Dálný východ

Časopis Dálný východ je nově zřízeným periodikem Katedry asijských studií a Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. První číslo vyšlo v roce 2011, od druhého ročníku je periodicita tohoto časopisu většinou dvě čísla ročně. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika.

Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění. Vítány jsou příspěvky, které se věnují aktuálním událostem a civilizačním procesům probíhajícím v tomto regionu, stejně jako příspěvky týkající se všech rovin současné nebo minulé situace oblasti Dálného východu, a to jak politické, ekonomické, sociální nebo kulturní, kunsthistorické, jazykové, geografické nebo obecně historické.

Redakční rada

Vedoucí redaktor: Mgr. David Uher, Ph.D.

Redakční rada:

Prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Doc. Lucie Olivová, Ph.D., DSc.
Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Doc. Ing. Miloslava Chovancová, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 
Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Výkonný redaktor: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

Adresa redakce

Dálný východ
Katedra asijských studií, Katedra aplikované ekonomie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Křížkovského 10
779 00 Olomouc
www.kas.upol.czwww.kae.upol.cz

Pokyny pro autory příspěvků

Časopis vychází 2x ročně. Příspěvky prosím zasílejte ve formátu doc na e-mail david.uher@upol.cz.

Pokyny pro formální podobu příspěvků