Zahraniční stáže

Pro studenty japonské filologie

V průběhu studia japonštiny se zejména studenti navazujícího magisterského a doktorského studijního programu mohou ucházet o zahraniční pracovní stáž za kreditové ohodnocení. Počet kreditů získaných na praxi se odvíjí od délky pracovní stáže.

Realizace zahraničních pracovních stáží je kompletně řízena přes webovou aplikaci UP INTLAG  (přihlašovací údaje jsou stejné jako do Portálu UP), kde jsou registrovány hostitelské organizace (dále jen „HO“), které prostřednictvím této aplikace také vyhlašují nabídku pracovních stáží pro naše studenty.

Zahraniční pracovní stáže jsou zpravidla tříměsíční a jedná se o bezvýdělečnou stáž typu internship. Během stáže realizované mimo země EU může být student ze strany UP podpořen stipendiem (viz "Stipendijní program UP – stáže").

Po vypsání nabídky stáže ze strany HO běží lhůta pro uchazeče o stáž, kdy se mohou na stáž v INTLAGu hlásit, poté následuje předvýběr stážistů ze strany vysílající organizace, tedy KAS FF UP, a následně probíhá konečný výběr stážisty ze strany HO. 

Po dokončení výběru ze strany HO následuje administrativní zajištění stáže (uzavírá se třístranná smlouva „Learning Agreement for Traineeships“ mezi HO, UP a studentem; student si na UP podává žádost o finanční podporu aj.).

V polovině stáže student v aplikaci INTLAG vyplňuje „Průběžnou zprávu (interim report)“ a po skončení stáže „Závěrečnou zprávu (final report)“ a HO mu vystavaje „Závěrečný certifikát“, na jejichž základě mu bude stáž uznána.

Pro pokročilé studenty japonské filologie bývají vypisovány pracovní stáže v hostitelských organizacích ČCCT CzechTourism v Tokiu a Českém centru v Tokiu.

Po domluvě studenta s koordinátorkou stáží lze však realizovat a uznat i zahraniční pracovní stáž mimo domluvené hostitelské organizace.