Studentské spolky

Při Katedře asijských studií FF UP působí dva studentské spolky: