Destinace / Programy


 • Studium na National Chengchi University je doporučeno pro studenty magisterského programu, kteří mohou absolvovat libovolné kurzy libovolného oboru na univerzitě, např. dle zaměření diplomové práce.
 • Výhodou je velké množství kurzů v angličtině.
 • 4 moduly:
 1. Full-Time Mandarin Class ONLY: students who choose this will have 3 hours of Mandarin class every day from Monday ~ Friday for 12 weeks each term. Students of this choice won't be able to register academic courses at any department except for auditing (sitting-in), but as "auditing students," they won't receive any credits nor grades. Full-time Mandarin class available in Fall, Winter and Spring term.
 2. Academic classes ONLY: students who choose this domain will only focus on their academic classes, and most of them will take up to 15~18 credits (5~6 subjects) per semester.
 3. Academic classes + Part-Time Mandarin Class: this will be an ideal choice for students who need to take credit-given academic courses but also want to learn some Mandarin during their study at NCCU. The Mandarin class will have a 3-hour class twice a week. Part-time Mandarin class available in Fall and Spring term.
 4. Full-Time Mandarin Class ONLY (first 6 months) + Academic Class ONLY (last 6 months): this is only available for student exchanging for 1 year.

Další možnosti

Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 • Vládní stipendium do ČLR pro občany ČR. 
 • Poskytováno na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.
 • Nominace vedoucím oboru čínská filologie na základě studijních výsledků z prvního a části druhého ročníku.
 • Realizace po ukončení druhého roku studia. Podmínkou nominace je splnění všech studijních povinností za první ročník. Na získání stipendia není právní nárok.
 • Nominace vyhlašovány vždy v říjnu či listopadu příslušného roku. V případě mimořádného stipendia muže vedoucí katedry vypsat konkurz o udělení stipendia sestávající z průřezové písemné zkoušky předpokládaných znalostí oboru. Nově jsou též požadovány zátěžové psychotesty.
 • Recipient stipendia se zavazuje tuto možnost využít ke sbírání materiálů pro sepsání bakalářské diplomové práce na oboru čínská filologie.
 • Veškerou administrativu spojenou s vyřízením stipendia a pobytem v zahraničí si student vyřizuje sám dle instrukcí MŠMT.
 • Přihlašovací formulář vyplňte elektronicky a poté vytištěný odevzdejte ke schválení na zahraničním oddělení FF UP. Interní termín odevzdání přihlášky je 30. 11. příslušného roku. Ohledně podrobností je možné kontaktovat přímo ZO - Rektorát UP.
 • Nově si student sám vyřizuje předběžné přijetí ke studiu (akceptační dopis) na vybrané univerzitě, které musí doložit cca do konce února.
 • Žádost o úhradu cestovních nákladů student podává na zahraničním oddělení UP. Náklady spojené s vyřizováním víz si hradí student sám. Veškeré poplatky v Číně si z tohoto stipendia hradí student sám (ubytování, školné).
 • Upozorňujeme studenty, že stipendium je roční, nelze odjet na kratší dobu. Po přijetí nominace je možné od stipendia odstoupit pouze po včasné osobní konzultaci s vedoucím oboru z velmi vážných osobních (nikoliv studijních) důvodů. Rovněž předčasný návrat je možný pouze v případě závažných zdravotních problémů. Zájemci jsou proto předem vyzváni, aby dobře zvážili své fyzické i psychické schopnosti a v případě pochyb se raději přihlásili na jiné stipendium.

Vládní stipendia do ČLR pro občany Slovenské republiky

 • Stipendium zahrnuje školné, ubytování na kolejích, zdravotní pojištění a cestovní náhrady.
 • Studenti slovenské národnosti mohou žádat rovněž o slovenské vládní stipendium skrze Slovenskou akademickou informační agenturu (SAIA).

Stipendia Ministerstva školství Čínské republiky na Taiwanu

 • Ministerstvo školství Čínské republiky na Taiwanu každoročně nabízí dva typy stipendií:
  • Huayu Enrichment Scholarship – půlroční stipendijní pobyt
  • Taiwan Scholarship Program – dvouletý magisterský program a tříletý doktorandský program, u obou je možnost žádat i o roční jazykový pobyt navíc.
 • Uchazeči podávají žádost přímo na Taipeiské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze (TECO), obvykle do konce března příslušného roku.

Stipendium Konfuciova institutu

 • Konfuciova akademie nabízí semestrální, roční a magisterská stipendia.
 • Stipendium zahrnuje školné, ubytování zdarma + kapesné ve výši 2500CNY/měsíc. 
 • Podmínkou u všech stipendií je úspěšné absolvování testu HSK a HSKK (nově obou).
  • Pro žádost o jednosemestrální stipendium je podmínkou dosažení min. HSK2 + HSKK basic, pro roční stipendium HSK3 nebo max. HSK4 + HSKK min. basic. 
 • Přihlášku podávají uchazeči přímo na Konfuciově institutu.
 • Termín přihlášek je zpravidla do konce dubna příslušného roku.

Special scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students

 • Stipendijní program financovaný čínskou vládou pro podporu studentské výměny na základě podepsaných dohod mezi čínskými a evropskými univerzitami.
 • Čínská vláda přispívá čínské univerzitě částkou 2500 CNY na studenta na měsíc, ze které je studentům hrazeno školné, ubytování a případně další náklady. Zbývající částku poté univerzita proplácí studentům jako měsíční kapesné. Tato částka se tak u jednotlivých univerzit liší. 
 • Pozor: nejedná se o klasické čínské vládní stipendium CSC, které je vyšší a zahrnuje zpravidla i studijní materiály!
 • Kvóty přidělené jednotlivým čínským univerzitám v rámci tohoto programu jsou zveřejňovány až v průběhu května příslušného roku. Pro finální potvrzení výjezdu v rámci tohoto programu je tak nutné vyčkat do května/června.
 • Týká se těchto univerzit: Tianjin Normal University, Guizhou University, Beijing Institute of Technology, Hangzhou Normal University, Southwest Jiaotong University.

Japonsko

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

Aichi Shukutoku University

Gakushuin Women’s College

Hiroshima Shudo University

Kyoto Sangyo University

Tokyo University of Foreign Studies

Utsunomiya University

Osaka University

Další možnosti

Nikkensei

 • Stipendium poskytované japonským ministerstvem školství (3-5 studentů v ČR / rok).
 • Dvoukolové výběrové řízení. Písemný test na FF UP (obvykle v březnu). Studenti, kteří uspějí u písemné části, postupují k ústnímu pohovoru v Praze.
 • Roční pobyt na univerzitě v Japonsku. Univerzitu si student volí dle vlastního výběru již při vyplňování přihlášky k výběrovému řízení (nelze ovšem stoprocentně zaručit, že volba příslušné univerzity bude potvrzena).
 • Toto stipendium je určeno studentům bakalářského programu.
 • Studenti ze Slovenska testy i ústní pohovor absolvují v Bratislavě.
 • Otevřené stipendijní výzvy najdete např. na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR

Kenkjú rjúgakusei

 • Stipendijní program určený studentům magisterského stupně a starším.
 • Písemná i ústní část výběrového řízení se koná v Praze, zpravidla v květnu.
 • Jedná se o studijní pobyt v délce dvou let.
 • Otevřené stipendijní výzvy najdete např. na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR

Indonésie

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

University of Udayana

Evropa

Výměnné pobyty na partnerských univerzitách

Francie - Ecole Pratique des Hautes Études

Nizozemsko - Universiteit Leiden

Itálie - Università degli studi di Napoli L’Orientale 

Litva – Mykolas Romeris University

Lotyšsko – University of Latvia

Německo – Ruhr Universität Bochum

Polsko – Adam Mickiewicz University in Poznań

Polsko – Jagiellonian University in Kraków

Polsko – University of Łódź

Slovensko – Univerzita Komenského v Bratislave

Slovinsko – University of Ljubljana 

 

Další možnosti

Erasmus+

 • Potřebné informace naleznete zde

Stipendium CEEPUS

 • Stipendijní program pro studijní pobyty ve státech střední a východní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Priština-Kosovo, Moldávie).
 • Student si může dle svých představ zvolit pro studijní pobyt kteroukoliv vysokou školu nebo univerzitu ve výše uvedených státech.
 • Vice informací zde.

Stipendium Action

 • Studijní pobyty v Rakousku.
 • Komunikačním jazykem je vedle němčiny také angličtina.
 • Vice informací zde.

Visegrad Fund

 • Program na podporu spolupráce zemí V4 v oblasti vzdělávání a mobilit (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko).
 • Stipendia pouze pro magisterské nebo doktorské studenty.
 • Více informací zde.

Další stipendijní programy

Erasmus+

 • Potřebné informace naleznete zde

Fulbrightův program

 • Program na podporu studia v USA.
 • Vice informací zde.