Publikace

Vybrané monografie

Název publikace

Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic

Autoři

Miroslav Nožina and Filip Kraus

Rok vydání

2020

Nakladatel

Palgrave Maxmillan

Anotace

This book provides a complex, socio-anthropological analysis of organized crime operating in the Vietnamese diaspora in the Czech Republic, and its international implications. Currently, there are about four million people of Vietnamese descent living in this diaspora and many other countries, looking for an opportunity to improve their lives. This book draws upon original and primary research including interviews, participant observation and documentary analysis to trace the migration and history of the Vietnamese diaspora in the Czech Republic. It highlights the influence of crime, criminality and Vietnamese organized crime on the social organization and everyday life of the diaspora. It also examines the whole range of organized crime activities that they engage in and argues that they develop contemporary diasporic Asian crime networks which are shaped by the social environment of the host countries. This unique book contributes to the discourse on the changing identities of the migrants and analyses this crime in a comparative perspective - particularly focusing on Central Europe - to provide insights on migration and crime for a wider international audience.


Název publikace

Central Europeans in Korea: Alice Schalek, Alma Karlin, Fritz Hansgirg, and Many Others

Autoři

Andreas Schirmer (ed.)

Místo vydání

Vienna

Rok vydání

2020

Nakladatel

Praesens

Anotace

Over more than 900 pages, this series, edited by Andreas Schirmer, documents “informal contacts up to 1950”. The concluding third volume is now finally out: Central Europeans in Korea: Alice Schalek, Alma Karlin, Fritz Hansgirg, and Many Others is a multi-perspective compendium of evidence about the astonishingly large number of visitors to Korea from Austria, the Czech Republic, Hungary, Romania, Poland, and Slovenia (or the respective predecessor states) up to the mid-twentieth century. Carefully researched, spotlighting numerous previously undiscovered sources, and richly illustrated, this volume examines and presents testimonies and traces of these contacts, be they documents, writings, photographs, or works of art. Included are various cases of contact between Koreans and Central Europeans in Korean settlements on Russian or Chinese (or Manchurian) territory. The contact of Austrian prisoners of war and Czechoslovak legionnaires with the Korean diaspora in the Far East forms a rich side story. Overall, this volume bears witness to the history of contact between Koreans and Western travelers and the historical experience of Western expatriates in Korea as still being full of surprises.


Název publikace

Культурное наследие Узбекистана – Чехия Республикаси тўпламлари: Собрания Чешской республики / The Cultural Legacy of Uzbekistan: The Collections of the Czech Republic

Autoři

Hejzlarová, T., Klimtová, Z., Pospíšilová, D. a kol.

Místo vydání

Tashkent

Rok vydání

2019

Nakladatel

East Star Media

Počet stran

392

Anotace

The book-album “The collections of the Czech Republic” from the series “Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections” presents the monuments of art of our country held in several Czech cultural institutions. The largest collection of applied art of Uzbekistan is stored in the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures in Prague. It includes a wide range of items: textiles (traditional fabrics, clothing, embroidery), metal products (vessels and jewellery), ceramics and musical instruments. No less interesting is the collection of Uz- bek embroidery from the National Gallery in Prague. The album also published a number of artifacts from the West Bohemian Museum in Pilsen, Červená Lhota State Castle and the National Library in Prague. Collections stored in the cultural institutions of the Czech Republic are evidence of the high level of the art tradition of Uzbekistan from the middle of the 19th century till now.

The publication is intended not only for members of the academic research community, but also for broad domestic and foreign audiences, and members of the younger generation who are interested in the rich cultural heritage of Uzbekistan. The project, which has no analogue in the world, has proceeded thanks to the personal attention of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the issues of carefully preserving, enriching and augmenting the historical, cultural and intellectual legacy of the Uzbek people.

Readers will be able to expand their understanding of the rich culture and art of Uzbekistan by means of the documentary filmed specially for the project, available on the disk accompanying this volume.

Further books are planned in the multi-volume series “The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections” dedicated to unique examples of the historical and cultural legacy of Uzbekistan.


Název publikace

Dějiny Čínské lidové republiky

Autoři

Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2019

Nakladatel

Nakladatelství Lidové noviny

Počet stran

448

Anotace

Předkládaná publikace přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.


Název publikace

Legenda Komači: Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Autoři

Zdenka Švarcová

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2019

Nakladatel

KANT

Počet stran

139 (A5)

Anotace

Srovnávací studie s komentovanými překlady pěti středověkých japonských divadelních textů (her nó), v nichž se v různých podobách objevuje postava legendární básnířky z 9. století. Porovnána jsou dvě libreta, v nichž autor sleduje smyšlený příběh o životě a smrti básnířky, se třemi hrami, v nichž je v postavě Komači oslavena japonská poezie waka.


Název publikace

Lexikon kinematografie čínského světa

Autoři

Kamila Hladíková, Petr Janda

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

292

Anotace

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. Kinematografii čínského světa lze analogicky k 'sinofonní literatuře' definovat jako 'sinofonní kinematografii' zahrnující všechny filmy, které jsou mluveny čínštinou a jejími dialekty. Po shrnutí vývoje filmu v čínsky hovořícím světě následuje samotný lexikon s abecedně řazenými hesly, jež představují nejvýznamnější režiséry, filmy, termíny z filmové historie a teorie, jakož i významné filmové festivaly a filmové ceny v sinofonním světě. Za lexikonem následují rejstříky umožňující vyhledání jednotlivých výrazů v různých tvarech překladů a přepisů, jakož i v jednoduchých a tradičních znacích.


Název publikace

Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku

Autoři

Sylva Martinásková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

138 (A5)

Anotace

Publikace je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních formách tanka a haiku od konce 19. století do současnosti. Pozornost je věnována tomu, jak básníci napříč monitorovaným obdobím zachycují proměny doby, společnosti a způsobu života. V kontextu nové, moderní doby je redefinován pojem „příroda“ tradičně představující hlavní zdroj básnické inspirace. Autorka se také zabývá tím, jak moderní básníci ve své tvorbě za užití motivů moderního světa pojímají mezilidské vztahy.


Název publikace

On 'doing friendship' in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people

Autoři

Halina Zawiszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Palacký University Olomouc

Počet stran

233 (B5)

Anotace

The study approaches conversational interactions of Japanese young adults who identify as friends as the form of social interaction in and through which the co-participants manifest and accomplish their relationships, that is, as a site for ‘doing friendship’. It represents a fundamentally data-driven endeavour, drawing primarily on conversation analysis, interactional linguistics, and interactional sociolinguistics. Based on a close analysis of a set of recordings of naturally occurring conversational interactions, three broad categories of interconnected practices were identified as particularly salient and co-constitutive of the overall studied communicative activity. They in­clude: conversational humour, conversational storytelling, and relational continuity construction. The core part of this book is devoted to the exploration of the ways in which a single dyad realizes and makes use of these practices across their interactions.


Název publikace

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others

Autoři

Andreas Schirmer (editor)

Místo vydání

Vienna

Rok vydání

2018

Nakladatel

Praesens

Počet stran

332

Anotace

Koreans in Central Europe: To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others is a multi-perspective compendium of evidence about two Korean archaeologists who spent formative but also troubled years in Europe during the 1930s and 1940s. Decades before a Korean diaspora in Europe began to take shape, these two embodied unique facets of what can be called a Korean colonial modernity outside of the Japanese empire. Carefully researched, spotlighting numerous previously neglected or undiscovered sources, and richly illustrated, this volume is devoted to the examination of testimonies, writings and “traces” of very distinctive individuals. Special attention is given to how they negotiated European representations of East Asia — challenges to their Korean nationalist, yet nuanced, stances of self-assertion.


Název publikace

Dějiny Vietnamu

Autoři

Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2018

Nakladatel

Nakladatelství Lidové noviny

Počet stran

554

Anotace

Publikace představuje dějiny Vietnamu od nestarších dob až po současnost. Od prvních kultur doby bronzové přes hlavní milníky francouzské koloniální nadvlády až k druhé indočínské válce, na jejímž konci se podařilo Vietnam sjednotit pod komunistickým režimem, který se v zemi drží u moci až do současnosti. Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Nové vydání je obohacené o vietnamskou diakritiku a celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR.


Název publikace

Čínské znakové písmo. Synchronní model tradiční kategorizace

Autoři

Slaměníková Tereza

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouc

Počet stran

291

Anotace

I přes zásadní vývojové změny celé soustavy se moderní grammatologové při klasifikaci čínských znaků stále intenzivně opírají o téměř dvě tisíciletí starý systém, který není schopen reflektovat specifické rysy jejich synchronní podoby. Tato kniha předkládá návrh nového klasifikačního modelu, který mapuje povahu soudobého vztahu mezi čínskými grafémy a jimi reprezentovanými jazykovými jednotkami. Výsledný dvojúrovňový model zahrnuje pět skupin, které se dále člení do dvaceti kategorií. Příslušnost k určité skupině odráží dekompoziční specifikaci znaku, tj. jeho dělitelnost na jednotky nižší úrovně. Kategorizační status pak udává, zda a jakým způsobem vykazuje grafika znaku spojitost se zaznamenávanou jazykovou jednotkou. 


Název publikace

Japanese Given Names: A Window Into Contemporary Japanese Society

Autoři

Ivona Barešová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

242

Anotace

Pojmenování dítěte je v Japonsku víc než pouhou volbou konvenčního jména, které by ho identifikovalo a odlišilo v rámci skupiny. Představuje kreativní proces, vycházející z konkrétních představ o daném jedinci, v němž hrají důležitou roli zvuková a grafická podoba jména i význam použitých znaků. Jména se tak stávají určitým obrazem společenských hodnot dané doby, kdy v současnosti reflektují obrat k individualitě, jedinečnosti a osobitosti. Tato studie, založená na analýze 8,386 jmen dětí narozených v letech 2008–14 a důvodů pro jejich volbu, přináší komplexní pohled na současná jména v kontextu dnešní společnosti i historického vývoje, a seznamuje s nejnovějšími trendy v jejich výběru.


Název publikace

Im Zwischenraum – Zigeuner in Zentralasien

Autoři

Olaf Günther

Místo vydání

Leipzig

Rok vydání

2016

Nakladatel

Leipziger Universitätsverlag

Počet stran

308

Anotace

Der Zwischenraum vereint bestimmte Prinzipien zu einer Kultur. Diese Prinzipien sind in jeder Gruppe kulturell eingebettet. Sie kommen aber erst durch die Bedingungen in ihrer Umgebung zu spezifischen lokalen Ausprägungen.
Deleuze und Guattari hatten schon einmal versucht, diese Prinzipien auf der philosophischen Ebene für die Nomaden zu entdecken: „Aber die Frage ist, was ein Prinzip des nomadischen Lebens ist und was nur eine Folge davon.”
Das vorliegende Buch versucht, dieses Prinzip für den Zwischenraum zu ergründen. 


Název publikace

Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy

Autoři

Zuzana Pospěchová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

260

Anotace

Prozodie je v moderní hovorové čínštině jevem, který má v realizaci řeči značný vliv. Tato práce se zabývá prozodickými rysy, a to s využitím metodologie prof. Švarného. Jedná se o zkoumání počtu slabik v segmentu, přízvukových prominencí, počtu iktů v segmentu a rychlosti řeči, průměrné délky kól a segmentů, frekvence výskytu rytmických sledů různých typů a jejich pozice v kólech. Cílem této práce je zjistit, jaký vliv mají na výše uvedené prozodické rysy sociolingvistické faktory genderu a věku mluvčích. K analýze je využit korpus dialogických textů, které jsou transkribovány pomocí prozodické transkripce. Z analýzy korpusu vyplývá, že ve všech třech zkoumaných oblastech gender a věk vliv na prozodickou realizaci řeči mají.


Název publikace

Prozodická gramatika čínštiny

Autoři

Oldřich Švarný, David Uher

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

163

Anotace

Prozodická gramatika čínštiny shrnuje badatelskou činnost prof. O. Švarného především v oblasti fonologického systému a její aplikaci na korpus vět moderní hovorové čínštiny. Současně je teoretickým úvodem Učebního slovníku jazyka čínského, který mapuje užití bezmála dvou tisíc jejích nejfrekventovanějších 'morfémů'. I tento slovník byl ve čtyřech dílech postupně publikován mezi lety 1998 a 2000 ve Vydavatelství Univerzity Palackého.


Název publikace

The Exotic Other and Negotiation of Tibetan Self: Representation of Tibet in Chinese and Tibetan Fiction of the 1980s.

Autoři

Kamila Hladíková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

280

Anotace

Studie se zabývá zobrazováním Tibetu v tibetské a čínské literatuře o Tibetu z 80. let 20. století. Prostřednictvím analýzy tibetských povídek vznikajících v době počátečního formování moderní tibetské literatury po skončení kulturní revoluce mapuje samotný vznik moderní literatury v Tibetu. Obraz Tibetu, který se objevuje v dílech tibetských autorů, je zde srovnáván s vyobrazením Tibetu v díle čínských autorů tvořících ve stejném období. Analýza vycházející z postkoloniální teorie literatury se zaměřuje především na stereotypy, jež panují v zobrazování Tibetu jak v Číně, tak na západě, a klade si za cíl posoudit, nakolik tyto stereotypy ovlivňují vlastní představy tibetských autorů o 'tibetskosti', a nakolik se odrážejí v nově utvářené moderní tibetské identitě. (1. vydání)


Název publikace

Ideogramy v moderní čínštině

Autoři

Tereza Slaměníková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

164

Anotace

Přestože jsou ideogramy druhou nejfrekventovanější kategorií čínských znaků, omezují se odborné práce týkající se problematiky čínského znakového písma zpravidla pouze na jejich stručnou definici doplněnou o několik příkladů. Z grammatologického hlediska však ideogramy reprezentují zcela unikátní kategorii znaků. Jsou založeny na principu skládání dvou sémanticky motivovaných složek, jejichž jednotlivé významy společně utvářejí význam celého znaku. 
Tato publikace představuje unikátní studii postavení ideogramů v rámci zbývajících tří konstrukčních typů čínského znakového písma. Zaměřuje se zejména na analýzu jejich kvalitativního složení a míru využití kombinačního potenciálu jejich sémantických složek.


Název publikace

Hanská grammatologie

Autoři

David Uher

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

336

Anotace

Cílem monografie je podat co nejúplnější obraz aplikace grammatologie na menší písmo. Celá problematika je nejprve uvedena definicí základních grammatologických pojmů s přihlédnutím k jejich realizaci v systému čínského znakového písma. Následuje charakteristika doby Han doplněná projekcí počátků čínské grammatologie, k níž je připojena biografie jejího nejvýznamnějšího představitele Xu Shena (?54-?125). 
Český překlad 'Doslovu' Výkladu znaků je zařazen jako klíčové dílo pro pochopení tradiční grammatologie. 
Text navazuje popisem výsledků výzkumu badatelů v následujících bezmála dvou tisíciletích a uzavírá jej komentář zásadních pojmů hanské grammatologie, tj. šesti kategorií menšího písma, grafických stylů a determinativu, v jejich současném náhledu. 


Název publikace

Současná hovorová řeč mladých Japonců

Autoři

Ivona Barešová, Halina Zawiszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

216

Anotace

Publikace Současná hovorová řeč mladých Japonců autorek I. Barešové a H. Zawiszové je založena na primárním výzkumu současné hovorové řeči mladých Japonců, především vysokoškolských studentů, jehož cílem bylo identifikovat a systematicky popsat hlavní rysy jazyka mladých Japonců, které jej odlišují od standardní japonštiny i od hovorové řeči starších generací. Spíše než na zaznamenání nejnovějších módních slov či krátkodobých tendencí je důraz kladen na ucelený popis základních principů a procesů, na jejichž základě se jazyk mladých neustále vyvíjí. Výklad je doprovázen autentickými ukázkami. Výsledná publikace uvádí problematiku jazyka mladých Japonců do širšího kontextu studia jazyka mladých lidí, a přispívá tak do diskuze o současném diskurzu mladých i komunikaci obecně.


Vybrané studijní materiály

Název publikace

Učebnice čínské konverzace II.

Autoři

David Uher, Tereza Slaměníková, Jin Xueli

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2016

Nakladatel

LEDA

Počet stran

520

Anotace

Učebnice volně navazuje na úspěšnou Učebnici čínské konverzace autorů Davida Uhra a kol. Je určena všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti čínského jazyka a zdokonalit se v konverzaci na různá témata. Předpokládá se spolupráce se zkušeným lektorem moderní hovorové čínštiny, nejedná se tedy o učebnici pro samouky. 
Učebnice zahrnuje deset tematických okruhů, které zhruba pokrývají ty oblasti společenského styku, se kterými se student čínštiny v průběhu studia může v Číně setkat.
Součástí učebnice jsou cvičení (navazující na konverzační témata) a slovníček. Nahrávku připravili rodilí mluvčí a je ke stažení pod touto anotací.
Ke studiu doporučujeme Čínsko-český a česko-čínský slovník Jaromíra Vochaly (LEDA 2003).


Výhody učebnice:
– moderní hovorový jazyk
– celkem 144 dialogů
– komunikace v běžných situacích
– nahrávka, cvičení, slovníček
– bez použití čínských znaků, vše v transkripci do latinky


Název publikace

Japonština

Autoři

Kolektiv autorů

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

486

Anotace

Výukový komplet je určen především studentům japonštiny na Katedře asijských studií FF UP, neboť jeho obsah odpovídá rozsahu a struktuře výuky japonštiny v prvních třech semestrech bakalářského studia. Je tvořen jazykovou učebnicí, učebnicí znaků a cvičebnicí s klíčem. Jazyková učebnice sestává z 20 základních a 4 opakovacích lekcí. Základní lekce jsou rozděleny na část gramatickou a konverzační. Gramatická část obsahuje výklad nové gramatiky, hlavní text a cvičení založená zejména na drilu a procvičování vyložených gramatických jevů. Konverzační část obsahuje cvičení a aktivity převážně interaktivního charakteru a poslechová cvičení, jež rozvíjejí základní komunikační dovednosti, dále praktické informace k japonským reáliím, kultuře a etiketě komunikace, včetně potřebné frazeologie.


Název publikace

Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska

Autoři

Sylva Martinásková, Martin Šturdík

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

194

Anotace

Publikace Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska je jako studijní materiál určena především studentům prvního ročníku japonských studií, může však být zdrojem základních informací i pro ostatní čtenáře se zájmem o Japonsko. Učebnice je koncipována tak, aby čtenář získal přehled o hlavních charakteristikách japonské geografie, jednotlivých regionů, obyvatelstva, hospodářského vývoje (obzvláště v moderním období), zemědělství, průmyslu, energetiky, dopravy, politického systému, zahraničních vztahů a životního prostředí.


Název publikace

Japonská kultura

Autoři

Ivona Barešová, Jiří Matela, Barbora Dohnálková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

114

Anotace

Publikace předkládá nástin základních východisek zkoumání kultury, která následně aplikuje na vybrané prvky kultury japonské. Představuje reprezentativní zástupce moderního vědeckého diskursu o japonské kultuře, klíčové koncepty japonského sociokulturního prostředí a také vybrané konkrétní kulturní jevy současného Japonska. Z klíčových konceptů je představeno japonské pojetí času a prostoru, kategorie týkající se strukturace japonské společnosti, význam "formy" (kata) či některé behaviorální dichotomie (honne vs. tatemae aj.). Manifestace klíčových konceptů je následně doložena ve společenských událostech v průběhu roku, v japonské kultuře jídla či skrze prvky tradiční estetiky a disciplín dó. Na závěr se skriptum zabývá obrazem Japonska v zahraničí a moderní japonskou popkulturou.


Název publikace

Etiketa obchodního styku

Autoři

Martin Šturdík

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

89

Anotace

Skriptum Etiketa obchodního styku je určeno především pro studenty japanologie. Učebnice podává základní přehled o praktikách obchodního styku a o způsobu uvažování zejména japonských obchodních partnerů. Témata jako komunikace, porozumění verbálním a neverbálním projevům, důležitost darů patří k pilířům této knihy. Zároveň je zde představena i všeobecná společenská etiketa Japonska, která s obchodní etiketou úzce souvisí. Skriptum vysvětluje širokou škálu témat jako například otázky firemní etiky a rozdíl mezi pojmy etika a etiketa. Dále jsou rozebírány způsoby dělení kultur a praktické rozdíly v etiketě několika vybraných zemí. V neposlední řadě je představeno téma japonských firem a specifikách práce v nich.


Název publikace

Nihongo čúkjú / 日本語中級

Autoři

Takayuki Watanabe

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

371


Název publikace

Čínská obchodní konverzace

Autoři

Tereza Slaměníková, Guo Yiyng

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2014

Nakladatel

Edika

Počet stran

224

Anotace

Nová učebnice je určena těm, kteří chtějí obohatit své jazykové dovednosti o nejdůležitější fráze z oblasti čínské obchodní konverzace. Skládá se ze 47 lekcí, z nichž každá obsahuje tematicky řazené dialogy a navazující cvičení. Dialogy jsou uváděny ve dvou verzích: v čínské transkripci pinyin a v čínských znacích. Přiložená k učebnici červená fólie umožňuje studentům podle potřeby zakrývat všechny červené texty, tzn. české ekvivalenty čínských slov v hlavních textech a správná řešení ve cvičeních.


Název publikace

Moderní čínská literatura

Autoři

Kamila Hladíková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

190

Anotace

První česká učebnice moderní čínské literatury představuje vývoj čínské literatury během dvacátého století. Jedná se o učební text určený především pro posluchače oborů čínská filologie, kulturní studia Číny a sinologie, nicméně poslouží všem zájemcům o současnou Čínu z řad odborné i laické veřejnosti. Text vznikl v roce 2013 na Katedře asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu OPVK "Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289. Publikace je rozdělena na tři části: 1. vznik moderní čínské literatury a literatura období Májového hnutí, 2. "komunistická literatura", 3. literatura po Kulturní revoluci.


Název publikace

Moderní čínština pro nesinology

Autoři

Kolektiv autorů

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

209

Anotace

Učebnice, kterou zpracoval kolektiv autorů katedry Asijských studií UP, slouží jako úvod do studia jazyka. Jde o učebnici v ČR ojedinělou, takovou, která postihuje problematiku komplexně, poskytuje bohatý materiál k výuce znaků, správné výslovnosti, konverzačních obratů i gramatiky.

Ke stažení

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)