Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633467

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.27

odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
3.27 po domluvě (dle aktuální situace - online či osobně)
Selected publications
Slaměníková T. Perceptual Errors in Chinese Language Processing: A Case Study of Czech learners. Acta Linguistica Asiatica. 2017. (ČLÁNEK)
Slaměníková T. Proposal for a New Classification System for Modern Chinese Characters. Studia Orientalia Slovaca. 2017. (ČLÁNEK)
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016. (KNIHA - CELEK)
Slaměníková T., Guo Y. Čínská obchodní konverzace. 2014. (KNIHA - CELEK)
Slaměníková T. On the Nature of Unmotivated Components in Modern Chinese Characters. Graphemics in the 21st Century. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Slaměníková T. Chinese Anthroponyms from a Grammatologist Perspective. In Slíz M., Walkowiak JB. (Eds.) Onomastica Uralica 13. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Slaměníková T. Případová studie polyfonních znaků v čínském textu. Dálný východ. 2018.
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Případová studie fonogramu v čínském textu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Nové trendy v čínské grammatologii. Dálný východ. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slaměníková T. Chinese Brand Names in English: An Outline of the Main Adoption Methods. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behaviour and Normative Models. 2017.
Slaměníková T. Reflections of Shell Money in the Chinese Writing System. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slaměníková T. Exclusive Application of Pinyin Transcription in Conversation Courses for Beginners. In Xu W., He W. (Eds.) 国际汉语教材的理念与教学实践研究——第十届国际汉语教学学术研讨会论文集 Research on Concepts and Practice of Developing Chinese Language Teaching Materials. 2012.
SLAMĚNÍKOVÁ T. Moderní pojetí šesti tradičních kategorií. In Palecsková D. (Eds.) RARA AVIS. 2011.
KNIHA - CELEK
Uher D., Slaměníková T. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
Slaměníková T. Ideogramy v moderní čínštině. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Slaměníková T. O znaku 听. Modrý jasmín. 2016.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slaměníková T., Uher D. The Visible World in Sinograms. 2019.
Slaměníková T. Ideogram nebo fonogram? 2013.
PŘEKLAD
Slaměníková T. Čínština (nejen) pro samouky. 2010.
Slaměníková T. Ďábelská žena. 2010.
Slaměníková T. Čínsky 15 minut denně. 2009.
Slaměníková T. Zemřelé manželce. Fénix. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.