Doc. Mgr. David Uher, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633464, 721826279
Pracoviště:
Katedra asijských studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.09
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2002 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
UHER D., KUČERA O., Jebavá M., Babáčková E., Lavička M., Dluhošová T. Moderní čínština pro nesinology. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Uher D. Čínské bušidó. Dálný východ. 2017.
Uher D. 《汉语会话课本》中句子的韵律结构. 中外文化交流. 2016.
Uher DU. The rhythmic structure of sentences in the Textbook of Chinese Conversation. China & the World Cultural Exchange. 2016.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
UHER D. hanjie chenghu bijiao. Dálný východ. 2011.
UHER D. Oldřich Švarný: Nekrolog. Dálný východ. 2011.
Uher D. Gramatolog Duan Yucai (1735-1815). Studia Orientalia Slovaca. 2007.
Uher D. Prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. - pedagog. Studia Orientalia Slovaca. 2005.
Uher D. Xu Shen a počátky čínské gramatologie. Studia Orientalia Slovaca. 2005.
Uher D. Shuo Wen Jie Zi zai di er Hanyu jiaoxue zhong d weizhi yu yingyong. Yunnan Shifan Daxue Xuebao, Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban. 2004.
Uher D. Gu Yindu, gu Xila yu Zhongguo gudai yuyanxue bijiao. Gu Hanyu Yanjiu [Research on Classical Chinese]. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Uher D. Výklad významu základních a rozbor struktury složených znaků: teorie, kultura a etymologie. In Li K. (Eds.) Shuo Wen Jie Zi d Xueshuo, Wenhua, Ziyuan. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Uher D. Zvířecí determinativy v čínském písmu. In Olivová L. (Eds.) OLIVOVÁ, Lucie (ed.): Zvířecí mýty a mýtická zvířata. 2010.
Uher D. Postava "učitele" orientalizovaná vědecko-fantastickými filmy. In . (Eds.) Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia. 2008.
Uher D. K otázce učebnic používaných při výuce čínského jazyka na UP v Olomouci (k 85. Narozeninám prof. PhDr. Oldřicha Švarného, CSc.). HLAVIČKOVÁ, Vlasta (ed.): Mezinárodní konference. Jazyková kompetence v Evropské unii. 2005.
Uher D. Six Categories of Chinese Characters. Orientalia Antiqua Nova V. 2005.
UHER D. Čínské znakové písmo - lingua franca Dálného východu. In Letavajová S. (Eds.) Letavajová, Silvia: Globalizácia versus identita v stredoeurópskom priestore. Zborník z II. medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2004.
KNIHA - CELEK
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016.
Švarný O., Uher D. Prozodická gramatika čínštiny. 2014.
Uher D. Učebnice čínské konverzace. Učebnice čínské konverzace. 2007.
Uher D., Kučera O., Vykoukal J. Učebnice čínských znaků I. KUČERA, Ondřej a kol. Učebnice čínských znaků I. 2005.
Uher D. Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. 2001.
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech I. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech I. 1998.
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech II. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech II. 1998.
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech III. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech III. 1998.
Uher D., Švarný O., Tchang Rusková J., Zhu M. Hovorová čínština v příkladech IV. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech IV. 1998.
Uher D., Švarný O. Úvod do studia hovorové čínštiny. ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Úvod do studia hovorové čínštiny. 1997.
KAPITOLA V KNIZE
Uher D. Prameny hanské mytologie: Výklad znaků. Modrý jasmín. 2016.
Uher D., Třísková H. Předmluva překladatelů. In . (Eds.) KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Přílohy. In . (Eds.) KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Rejstřík. In . (Eds.) KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Zdroje ilustrací a seznam citací. In . (Eds.) Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Fiala Karel. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Friš Oldřich. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Heroldová-Šťovíčková Danuška. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Jelínek Jiří. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Kalousková Jarmila. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Kraemerová Alice. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Krouský Ivan. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Lesný Vincenc. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Novák Miroslav. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Oplt Miroslav. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Průšek Jaroslav. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Pucek Vladimír. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Pultr Alois. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Šíma Jiří. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Švarcová Zdenka. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Švarný Oldřich. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Třísková Hana. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Vacek Jaroslav. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Vochala Jaromír. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Vochalová Žu-čen. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Zbavitel Dušan. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Zemánek Petr. In Černý J. (Eds.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Uher D. Doslov. In . (Eds.) Nebešťan na Zemi vyhnaný. 2007.
Uher D. Resumé. In . (Eds.) Stočes, Ferdinand: Li Po ? Život v básních. Život a dílo básníka Li Poa (701-762). 2003.
Uher D. Wei Cheng zhinei - Tváře za zdí. Štreit, Jindřich: Tváře za zdí. 2003.
UHER D., ZHU M. yuyanxue qian shiqi. Duiwai Hanyu Jiaoxue d Lilun yu Shijian. 2000.
Uher D., Švarný O. Fonetická cvičení. In . (Eds.) ŠVARNÝ, Oldřich: Učební slovník jazyka čínského I. 1998.
Uher D., Švarný O. Grafy. In . (Eds.) ŠVARNÝ, Oldřich: Učební slovník jazyka čínského I. 1998.
ABSTRAKT
Uher D. Význam Učebního slovníku jazyka čínského jako jazykového korpusu. Sborník z Česko-slovenské sinologické konference pořádané Katedrou asijských studií FF UP ve dnech 5. - 6. 11. 2010 v Olomouci. 2010.
Uher D. Čínské bušidó. I. výroční česko-slovenská sinologická konference. 2007.
Uher D. 传统汉字学与汉语为非母语教育. 《第八届国际汉语教学讨论会?论文摘要集》. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Klvač J., Kubátová J., Herinek J., Uher D. Je Čína zemí neuvěřitelných ekonomických možností? 2010.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Uher D. Učebnice čínské konverzace. Učebnice čínské konverzace. 2007.
Uher D. Čínština. Cestovní konverzace. Čínština. Cestovní konverzace. 2004.
Uher D., Švarný O., Rusková, Tchang J. Hovorová čínština v příkladech I-IV. díl. ŠVARNÝ, Oldřich a kolektiv: Hovorová čínština v příkladech I-IV. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Uher D. Chapter 3: History and Dialects. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Chapter 4: Grammar. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Preface. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D. Suggestions to Further Reading. KANE, Daniel: Knížka o čínštině. 2009.
Uher D., Jebavá M., Slaměníková T., Zemanová I. 15-Minute Chinese. Čínsky 15 minut denně. 2008.
Uher D. Lang. Chuť jablek. 2006.
Uher D. Mo Zi: Jian Ai. Klenoty čínské literatury. 2006.
Uher D. Sima Qian: Shi Ji (Wei Gongzi Liezhuan). Klenoty čínské literatury. 2006.
Uher D. Sou Shen Ji. Klenoty čínské literatury. 2006.
Uher D. Jin Ping Mei. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav Malina (ed.): Čína z antropologické perspektivy. 2005.
Uher D. Čínština. Cestovní konverzace. Čínština. Cestovní konverzace. 2004.
Uher D. "Čínština" In Asijský tlumočník. 8 významných jazyků Asie. Asijský tlumočník. 8 významných jazyků Asie. 2003.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Zuzana POSPĚCHOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.