Destinace / Programy


ČLR/Tchaj-wan

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

Studenti nominovaní na pozice výměnných studentů na základě bilaterálních smluv neplatí školné, další náklady si hradí z jiných stipendijních programů (např. Freemovers).

School of Foreign Languages, Southwest Jiaotong University (Chengdu, ČLR)

Southwest University (Chongqing, ČLR) 

Tianjin Normal University (Tianjin, ČLR)

Guizhou University (Guiyang, ČLR)

College of International Studies and Social Sciences, National Taiwan Normal University (Taipei, Tchaj-wan) 

Beijing Institute of Technology  (Beijing, ČLR)

National Chengchi University (Taipei, Tchaj-wan)

 • Studium na National Chengchi University je doporučeno pro studenty magisterského programu, kteří mohou absolvovat libovolné kurzy libovolného oboru na univerzitě, např. dle zaměření diplomové práce.
 • Výhodou je velké množství kurzů v angličtině.
 • 4 moduly:
 1. Full-Time Mandarin Class ONLY: students who choose this will have 3 hours of Mandarin class every day from Monday ~ Friday for 12 weeks each term. Students of this choice won't be able to register academic courses at any department except for auditing (sitting-in), but as "auditing students," they won't receive any credits nor grades. Full-time Mandarin class available in Fall, Winter and Spring term.
 2. Academic classes ONLY: students who choose this domain will only focus on their academic classes, and most of them will take up to 15~18 credits (5~6 subjects) per semester.
 3. Academic classes + Part-Time Mandarin Class: this will be an ideal choice for students who need to take credit-given academic courses but also want to learn some Mandarin during their study at NCCU. The Mandarin class will have a 3-hour class twice a week. Part-time Mandarin class available in Fall and Spring term.
 4. Full-Time Mandarin Class ONLY (first 6 months) + Academic Class ONLY (last 6 months): this is only available for student exchanging for 1 year.

Další možnosti

Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - pro sinology

 • Vládní stipendium do ČLR 
 • Poskytováno na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.
 • Nominace vedoucím oboru čínská filologie na základě studijních výsledků z prvního ročníku.
 • Realizace po ukončení druhého roku studia. Podmínkou nominace je splnění všech studijních povinností za první ročník. Na získání stipendia není právní nárok.
 • Nominace 6+1 náhadník jsou vyhlašovány vždy v říjnu či listopadu příslušného roku. V případě mimořádného stipendia muže vedoucí katedry vypsat konkurz o udělení stipendia sestávající z průřezové písemné zkoušky předpokládaných znalostí oboru. 
 • Recipient stipendia se zavazuje tuto možnost využít ke sbírání materiálů pro sepsání bakalářské diplomové práce na oboru čínská filologie.
 • Veškerou administrativu spojenou s vyřízením stipendia a pobytem v zahraničí si student vyřizuje sám dle instrukcí MŠMT.
 • Přihlašovací formulář vyplňte elektronicky a poté vytištěný odevzdejte ke schválení na zahraničním oddělení FF UP. Interní termín odevzdání přihlášky je 30. 11. příslušného roku. 
 • Nově si student sám vyřizuje předběžné přijetí ke studiu (akceptační dopis) na vybrané univerzitě, které musí doložit cca do konce února.
 • Žádost o úhradu cestovních nákladů student podává na zahraničním oddělení UP. Náklady spojené s vyřizováním víz si hradí student sám. Stipendium je ve výši 9000 Kč měsíčně, student nehradí školné a zpravidla ani ubytování na kolejích. Veškeré poplatky v Číně si z tohoto stipendia hradí student sám.
 • Upozorňujeme studenty, že stipendium je roční, nelze odjet na kratší dobu. Po přijetí nominace je možné od stipendia odstoupit pouze po včasné osobní konzultaci s vedoucím oboru z velmi vážných osobních (nikoliv studijních) důvodů. Rovněž předčasný návrat je možný pouze v případě závažných zdravotních problémů. Zájemci jsou proto předem vyzváni, aby dobře zvážili své fyzické i psychické schopnosti a v případě pochyb se raději přihlásili na jiné stipendium.

Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – pro nesinology 

 • Vládní stipendium do ČLR preferenčně pro studenty nesinologických oborů na 5-10 měsíců – motivační dopis proto předem konzultujte s koordinátorem na katedře.
 • Poskytováno na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.
 • Náklady spojené s vyřizováním víz si hradí student sám. Stipendium je ve výši 9000 Kč měsíčně, student nehradí školné a zpravidla ani ubytování na kolejích. Veškeré poplatky v Číně si z tohoto stipendia hradí student sám.
 • Přihlášky se odevzdávají v listopadu, je nutné je mít potvrzené zahraničním oddělení FF UP.

Vládní stipendia do ČLR pro občany Slovenské republiky

 • Stipendium zahrnuje školné, ubytování na kolejích, zdravotní pojištění a cestovní náhrady.
 • Studenti slovenské národnosti mohou žádat rovněž o slovenské vládní stipendium skrze Slovenskou akademickou informační agenturu (SAIA).

Stipendia Ministerstva školství Čínské republiky na Taiwanu

 • Ministerstvo školství Čínské republiky na Taiwanu každoročně nabízí dva typy stipendií:
  • Huayu Enrichment Scholarship – půlroční stipendijní pobyt
  • Taiwan Scholarship Program – dvouletý magisterský program a tříletý doktorandský program, u obou je možnost žádat i o roční jazykový pobyt navíc.
 • Uchazeči podávají žádost přímo na Taipeiské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze (TECO), obvykle do konce března příslušného roku.

Taiwan – Europe Connectivity Scholarship program (MOFA)

 • Stipendijní program na základě mezivládní dohody, pro studenty UP je nabízen na National Chengchi University, Tunghai University a Providence University
 • Zahrnuje stipendium ve výši 25 000 TWD/měsíc, ze kterého si student hradí školné, ubytování, vízum a cestovní náhrady.
 • Výzvy jsou zveřejněny na webu KAS na semestrální a celoroční pobyt

Stipendium Konfuciova institutu

 • Konfuciova akademie nabízí semestrální, roční a magisterská stipendia.
 • Stipendium zahrnuje školné, ubytování zdarma + kapesné ve výši 2500CNY/měsíc. 
 • Podmínkou u všech stipendií je úspěšné absolvování testu HSK a HSKK (nově obou).
  • Pro žádost o jednosemestrální stipendium je podmínkou dosažení min. HSK2 + HSKK basic, pro roční stipendium HSK3 nebo max. HSK4 + HSKK min. basic. 
 • Přihlášku podávají uchazeči přímo na Konfuciově institutu.
 • Termín přihlášek je zpravidla do konce dubna příslušného roku.

EU Window

 • Stipendium pro občany EU
 • Student si podává přihlášku u Mission of P. R. China to the European Union v Bruselu – deadline je zpravidla v únoru/březnu
 • K žádosti je nutná zdravotní prohlídka, doporučeno je předložit též pre-admission letter z čínské univerzity
 • Stipendia na roční pobyty, bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Freemovers - Program na podporu rozvoje internacionalizace

 • Finanční příspěvek na mobilitu poskytovaný FF UP k pokrytí nákladů na studium v zahraničí– neomezený výběr škol
 • Deadline: listopad příslušného roku
 • Lze se hlásit na partnerské univerzity i školu dle vlastního výběru, student sestavuje finanční plán na základě odhadu nákladů na studium, který představuje spolu se svým studijním plánem u výběrového řízení

Stipendium na základě krajské spolupráce – provincie Yunnan

 • Stipendium ke studiu na vysokých školách v provincii Yunnan
 • Přihlášky se podávají v květnu, pro jazykové studenty je stipendium ve výši 30 000 CNY/rok
 • Výzva je zveřejněna na webu KAS

Stipendijní nabídky partnerských škol

 • Stipendijní programy financované čínskou vládou pro podporu studentské výměny na základě podepsaných dohod mezi čínskými a evropskými univerzitami: Special scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students a International Chinese Language Teacher Scholarship
 • Kvóty přidělené jednotlivým čínským univerzitám v rámci těchto programů jsou zveřejňovány až v průběhu dubna/května příslušného roku. 
 • Týká se těchto univerzit: Tianjin Normal University, Guizhou University, Beijing Institute of Technology, Hangzhou Normal University, Southwest Jiaotong University.

Japonsko

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

Aichi Shukutoku University

Gakushuin Women’s College

Hiroshima Shudo University

Kyoto Sangyo University

Tokyo University of Foreign Studies

Utsunomiya University

Osaka University

Další možnosti

Nikkensei

 • Stipendium poskytované japonským ministerstvem školství (3-5 studentů v ČR / rok).
 • Dvoukolové výběrové řízení. Písemný test na FF UP (obvykle v březnu). Studenti, kteří uspějí u písemné části, postupují k ústnímu pohovoru v Praze.
 • Roční pobyt na univerzitě v Japonsku. Univerzitu si student volí dle vlastního výběru již při vyplňování přihlášky k výběrovému řízení (nelze ovšem stoprocentně zaručit, že volba příslušné univerzity bude potvrzena).
 • Toto stipendium je určeno studentům bakalářského programu.
 • Studenti ze Slovenska testy i ústní pohovor absolvují v Bratislavě.
 • Otevřené stipendijní výzvy najdete např. na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR

Kenkjú rjúgakusei

 • Stipendijní program určený studentům magisterského stupně a starším.
 • Písemná i ústní část výběrového řízení se koná v Praze, zpravidla v květnu.
 • Jedná se o studijní pobyt v délce dvou let.
 • Otevřené stipendijní výzvy najdete např. na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR

Indonésie

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

University of Udayana

Universitas Indonesia 

Evropa

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

Francie - Ecole Pratique des Hautes Études

Nizozemsko - Universiteit Leiden

Itálie - Università degli studi di Napoli L’Orientale 

Litva – Mykolas Romeris University

Lotyšsko – University of Latvia

Německo – Ruhr Universität Bochum

Německo – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Polsko – Adam Mickiewicz University in Poznań

Polsko – Jagiellonian University in Kraków

Polsko – University of Łódź

Slovensko – Univerzita Komenského v Bratislave

Slovinsko – University of Ljubljana 

Chorvatsko – Juraj Dobrila University of Pula

 

Další možnosti

Erasmus+

 • Potřebné informace naleznete zde

Stipendium CEEPUS

 • Stipendijní program pro studijní pobyty ve státech střední a východní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Priština-Kosovo, Moldávie).
 • Student si může dle svých představ zvolit pro studijní pobyt kteroukoliv vysokou školu nebo univerzitu ve výše uvedených státech.
 • Vice informací zde.

Stipendium Action

 • Studijní pobyty v Rakousku.
 • Komunikačním jazykem je vedle němčiny také angličtina.
 • Vice informací zde.

Visegrad Fund

 • Program na podporu spolupráce zemí V4 v oblasti vzdělávání a mobilit (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko).
 • Stipendia pouze pro magisterské nebo doktorské studenty.
 • Více informací zde.

Další stipendijní programy

Erasmus+

 • Potřebné informace naleznete zde

Fulbrightův program

 • Program na podporu studia v USA.
 • Vice informací zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)