Katedra asijských studií

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pracovištěm zabývajícím se výukovou a vědeckobadatelskou činností zaměřenou na současné jazyky a kultury asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie. 

O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů. Studijní programy, které otevíráme na akademický rok 2022/2023, naleznete na stránkách pro uchazeče o studium zde.

Nové publikace

Ondřej Vicher pokračuje v práci zaměřené na román Jin Ping Mei

V těchto dnech vychází dvě publikace, na jejichž vzniku se podílel náš kolega Ondřej Vicher. První z nich je překlad další části románu Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze, na kterém pracoval spolu s doc. Lucií Olivovou. Překlad je navíc doplněn i o vysvětlení vybraných aspektů praktického života, tradic a kultury (dostupná zde). Druhou publikací je jeho kapitola "Sex-related Expression or Vulgarism? On the Occurrences of the Word 㒲 in the Two Main Editions of Jin Ping Mei", která tvoří součást knihy "Jin Ping Mei – A Wild Horse in Chinese Literature: Essays on Texts, Illustrations and Translations of a Late Sixteenth-Century Masterpiece" (dostupná zde). 

"Anonymní Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze znamenal ve vývoji čínského románu podobně razantní přelom jako Cervantesův Don Quijote v románu západním. Nepřiznaný autor, zřejmě příslušník literátské elity 16. století, propojil tradiční velký vypravěčský román s mingským erotismem do strhující krutě sarkastické mozaiky života a mravů své doby." (zdroj)

Halina Zawiszová editorkou knihy na téma moci a zájmu v jazykovém managementu

V prestižním nakladatelství Peter Lang vyšla kniha Interests and Power in Language Management, kterou spolueditovala Halina Zawiszová z naší katedry. Kniha byla publikovaná i jako Open Access publikace, a tak je dostupná ke stažení zdarma zde. Pojednává o zájmech a moci v jazykovém managementu a mezi jinými obsahuje i kapitoly, které se týkají jazykové politiky vzhledem k výuce angličtiny v Japonsku, jazykového chování zahraničních pracovníků v Japonsku nebo např. otázky identity japonských zahraničních studentů.

"This volume expands the discussion on the language management (LM) framework through two themes: interests and power, which are driving forces of the LM process, observable and describable at every step. It consists of thirteen contributions analyzing diverse situations in Europe, Asia, and Africa. Authors focus on a range of topics, including the role of language ideologies in various types of institutions, such as higher education institutions and language cultivation centers, the struggle to maintain minority languages, the positions of the actors involved in the process of making policies concerning foreign language teaching, or the processes that learning and choosing to use foreign languages entail. Emergent insights into the commonalities in the ways in which interests and power guide or underlie the management of language, communication, and sociocultural problems contribute significantly to the strength of LM as a sociolinguistic framework."

Kapitola, jejíž spoluautorem je Ondřej Vicher, vyšla v prestižní publikaci

Kapitola Lucie Olivové a Ondřeje Vichera nazvaná "On translating Jin Ping Mei to Czech" vyšla v knize Encountering China's Past: Translation and Dissemination of Classical Chinese Literature. Zařadila se tak po boku příspěvků světových kapacit zabývajících se tradiční čínskou literaturou, jakými jsou kromě editora celé knihy a spoluautora dvou příspěvků Dr. Lintao Qi (University of Monash) především Prof. David L. Rolston (Univesity of Michigan), Dr. Vibeke Børdahl (NIAS), Prof. Mark Stevenson (University of Hong Kong) nebo Prof. William H. Nienhauser (University of Wisconsin-Madison). 

Abstrakt: "This contribution aims to provide general insight into translating the novel Jin Ping Mei 金瓶梅 into Czech. Part one, written by Lucie Olivová, provides a brief introduction to the translation history of traditional Chinese literature into Czech, followed by a report on our translation of the Wanli edition, taken over from the late professor Oldřich Král, which began at the beginning of 2020. In Part two, Ondřej Vicher consequently describes the joint translation process, concisely introduces the main features of the Czech language, and analyzes the specific translation issues which both current translators encountered, most of them having been caused by the specifics and peculiarities of the Czech language." (zdroj)

Andreas Schirmer na téma korejské multikulturní literatury

Andreas Schirmer přispěl kapitolou "Korean 'Multicultural Literature' and Discourses About Koreanness" do nové publikace na téma dlouhodobých vlivů na korejské mezinárodních kontakty.

"Before the South Korean state began to promote multiculturalism, the idea of the 'homogenous' nation was cherished in South Korea for decades, and this has often been concomitant with concepts of a specific essence that defines what it is to be Korean. In view of this, Andreas Schirmer explores the intriguing fact that the struggling characters in South Korea’s tamunhwa munhak ('multicultural literature') are usually not haunted by any sublime quintessence of the homo coreanicus but rather by Korean ideals of outward appearance."

O knize The Two Koreas and Their Historical Engagements, ve které kapitola vyšla, její editor uvádí, že se liší od dosavadních studií tím, že se zaměřuje na "impact of international influences on the society, culture, and language of both North and South Korea". 

Více na stránkách nakladatelství zde.

Kateřina Šamajová a Michaela Zahradníková publikovaly článek o výuce čínštiny v ČR

Článek Kateřiny Šamajové a Michaely Zahradníkové "Key Factors in the successful implementation of Chinese language courses in upper secondary schools: a case study from the Czech Republic" vyšel v časopise The Language Learning Journal.

Abstrakt: "This paper aims to provide a comprehensive narrative of the current status of Chinese language teaching at upper secondary schools in the Czech Republic. Processes involved in developing the Chinese language curriculum in upper secondary schools were mapped through a qualitative survey. Representatives of 20 schools were interviewed to identify factors associated with the successful implementation of Chinese language courses. The research focuses on answering two questions: (1) What factors determine the success or failure of a Chinese language programme at a secondary school? (2) What systemic support can be provided to facilitate Chinese teaching at upper secondary schools? In answer to the first question, factors such as the mindset of stakeholders, curricular classification, employment, and partnerships are discussed. As for systemic support, fostering a realistic attitude, institutional support and cooperative partnerships are suggested. These findings may serve as a source of inspiration for countries where the Chinese language in secondary education is still in the process of development, as is the case in the Czech Republic." (zdroj)

Již třetí díl japonského románu v překladu Ivony Barešové

V nakladatelství Kniha Zlín právě vyšel v překladu Ivony Barešové z naší katedry třetí díl Kawagučiho série o kavárně, která umožňuje cestovat v čase. Ani tentokrát čtyři protagonisté realitu změnit nedokážou, mohou ale změnit svůj pohled na život – a tím i vlastní budoucnost.

Vyšlo nové číslo našeho časopisu Dálný východ

Toto jubilejní dvacáté číslo našeho katederního časopisu Dálný východ je věnováno především, nikoliv však bezvýhradně, otázce orientalismu, jako pohledu Západu na Východ, v interpretaci doktorandů, kteří se zabývají studiem kulturní antropologie či jazyků a kultur Číny a Japonska na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Celé číslo je dostupné ke stažení zde

Výzva k posílání kapitol do naší kolektivní monografie

Právě byla zveřejněna výzva pro posílání návrhů kapitol do naší připravované kolektivní monografie On Continuity and Change in Asia. Více se dozvíte v přiloženém souboru. 

Kapitola Andrease Schirmera v knize vydané University of Hawai'i Press

"Invented Traditions in North and South Korea examines the ways in which compressed modernity, Cold War conflict, and ideological opposition has impacted the revival of traditional forms in both Koreas. The volume is divided thematically into sections covering: (1) history, religions, (2) language, (3) music, food, crafts, and finally, (4) space. It includes chapters on pseudo-histories, new religions, linguistic politeness, literary Chinese, p’ansori, heritage, North Korean food, architecture, and the invention of children’s pilgrimages in the DPRK." (source)

Andreas Schirmer’s chapter explores how modern Korean translations of premodern Korean literature written in classical Chinese (hanmun) were promoted as a form of heritage conservation. In principle, translation granted access to high culture to all. But when these “old classics” are constructed as the centerpiece of original Koreanness, the concept of invented tradition comes into play.

Právě vyšel výbor komentovaných překladů moderní tchajwanské prózy

V nakladatelství Mi:lu právě vychází výbor komentovaných překladů moderní tchajwanské prózy Vzpomínky a sny na obratníku Raka, na jehož vzniku se podílel i pracovník Katedry asijských studií Petr Janda. 

Novinky

Katedra hostuje Workshop Evropské asociace pro výuku korejského jazyka

Ve dnech 30.–31. srpna katedra pořádá 9. EAKLE (European Association for Korean Language Education) Workshop. 

With its biennial workshop, EAKLE provides a stage for scholars and teachers in the field of Korean language education to discuss and advance methods of teaching Korean that best suit the different students in the various countries of Europe and in other parts of the world. The workshop fosters collaboration among scholars and teachers and is also open to researchers on Korean linguistics and Korean literature insofar as their work pertains or can be connected to language education. It will feature presentations and discussions on a wide range of topics related to the teaching of Korean as a second language. The participants will discuss evergreen topics against the backdrop of new trends and insights gained through recent language education scholarship and experience, thus getting updates, fresh input and inspiration. Performances “outside the box” are encouraged. Some presentations will be “shows of best practice”, involving the audience and demonstrating hands-on solutions for actual challenges encountered in classroom. 

This is mostly a live and face-to-face event but as some presentations will be held online, the 9th EAKLE workshop will be held in a hybrid mode, using a Whova platform. This will be a closed event, open only to registered participants who are members of the association. More information is available on https://www.sites.google.com/view/eakle. A separate event homepage will be available soon. For queries to the conference organizer write to eakle2022@upol.cz

Spolupořádáme workshop s tchajwanskými autory

Spolupořádáme workshop s tchajwanskými autory na téma Polyfonie v současné tchajwanské literatuře. Workshop se uskuteční 6. června v Olomouci. Koná se v rámci programu "Myslet jako ostrov – prezentace tchajwanské domorodé a námořní literatury v české republice". Podrobnosti na plakátku

Otevíráme nové bakalářské studijní programy

Otevíráme dva nové bakalářské studijní programy: Indonéská studia a Korejská studia! Přihlášku ke studiu si můžete podat od dnešního dne až do 15. března. Popisy programů a linky na podání přihlášky najdete v Katalogu studijních programů. Můžete se také podívat na krátké video prezentace obou programů na našem kanále na YouTube

Katedra spolupořádá prestižní workshop pro doktorandy

Katedra asijských studií se stala spolupořadatelem letošní edice prestižního workshopu European Association for Japanese Studies (EAJS) pro doktorandy se zájmem o témata z oblasti japonských studií.

"The EAJS invites doctoral students in all fields of Japan-related research (humanities and social sciences) to apply for the 18th EAJS Workshop for Doctoral Students (23–26 August 2022). The workshop will take place at Palacký University. The EAJS will cover the costs of travel (up to 400 EUR) and accommodation for the duration of the workshop for a group of 18-20 doctoral students and 4-5 senior scholars who will act as advisors. The EAJS Workshops for Doctoral Students aim to create a multidisciplinary European network of advanced graduate students and senior scholars in Japanese Studies. The informal setting of the workshop provides a unique opportunity for participants to work intensively together to improve individual projects and engage in deep discussions on common themes and methods. Through presentations and focused sessions, participants give and receive critical feedback on dissertation projects, fieldwork plans and preliminary findings. Participants will be required to submit a report outlining their dissertation project prior to the workshop. Moreover, they will be asked to read the work of their peers and prepare for workshop presentations, thus linking their own work to the broader international field of Japanese Studies. Students will also get extensive opportunity to discuss their projects with a senior scholar in their respective field." (zdroj

Přihlášky jsou přijímané do 18. března. Hlásit se můžete zde. Bližší informace najdete zde nebo u doc. Barešové či dr. Zawiszové.

Studenti si vyzkoušeli přijímací pohovor v japonštině

Katedra spolupracuje s řadou firem a dalších institucí. Těchto kontaktů využívá např. pro realizaci odborných praxí, ale také při jiných aktivitách. Např. 6. prosince 2021 si tak studenti předmětu Obchodní japonština mohli vyzkoušet, jak probíhá přijímací pohovor v japonštině, a to přímo za účasti pana Keishiho Okamota, prezidenta firmy Nippon Paint Automative Coatings (Czech), s.r.o., která sídlí v Kolíně. Moc nás spolupráce tohoto typu těší a velmi si jich vážíme.

Vše nejlepší do roku 2022!

Filozofická fakulta UP ocenila práci dr. Martináskové a Mgr. Svákové

Filozofická fakulta na základě studentského hlasování ocenila vybrané pedagogy a mezi oceněnými jsou opět i zástupkyně z řad vyučujících na naší katedře. Za rok 2020/2021 byla za svůj pedagogický výkon oceněna Mgr. Petra Sváková. Za rok 2019/2020 byla za "dobře promyšlenou inovaci předmětu Klasická japonská literatura" oceněna dr. Sylva Martinásková. Gratulujeme oceněným a doufáme, že se další ankety zúčastní mnohem větší počet našich studentů! Celý článek si můžete přečíst zde.

Indonéští studenti díky prestižnímu programu studují na UP

V rámci programu IISMA stráví zimní semestr na UP dvacítka indonéských studentů. UP se dostala do finále jako jediná univerzita v ČR. "Svým rozsahem je to zcela unikátní projekt, který má každoročně podpořit jednosemestrální studium v zahraničí těm nejlepším studentům z celé Indonésie. Jsem nadšený, že kombinace umístění UP v rankingu QS a THEducation, vysokého kreditu olomoucké indonésistiky a kvality námi předloženého projektu řešícího například i otázky případné karantény, online výuky nebo zdravotního pojištění, nás kvalifikovala mezi šedesát univerzit z celého světa, které byly indonéskou vládou pro start programu vybrány," uvedl Ondřej Pokorný, vedoucí sekce indonéštiny katedry asijských studií Filozofické fakulty UP. Více v Žurnálu UP zde

Návštěva velvyslance Japonska v ČR, pana Hidea Suzukiho

Ve čtvrtek 14. října 2021 nás svou návštěvou poctil velvyslanec Japonska v ČR, pan Hideo Suzuki. Během setkáni jsme diskutovali o celé řadě témat týkajících se především studia japonštiny u nás, spolupráce s japonskými kolegy a institucemi a aktivit Japonského centra UP, které bylo letos otevřeno za účasti pana velvyslance. Děkujeme za velmi srdečné setkání a těšíme se na další spolupráci!

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)