Katedra asijských studií

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pracovištěm zabývajícím se výukovou a vědeckobadatelskou činností zaměřenou na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů. Od akademického roku 2019/2020 se jedná o následující:

 • tříleté bakalářské studijní programy:
  • Čínská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (samostatný studijní program)
  • Japonská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • Korejština pro hospodářskou praxi (samostatný studijní program)
  • Vietnamská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)
 • dvouletý magisterský studijní program:
  • Asijská studia (samostatný studijní program, program maior, program minor)
   • se specializací čínský jazyk a kultura
   • se specializací indonéský jazyk a kultura
   • se specializací japonský jazyk a kultura
   • se specializací korejský jazyk a kultura
   • se specializací vietnamský jazyk a kultura
 • čtyřletý doktorský studijní program:
  • Jazyky a kultura Číny a Japonska 

Podrobnosti k jednotlivým studijním programům naleznete v sekci Studijní programy.

Do akademického roku 2018/2019 se jednalo o následující studijní obory:

 • Čínská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (bakalářské dvouoborové studium)
 • Korejština pro hospodářskou praxi (bakalářské jednooborové studium)
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (bakalářské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Čínská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské jednooborové studium)
 • Japonská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium)
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska (čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě)

O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé.

Nové publikace

H. Zawiszová z KAS vydala novou knihu zabývající se japonskou sociální interakcí

Kniha On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people přináší nahlédnutí do konverzačních interakcí mladých Japonců, kteří sami sebe označují za přátele. Sleduje, jak mluvčí manifestují a zároveň utvářejí své vztahy v interakci, jinými slovy, jak „dělají přátelství“. Studie čerpá především z poznatků a metod konverzační analýzy, interakční lingvistiky a interakční sociolingvistiky. Pomocí analýzy nahrávek rozhovorů, pořízených samotnými aktéry v pro ně přirozeném prostředí, byly autorkou vyčleněny tři kategorie úzce propojených praktik, jež se jeví jako zásadní pro „dělání přátelství“ ve zkoumaném kontextu. Jsou to konverzační humor, konverzační vyprávění a konstrukce vztahové kontinuity. Stěžejní část této publikace pak tvoří detailní analýza a popis způsobů realizace a využití praktik spadajících do těchto tří kategorií v konverzačních interakcích jedné dvojice přátel.

Vyšla kniha na téma Korejců ve střední Evropě, editorem je A. Schirmer z korejské sekce KAS

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others is a multi-perspective compendium of evidence about two Korean archaeologists who spent formative but also troubled years in Europe during the 1930s and 1940s. Decades before a Korean diaspora in Europe began to take shape, these two embodied unique facets of what can be called a Korean colonial modernity outside of the Japanese empire. [...] Carefully researched, spotlighting numerous previously neglected or undiscovered sources, and richly illustrated, this volume is devoted to the examination of testimonies, writings and “traces” of very distinctive individuals. Special attention is given to how they negotiated European representations of East Asia — challenges to their Korean nationalist, yet nuanced, stances of self-assertion. (zdroj)

Vyšlo nové vydání knihy Dějiny Vietnamu, součástí autorského týmu je i M. Strašáková z KAS

Publikace představuje dějiny Vietnamu od nejstarších dob až po současnost. Od prvních kultur doby bronzové přes hlavní milníky francouzské koloniální nadvlády až k druhé indočínské válce, na jejímž konci se podařilo Vietnam sjednotit pod komunistickým režimem, který se v zemi drží u moci až do současnosti. Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Nové vydání je obohacené o vietnamskou diakritiku a celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR. (zdroj)

T. Slaměníková (KAS FF UP) vydala novou knihu o čínském znakovém písmu

Název publikace
Čínské znakové písmo. Synchronní model tradiční kategorizace
Autoři
Slaměníková Tereza
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouc
Počet stran
291
ISBN
9788024451817
Anotace

I přes zásadní vývojové změny celé soustavy se moderní grammatologové při klasifikaci čínských znaků stále intenzivně opírají o téměř dvě tisíciletí starý systém, který není schopen reflektovat specifické rysy jejich synchronní podoby. Tato kniha předkládá návrh nového klasifikačního modelu, který mapuje povahu soudobého vztahu mezi čínskými grafémy a jimi reprezentovanými jazykovými jednotkami. Výsledný dvojúrovňový model zahrnuje pět skupin, které se dále člení do dvaceti kategorií. Příslušnost k určité skupině odráží dekompoziční specifikaci znaku, tj. jeho dělitelnost na jednotky nižší úrovně. Kategorizační status pak udává, zda a jakým způsobem vykazuje grafika znaku spojitost se zaznamenávanou jazykovou jednotkou. 

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ

Vyšlo nové číslo časopisu Dálný východ. Toto číslo bylo sestaveno u příležitosti významného životního jubilea přední české japanoložky prof. Zdenky Švarcové, která na Katedře asijských studií FF UP působí. Autory příspěvků jsou čeští i zahraniční kolegové a žáci paní profesorky. Celé číslo je dostupné ke stažení zde

Novinky

Týden humanitních věd (12.-16. 11. 2018)

Mezi 12. a 16. 11. proběhne na filozofických fakultách MU, UP a UK týden přednášek, projekcí, výstav a workshopů - Týden humanitních věd (tydenhumanitnichved.cz). Jen v Olomouci si můžete vybrat z bezmála 80 akcí. Několik z nich připravují také členové projektu SINOFON při KAS.

V pondělí 12. 11. proběhne workshop „Surrounded by water – Bangladesh then and now“. Ve stejný den v 13:00 se uskuteční vernisáž výstavy fotografií „Tam, kde (nejen) děti tančí sumo“, která bude přístupná od 12. do 16. 11. Ve čtvrtek 15. 11. se pak bude konat výstava artefaktů „Kdo má pod čepicí“ a budete si moct přijít poslechnout několik přednášek: „Jak Evropané neobjevili Asii“, „Dekonstrukce čínské poezie: Čínská poezie očima sinologa“, „Archipelagos. From Urbanisation to Translocalisation“, „Orientalismus v Hvězdných válkách“ a „Zelí a zákony v humanitních vědách“.

Vstup na všechny akce je zdarma, tak neváhejte a přijďte!

Academic positions available | Volné pracovní pozice

The Dean of the Faculty of Arts at Palacký University Olomouc has announced a call for applications for four academic positions at the Department of Asian Studies, including:

 • Senior researcher (Dialog Unit "Chinese Peasants in Russia's Far East" in the project Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges)
 • Scientific research help assistant (Dialog Unit "Chinese Peasants in Russia's Far East" in the project Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges)
 • Senior researcher (Dialogue Unit Central Asia in the project Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges)
 • Excellent/key researcher (A specialist on Central Asia, Southeast Asia or civil society in China in the project Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges)

The application deadline is 18 November, 2018.

See the attached file for details.

Japan NOW: A Snapshot of Contemporary Japanese Language, Culture, and Society

Katedra asijských studií FF UP pořádá ve dnech 9.-10. 11. 2018 odbornou mezinárodní konferenci – Japan NOW: A Snapshot of contemporary Japanese language, culture, and society. Jedná se již o 12. ročník konference Annual Conference on Asian Studies (ACAS). Během konference vystoupí významná osobnost současných japonských studií (především pak manga studies, anime aesthetics, media arts), prof. Jaqueline Berndt ze Stockholmské univerzity. Bližší informace o chystané konferenci najdete na stránkách acas.upol.cz a na Facebooku.

Institut krále Sedžonga při Univerzitě Palackého zahájil svou činnost

Dne 10. října 2018 proběhlo slavnostní otevření olomoucké pobočky Institutu krále Sedžonga. Toto nové pracoviště Univerzity Palackého nabízí kurzy korejštiny a pořádá kulturní akce. Vzniklo díky spolupráci Katedry asijských studií FF UP a Velvyslanectví Korejské republiky. Více se o slavnostní ceremonií zahájení činnosti můžete dočíst v Žurnálu UP, kde také najdete fotografie z akce. 

Korean Cultural Festival 2018

Na nádvoří Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci se ve dnech 9.-11. října (12.00-16.00) můžete seznámit s korejským písmem, tradičním korejským oděvem hanbok, čajovou kulturou a tradičními korejskými hrami (program). Od 19.00 se můžete zúčastnit promítání korejských filmů v Premiere Cinemas Olomouc (program). Akci pořádají King Sejong Institute Foundation, Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, Korean Foundation a Univerzita Palackého v Olomouci. 

Noc vědců na KAS FF UP

V pátek 5. října se Katedra asijských studií (KAS) zapojí do celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, během které si návštěvníci hrají, zkoušejí nové věci, poznávají a objevují fascinující svět vědy. Na KAS v rámci této akce proběhne hned několik workshopů, přednášek a ochutnávek, budou se promítat filmy i videoklipy (program). Část programu zajistí i Japonský klub Olomouc a Korejský klub Kimchi (program). Budeme se těšit na viděnou!

Studentky a studenti korejštiny na KAS zazářili na soutěži v přednesu

Ve středu 19. září 2018 studentky a studenti korejštiny na KAS FF UP zazářili na Soutěži v přednesu v korejském jazyce. Jana Hrubá vybojovala 1. místo, Jan Čermák obsadil 2. místo, Anežka Štefanová se umístila na 3. místě a Theodor Christofi získal čestné uznání poroty. Gratulujeme!

Vědci z KAS FF UP získali prestižní grant na výzkum čínského příhraničí

Vědcům z KAS FF UP se podařilo získat prestižní grant na primární výzkum čínského příhraničí. Pětiletý projekt s názvem „Sinofonní příhraničí – interakce na okraji“ přehodnocuje koncepci asijských a čínských studií; soustřeďuje se na Čínu z pohledu „zvenčí“, tedy na to, jak je vnímána okolními státy a obyvateli. Více se dočtete v Žurnálu UP