Laboratoř materiální kultury (MatKulLab)

O nás

Kde nás najdete?

Tř. Svobody 26, zádveří 2.19, místnosti 2.20, 2.21, 2.22

Kdo v laboratoři pracuje?

Mgr. Kateřina Šamajová, Ph.D.

RNDr. Pavla Kučerová, Ph.D.

RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Čím se zabýváme?

Jsme unikátní pracoviště v prostorách FF UP a Katedry asijských studií, které se zabývá vyspělými chemickými analýzami organických i neorganických vzorků a jejich vyobrazováním. Zkoumáme všechny typy materiálních artefaktů z oblasti Eurasie, především pak potraviny a nápoje, šperky, semena rostlin, látky a jiné archeologické artefakty. Máme k dispozici technologicky vyspělé techniky ke zkoumání a 3D vyobrazování velkých objektů a struktur, či možnosti analýzy obsahu a složení zkoumaných objektů. Naší výzkumnou specialitou je tzv experimentální filologie, jejíž hlavním meritem je možnost reprodukování starých a již velmi často zapomenutých postupů při výrobě materiálních artefaktů podle postupů zaznamenaných v primárních pramenech, anebo na základě rekonstruovaných postupů dostupných z archeologických nálezů a následných chemických analýz.

Jaké přístroje u nás najdete?

 

 • Ramanův mikroskop (Nicolet DXR2): Používá k identifikaci chemického složení pevných nebo kapalných vzorků, např. vosků, gelů, past, vláken, kousků dřeva a jiných přírodních vzorků, minerálů a kousků kovů atd. Vhodné pro kvalitativní a kvantitativní analýzy.
 • Infračervený spektrometr (Nicolet iS50): Používá se ke zkoumání chemického složení všech druhů vzorků (plynných, kapalných, pevných), jako jsou přírodní produkty, organické a anorganické pigmenty nebo minerály. Vhodné pro kvalitativní a kvantitativní analýzy ve vzdálené i střední infračervené oblasti.
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr (Olympus VANTA Education): - mobilní ruční zařízení používané k nedestruktivní analýze pevných vzorků, včetně kovů, slitin, mincí, přírodních vzorků a minerálů. Vhodné pro kvalitativní a kvantitativní analýzy.
 • Skenovací elektronová mikroskopie (Tescan VEGA) s energodisperzním rentgenovým spektrometrem (EDX): Elektronová mikroskopie se používaná k popisu morfologie a složení povrchu analyzovaných vzorků, a to jak v nativním stavu, tak i obarvených nebo impregnovaných vzorků. Používá se především pro analýzy skla, slitin kovů, keramiky, dřeva, semen, textilních vláken, papíru, minerálů, mincí atd. Systém může pracovat v podmínkách vysokého i nízkého vakua a používat sadu různých detektorů (SE, BSE, LVSTD, EDX). Lze použít pro kvalitativní a kvantitativní analýzy. Energodisperzní rentgenový spektrometr lze využít nejen ke stanovení obsahu různých prvků ve vzorku, ale také k vizualizaci jejich obsahu ve vzorcích (mapování prvků) pomocí konfokálního mikroskopu.
 • 3D skener pro architektonické objekty (Leica RTC360-Lite 3D Laser scanner): Mobilní skener používající laser v blízké infračervené oblasti (1550 nm), který nepoškozuje lidské oko. Skener je schopný automaticky snímat 360° horizontálně a 300° vertikálně rychlostí 1 milion bodů za sekundu. Dokáže skenovat objekty ve vzdálenosti od 0,5 m do 130 m s vysokou přesností. Skenování se překrývá se sférickým obrazem 432 MPix pořízeným kamerou HDR. Je rovněž schopen skenovat větší artefakty spolu s jejich okolím, a tak zachytit detaily, které optické kamery zachytit nedokážou.

 

Specializované kurzy, workshopy a další akce

MatKulLab zajišťuje pravidelnou výuku těchto specializovaných kurzů:

 • Fermentované potraviny a nápoje ve východní Asii – historie a současnost (DAS/KVAS),
 • Fermentační praxe ve východní Asii (DAS/FERM),
 • Fermentation Chemistry (ACH/KVAS),
 • Fermentation Chemistry tutorial (ACH/FERM),
 • Archaeometry (ACH/ARCH), Material Cultural Heritage Archaeometry (ACH/AHKD)

Najdete nás pravidelně na akcích jako např. Noc Vědců, přednášky pro Univerzitu 3. věku, aj.

V zádveří 2.19 pravidelně pořádáme posterové galerie (studentské postery vycházející z vyučovaných kurzů)

Současné projekty

 • Vedení diplomových prací (seznam v současnosti nabízených témat naleznete zde)
 • Spolupráce s Experimentálním pivovarem Univerzity Palackého (EUREKA)
 • Grantové žádost (OP JAK, IGA, GAČR, COST Actions)
 • Spolupracujeme s Katedrou analytické chemie PřF UP, sekcí Archeologie Katedry historie FF UP, Katedrou botaniky PřF UP

Odborné výstupy

- Trade, use, offer. The hoard of Bánov – “Skalky” (CZ) (dostupné zde)

Combined Archaeobotanical and Linguistic Evidence does not Support the Early Domestication of Brassica rapa Varieties (dostupné zde)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)