Knihovna KAS

Aktuální informace

Knihovna je bohužel stále uzavřená, ale o výpůjčky si můžete psát na e-mail knihovna.kas@gmail.com.


Národní knihovna po dohodě se správcem autorských práv zpřístupní studentům vysokých škol dočasně on-line 206 000 titulů monografií a periodik.
http://kramerius.nkp.cz

Další databáze, které můžete využít při hledání studijních materiálů:

Cross Asia: https://crossasia.org/en/

Academia Edu: https://www.academia.edu

EBSCO: http://search.ebscohost.com

Google Scholar: https://scholar.google.cz

JSTOR: https://www.jstor.org

ResearchGate: https://www.researchgate.net

Superstar Journals: http://qikan.chaoxing.com/?fbclid=IwAR1Yst6pJg8vQtsC_ujl7pqKd1ng0zNNgbYWN0AR3gVH1qE0dLSyL_w9Y3o

https://www.pdfdrive.com/

 

Sídlo

tř. Svobody 26, místnost SV-3.19

 

Otevírací doba

Knihovna je bohužel stále uzavřená, ale o výpůjčky si můžete psát na e-mail knihovna.kas@gmail.com.

pondělí    

úterý        

středa      

čtvrtek     

pátek       

 

 

   


Ve zkouškovém období ověřte otevírací dobu knihovny na knihovna.kas@gmail.com nebo telefonicky: 585 633 608

 

Kontakt

 • Dotazy a jiné požadavky (objednávky titulů, prodloužení výpůjčky) související s knihovnou KAS směrujte na: knihovna.kas@gmail.com.
 • Dále se můžete obrátit na sekretariát KAS na kas@upol.cz, pokud je otevírací doba mimořádně upravena. Děkujeme za pochopení!

Knihovní fond

V knihovně jsou k dispozici:

 • tuzemské i zahraniční publikace týkající se Číny, Japonska, Indonésie, Koreje (literatura, lingvistika, dějiny, antropologie, geografie, religionistika atd.) - seznam publikací najdete níže
 • velké množství slovníků
 • časopisy

Katalogy k nahlédnutí:

Vysvětlivky ke starým katalogizačním kódům:

Knihy v knihovně jsou rozděleny podle (hlavního) jazyka na knihy anglické, české a čínské. Anglická a čínská část knihovny je dále rozdělena podle tematického zařazení. V katalogu knih jsou podle toho knihy rozděleny do následujících skupin:

Záložka Anglicky

 • DN (dongnan) Jihovýchodní Asie
 • TW (taiwan) Taiwan
 • XZ (xizang) Tibet
 • XG (xianggang) Hong Kong
 • XD (xiandai) Čína - současná problematika
 • DD (dangdai) Čína 20. st. cca do r. 1978
 • LS  (lishi) Čína - klasické dějiny
 • RW (renwu) Osobnosti Číny
 • FL (falü) Právo a zákony
 • ZX (zhexue) Filozofie a náboženství
 • XWX (xiandai wenxue) Teorie současné literatury
 • DY (dianying) Film
 • WX (wenxue) Literatura - beletrie
 • YS (yishu) Umění a řemesla
 • DL (dili) Geografie, fauna a flóra
 • YF (yufa) Gramatika

Záložka Česky

 • JK (jieke) Nerozlišeno

Záložka Čínsky

 • HKB (hanyu - keben) Učebnice, sluvníky a další studijní materiály
 • HYY (hanyu - yuyan) Lingvistika, teorie jazyka
 • HJX (hanyu - jiaoxue) Pedagogika
 • HWX (hanyu - wenxue) Teorie literatury
 • HXS (hanyu - xiaoshuo) Beletrie autorská
 • HXSX (hanyu - xiaoshuo xuanji) Beletrie - sbírky
 • HLS (hanyu - lishi) Dějiny

Vázané kopie

Kromě toho jsou v knihovně vázané kopie knih v češtině v kroužkových vazbách označené následujícími kódy:

 • JXS (jiekeyu - xiaoshuo) Beletrie
 • JWH (jiekeyu - wenhua) Umění, kultura, filozofie
 • JLS (jiekeyu - lishi) Dějiny a moderní čína
 • JYY (jekeyu - yuyan) Jazyk a sémiotika
 • JDL (jiekeyu - dili) Geografie
 • JWX (jiekeyu - wenxue) O literatuře (odborná)
 • JZF (jiekeyu - zuofan) Kuchařky
 • JKB (jiekeyu - keben) Učebnice

Výpůjční řád knihovny KAS

Výpůjční řád knihovny KAS platný od 1. dubna 2012:

 • Student KAS si může vypůjčit nejvýše pět titulů současně. U studentů či vyučujících jiných kateder nebo fakult se postupuje na základě dohody a individuálního posouzení.
 • Veškeré materiály se půjčují na dva týdny.
 • Zapůjčené tituly je možné maximálně 2x prodloužit - osobně nebo e-mailem na adrese knihovna.kas@gmail.com. Je nutné uvést své jméno, název a signaturu titulu. Pokud student nevrátí knihu ve stanoveném termínu, bude pokutován náhradní prací pro KAS.
 • Knihy vracejte v původním stavu, tj. bez vašich poznámek a nepoškozené.
 • Knihy nelze půjčovat vzájemně mezi studenty. Ten kdo si knihu vypůjčí, ten ji do knihovny opět vrátí. Knihovníci zkontrolují, že je vrácena v pořádku, zaznamenají vrácení a teprve potom půjčí případnému dalšímu zájemci.
 • Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vypůjčených materiálů, je osoba, která si je zapůjčila, povinna nahradit je novými (příp. uhradí plnou cenu kopie).
 • Nebude-li domluveno jinak, mohou být upozornění na nutnost materiály vrátit, zasílána na univerzitní e-mail, proto je povinností studenta e-mail pravidelně kontrolovat.

Prosíme všechny, aby dodržovali výpůjční lhůty tak, aby knihy byly dostupné co nejvíce zájemcům. Děkujeme za pochopení.