Studijní záležitosti

Důležité dokumenty a návody

!Nové! Návod jak zadat téma diplomové práce ve STAGU najdete zde.

Důležité informace a rady určené zejména pro studenty prvních ročníků najdete v průvodci KudyKam.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 naleznete zde. !Mimořádný harmonogram FF UP zde!

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem, vnitřní normou FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu a Studijním plánem (dle roku zahájení vašeho studia).

Všechny potřebné formuláře týkající se studia naleznete jednak na stránkách studijního oddělení, jednak v aplikaci ELF

Studijní oddělení

Obecné informace týkající se vašeho studia na FF UP naleznete na stránkách studijního oddělení.

Úřední hodiny:

pondělí-13.00–15.00
úterý8.30–11.00-
středa8.30–11.0013.00–15.00
čtvrtek8.30–11.00-

Adresa:

Studijní oddělení FF UP
Křížkovského 10
779 00 Olomouc

Řešení problémů a podpora

V případě potřeby specifického individuálního přístupu během výuky se obraťte na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami.

Fakulta rovněž disponuje Psychologickou poradnou určenou pro studenty a zaměstnance FF UP.

Na FF UP také působí ombudsman studentů.

Studenti mohou využít služby Studentského kariérního a poradenského centra.

V případě nejasností nebo problémů se můžete obrátit na katederního studijního poradce.