Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633467

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.27

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.27 po domluvě (dle aktuální situace - online či osobně)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Slaměníková T., Guo Y. Čínská obchodní konverzace. 2014. (KNIHA - CELEK)
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016. (KNIHA - CELEK)
Slaměníková T. On the Nature of Unmotivated Components in Modern Chinese Characters. Graphemics in the 21st Century. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Slaměníková T. Chinese Anthroponyms from a Grammatologist Perspective. In Slíz M., Walkowiak JB. (Eds.) Onomastica Uralica 13. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Slaměníková T. Proposal for a New Classification System for Modern Chinese Characters. Studia Orientalia Slovaca. 2017. (ČLÁNEK)
Slaměníková T. Perceptual Errors in Chinese Language Processing: A Case Study of Czech learners. Acta Linguistica Asiatica. 2017. (ČLÁNEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slaměníková T. Exclusive Application of Pinyin Transcription in Conversation Courses for Beginners. In Xu W., He W. (Eds.) 国际汉语教材的理念与教学实践研究——第十届国际汉语教学学术研讨会论文集 Research on Concepts and Practice of Developing Chinese Language Teaching Materials. 2012.
Slaměníková T. Reflections of Shell Money in the Chinese Writing System. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slaměníková T. Chinese Brand Names in English: An Outline of the Main Adoption Methods. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behaviour and Normative Models. 2017.
SLAMĚNÍKOVÁ T. Moderní pojetí šesti tradičních kategorií. In Palecsková D. (Eds.) RARA AVIS. 2011.
KNIHA - CELEK
Slaměníková T. Ideogramy v moderní čínštině. 2013.
Uher D., Slaměníková T. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slaměníková T. Ideogram nebo fonogram? 2013.
Slaměníková T., Uher D. The Visible World in Sinograms. 2019.
ČLÁNEK
Slaměníková T. Případová studie fonogramu v čínském textu. Dálný východ. 2015.
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Slaměníková T. Případová studie polyfonních znaků v čínském textu. Dálný východ. 2018.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Nové trendy v čínské grammatologii. Dálný východ. 2011.
PŘEKLAD
Slaměníková T. Čínština (nejen) pro samouky. 2010.
Slaměníková T. Zemřelé manželce. Fénix. 2008.
Slaměníková T. Ďábelská žena. 2010.
Slaměníková T. Čínsky 15 minut denně. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Slaměníková T. O znaku 听. Modrý jasmín. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.