Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přihláškám a důležitým termínům zde.

Aktuální informace o termínech týkajících se přijímacího řízení najdete zde.

Bakalářské studijní programy

Požadavky na přijetí do bakalářského studia pro jednotlivé studijní programy najdete v Katalogu studijních programů a oborů.

Návodný seznam literatury pro uchazeče o studium bakalářského programu čínské filologie najdete zde.

 

Navazující magisterské studium

K přijetí do magisterského programu Asijských studií je doporučeno absolutorium bakalářských programů: Čínská filologie, Indonéština pro cestovní ruch, Japonská filologie, Jazyky a kultura Střední Asie, Korejština pro hospodářskou praxi, Vietnamská filologie anebo v oborech příbuzných. Dále se předpokládá pracovní znalost asijského jazyka specializace.

Uchazeči absolvují ústní motivační pohovor a předkládají návrh výzkumného tématu a vedoucího práce. Návrh tématu v rozsahu 3 normostran (včetně personálií a specifikace zvoleného studijního program) doručte na sekretariát Katedry asijských studií FF UP do 30.4. (tento termín platí i v případě posunu termínu přijímacího pohovoru z důvodu situace kolem covid-19) , a to buď na adresu Katedra asijských studií FF UP, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, nebo elektronicky na adresu kas@upol.cz. K návrhu přiložte stručný strukturovaný životopis. V případě, že se hlásíte na jiný studijní program než Váš původní program během bakalářského studia nebo se hlásíte na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doložte u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia), který je vždy ověřen studijním oddělením příslušné VŠ.