovník jazyka čínského (O. Švarný, 1998-2000) a sada učebnic Hovorová čínština (O. Švarný, D. Uher: Úvod do studia hovorové čínštiny; O. Švarný a kol.: Hovorová čínština v příkladech; O. Kučera a kol.: Učebnice čínských znaků; D. Uher a kol.: Učebnice čínské konverzace 1, 2; T. Slaměníková a Guo Y.: Čínská obchodní konverzace). Katedra je rovněž jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které vydává orientalistický časopis (Dálný východ).

Členové katedry jsou také řešiteli řady výzkumných i jiných grantových projektů. Podrobnější informace jsou uvedeny zde

Katedra pravidelně pořádá mezinárodní konference, letní školy i workshopy.  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)