Navazující studium

Obecné informace

Navazující magisterské studium probíhá na základě individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který student sestaví společně se svým školitelem. K úspěšnému splnění studia je nutno v příslušných modulech získat 120 kreditů. V každém roce studia je nutno získat minimálně 40 kreditů.

Organizace studia

Každý student se svým školitelem na začátku studia vytvoří ISP na základě požadavků své specializace, spolu s anotací své magisterské diplomové práce. ISP se vyplňuje vždy na celou délku studia (standardně 2 roky) a průběžně se aktualizuje. Vzory studijních plánů jsou k dispozici v elektronické podobě na Moodle (kód DAS/MGR) určenému pro studenty NMgr. Zde rovněž naleznete podrobnější informace týkající se dokumentů, způsobu jejich vyplnění a odevzdávání. V Moodle rovněž naleznete sekci novinek, včetně nabídky nově otevřených kurzů.

Součástí studia je rovněž povinnost absolvovat praxi, více informací naleznete zde.

Harmonogram akademického roku FF UP naleznete zde.

Organizační záležitosti zajišťují koordinátorky NMgr. studia, Mgr. Kateřina Šamajová a Mgr. Renata Čižmárová, na které se můžete obracet s dotazy.

Studenti programů ASIČIN, ASIKON a ASIN se mohou obrátit na Mgr. Šamajovou.

Studenti programů ASIJAN, ASIISN, ASma na Mgr. Čižmárovou.

Pro plnění ISP jsou důležité mezní termíny pro odevzdání v různých fázích navazujícího studia, jimiž jsou:

Pro 1. ročník NMgr. (nástup 2020/2021):

  • termín odevzdání ISP v ZS 1. ročníku studia – 25.9.2020
  • termín k zadání podkladů k VŠKP ve STAGu –katederní termín - konec 1. semestru NMgr. studia
  • termín odevzdání přehledu změn v plnění ISP v LS 1. ročníku studia – 30.06.2021 

Pro 2. ročník NMgr. (nástup 2019/2020):

  • termín pro odevzdání přehledu změn v plnění ISP v LS – 25.09.2020

Studenti 1. ročníku

Studenti 1. ročníku absolvují na začátku ZS prvního ročníku studia informační schůzku, kde budou dále přiblíženy organizační záležitosti týkající se ISP, průběhu studia a bližší informace k vybraným kurzům. 

Informační schůzka proběhne 15.09.2020 v časech:

  • 09:00 pro 1. ročník

  • 10:30 pro 2. ročník

Při zápisu do 1. ročníku NMgr. je nutné si zapsat předmět DAS/MGR, se kterým je vázán Moodle s bližšími informacemi pro studenty NMgr.

Kontakty

Garant magisterského studijního programu

doc. Mgr. David Uher, Ph.D. (david.uher@upol.cz)

Koordinátoři NMgr.

Mgr. Kateřina Šamajová (katerina.samajova@upol.cz)

Mgr. Renata Čižmárová (renata.cizmarova@upol.cz)

Vedoucí sekcí

Čínská sekce: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. (ondrej.kucera@upol.cz)

Japonská sekce: Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. (sylva.martinaskova@upol.cz)

Korejská sekce: Mag. Andreas Schirmer, Dr. (andreas.schirmer@upol.cz)

Indonéská sekce: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. (ondrej.pokorny@upol.cz)

Vietnamská sekce: Filip Kraus, Ph.D. (filip.kraus@upol.cz)

Sekretariát katedry

Mgr. Jana Buzková (jana.buzkova@upol.cz)

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)