Organizační záležitosti


Před výjezdem

 1. Kontaktovat zahraničního koordinátora na KAS a sdělit mu informace o plánovaném studiu v zahraničí, hostitelské instituci a kurzech, které bude student v zahraničí absolvovat.
 2. Na základě výše uvedených informací uzavřít s katedrou tzv. Learning Agreement (LA), která je podkladem pro uznání kreditů po návratu – týká se všech výjezdů. (V případě žádosti o uznání kreditů i na jiné katedře je nutné mít LA podepsaný i koordinátorem druhé katedry.) 
  1. Kurzy, o jejichž uznání budete po návratu žádat, si ve STAGu nezapisujete v předzápise.
  2. V předzápise je možné zapsat si kurzy, které nevyžadují docházku (diplomový seminář, zahraniční stáž), případně kurzy, které plníte v rámci individuálního studijního plánu (max. 10 kreditů za rok).
 3. Nahlásit zahraniční pobyt na Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP.
 4. Zkontrolovat své studijní povinnosti u příslušné referentky studijního oddělení FF UP.
 5. Po obdržení Potvrzení o přijetí ke studiu (Admission Letter) vložit kopii do Stagu do přílohy ECTS výjezdu. 
 6. V případě, že student během pobytu v zahraničí nepřerušuje své studium na UP, je třeba získat minimální počet kreditů za akademický rok stanovený Studijním a zkušebním řádem UP.
 7. Ověřit si platnost pasu, zajistit si pojištění – zdarma od UP, zaregistrovat se do DROZDu (https://drozd.mzv.cz), zajistit si letenku, vízum a ověřit si podmínky ke vstupu do cizí země na mzv.cz. Studenti starší 26 let vyjíždějící na více než 6 měsíců se mohou odhlásit od české pojišťovny.

Během výjezdu

 1. Neprodleně informovat příslušného zahraničního koordinátora na KAS o potřebě případných změn v Learning Agreement.
 2. Do 30 dnů po příjezdu aktualizovat údaje o kurzech, které si student zapsal, v aplikaci ECTS v Portále a požádat koordinátora o schválení Changes to Learning Agreement.
 3. Neprodleně informovat Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP  i příslušného zahraničního koordinátora KAS o případné změně délky pobytu či změně univerzity.
 4. Před návratem si včas zajistit veškeré dokumenty potřebné k uznání kreditů ze zahraničí – Transcript of Records (výpis známek), Certificate (diplom, potvrzení o studiu).

Po návratu

 1. Co nejdříve po návratu nahrát dokumenty do Stagu, doplnit údaje k absolvovaným kurzům a se zahr. koordinátorem finalizovat převod kreditů. Kredity ze zahraničí mohou být uznané pouze v akad. roce, ve kterém byly absolvované! Kredity nelze převádět mezi bakalářským a magisterským programem.
 2. Studenti vyjíždějící na Freemovers do Stagu vloží též Závěrečnou zprávu a Letter of Confirmation – ke stažení na stránkách ZO FF.

Pravidla uznávání kurzů pro studenty čínské filologie:

A kurzy: lze uznat CIN1-7

B kurzy: lze uznat Přípravu na HSK/TOCFL, Test HSK/TOCFL, Obchodní čínštinu, Dějiny Taiwanu, zbytek se uznává jako ZVP/ZVL/ZVS/ZVJ (max. 10 kreditů do profilové specializace/rok)

Zahraniční stáž: bakalářský program ZHS1/ZHS2, navazující program PRX1/ PRX4 – zapisuje se v předzápise

Podmínkou uznání kurzu je splnění kurzu na min. 75%.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)