Časopisy

Dálný východ

Časopis Dálný východ je nově zřízeným periodikem Katedry asijských studií a Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. První číslo vyšlo v roce 2011, od druhého ročníku je periodicita tohoto časopisu většinou dvě čísla ročně. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika.

Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění. Vítány jsou příspěvky, které se věnují aktuálním událostem a civilizačním procesům probíhajícím v tomto regionu, stejně jako příspěvky týkající se všech rovin současné nebo minulé situace oblasti Dálného východu, a to jak politické, ekonomické, sociální nebo kulturní, kunsthistorické, jazykové, geografické nebo obecně historické.

web časopisu: Dálný východ

Asian Ethnicity

Časopis Asian Ethnicity, na jehož vydávání se podílí Katedra asijských studií, vychází čtyřikrát ročně v nakladatelství Taylor & Francis (Routledge). Časopis se zaměřuje na geografickou oblast, kterou lze vytyčit jezerem Bajkal na severu, Japonskem na východě, Jávou na jihu a Kaspickým mořem na západě. Jedná se tedy o území, které zahrnuje nejvýznamnější a nejlidnatějstí státy jako je Čína, Indie a Indonésie. Obsahově se Asian Ethnicity zaměřuje na mezioborové zkoumání etnických menšin a etnických vztahů v daných zemích, zejména v období dvacátého a jednadvacátého století.

web časopisu: Asian Ethnicity