Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přihláškám a důležitým termínům zde.

Aktuální harmonogram přijímacích zkoušek pro akademický rok 2021/22 zde.

Bakalářské studijní programy

Požadavky na přijetí do bakalářského studia pro jednotlivé studijní programy najdete v Katalogu studijních programů a oborů.

Návodný seznam literatury pro uchazeče o studium bakalářského programu čínské filologie najdete zde.

 

Navazující magisterské studium

K přijetí do magisterského programu Asijských studií je doporučeno absolutorium bakalářských programů: Čínská filologie, Indonéština pro cestovní ruch, Japonská filologie, Jazyky a kultura Střední Asie, Korejština pro hospodářskou praxi, Vietnamská filologie anebo v oborech příbuzných. Dále se předpokládá pracovní znalost asijského jazyka specializace.

Uchazeči absolvují ústní motivační pohovor a předkládají návrh výzkumného tématu a vedoucího práce. Návrh tématu v rozsahu 3 normostran (včetně personálií a specifikace zvoleného studijního program) doručte na sekretariát Katedry asijských studií FF UP do 30.4. (tento termín platí i v případě posunu termínu přijímacího pohovoru z důvodu situace kolem covid-19) , a to buď na adresu Katedra asijských studií FF UP, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, nebo elektronicky na adresu kas@upol.cz. K návrhu přiložte stručný strukturovaný životopis. V případě, že se hlásíte na jiný studijní program než Váš původní program během bakalářského studia nebo se hlásíte na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doložte u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia), který je vždy ověřen studijním oddělením příslušné VŠ.

Přijímací řízení do NMgr. studia pro akad. rok 2021/22

Přijímací pohovor do navazujícího magisterského studia se uskuteční formou videokonference. Link na připojení obdržíte v nejbližších dnech na Váš e-mail. K pohovoru se prosím dostavte v čas uvedený v harmonogramu, dříve nebudete vpuštěni.

Před pohovorem si s dostatečným předstihem zkontrolujte funkčnost techniky, a to včetně mikrofonu a web-kamery. V případě potřeby je možné použít další zařízení (např. chytrý telefon). Doporučuje se připojení přes kabel, které může být stabilnější než wi-fi (ale není to podmínkou).

Připravte si doklad totožnosti a Vaši pozvánku k přijímacímu pohovoru.

Harmonogram PZk červen 2021: 

Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura:

čas univ. číslo 
8:30 328386
8:50 334700
9:10 236152
9:30 331827
9:50 403805
10:10 403794
10:30 337322
10:50 410263
11:10 413958

 

Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura

Informace odeslána e-mailem. Zoom od 13:15.

 

Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura

Informace odeslána e-mailem. Zoom od 12:30.

 

Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura

čas univ. číslo
13:00 - 13:05 357695
13:05 - 13:10 333884
13:10 - 13:15 311129
13:15 - 13:20 347914
13:20 - 13:25 354329
13:25 - 13:30 313113
13:30 - 13:35 337204
13:35 - 13:40 333898
13:40 - 13:45 282258
13:45 - 13:50 359835
13:50 - 13:55 339062
13:55 - 14:00 334466
14:00  - 14:05 337891
14:05 - 14:10 359971
14:10 - 14:15 340635
14:15 - 14:20 338813
14:20 - 14:25 358521
14:25 - 14:30 341987
14:30 - 14:35 341636
14:35 - 14:40 356351

 

Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura + Asijská studia

čas univ. číslo
10:00 - 10:05 344304
10:05 - 10:10 337995
10:10 - 10:15 337334
10:15 - 10:20 329868
10:20 - 10:25 339872
10:25 - 11:30 358499
11:30 - 11:35 333482
11:35 - 11:40 374754
11:40 - 11:45 362627
11:45 - 11:50 355163
11:50 - 11:55 335696
11:55 - 12:00 301279
12:00 - 12:05 336024
12:05 - 12:10 330405
12:10 - 12:15 318596
12:15 - 12:20 330313
12:20 - 12:25 341486
12:25 - 12:30 344749
12 :30 - 12:35 340823
12:35 - 12:40 338161
12:40 - 12:45 347507
12:45 - 12:50 339428
12:50 - 12:55 338161
12:55 - 13:00 347507