Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633463, 602772483
Pracoviště:
Katedra asijských studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Pracoviště:
Odd. řízení a rozvoje lidských zdrojů
Org. jednotka:
Rektorát UP
Adresa:
Křížkovského 14
Místnost:
3.21A
Pracovní zařazení:
  • Odborný asistent (Katedra asijských studií)
  • Koordinátor bezpečnosti a IS (Odd. řízení a rozvoje lidských zdrojů)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Proděkan (30. 9. 2010 – 1. 1. 2001)
  • Prorektor (1. 2. 2014 – )
  • Zlínská astronomická společnost (člen, 1991–2008)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lavička M., Kučera O. Srpen 1968 a překvapivá (?) čínská reakce. Nový Orient. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kučera O., Faltýnek D., Owsianková H., Šamajová K., Čižmárová R. Návrat čínského zelí do Evropy: o původu druhů. Nový Orient. 2018.
Šamajová K., Kučera O., Faltýnek D., Matlach V. Autenticita kung-paa v českém prostředí - data-mining jídla. Nový Orient. 2016.
Schusterová D., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O., Ščigulinská J. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary spoken Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Motalová T., Spáčilová L., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary written Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Kučera O. Is Taiwan a Presidential System? China Perspectives. 2006.
Kučera O. Le régime taiwanais est-il présidentiel? Perspectives chinoises. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kučera O. Etnická identita obyvatel Taiwanu v procesu demokratizace. In . (Eds.) Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Sehnálková J., Kučera O. Taiwan's participation in international organizations: obstacles, strategies, patterns? European perspectives on Taiwan. 2012.
SBORNÍK - CELEK
KUČERA O. Orientalia I. Literatura a umění Tchaj-wanu. In Kučera O. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Orientalia. 2007.
KUČERA O. Orientalia I. Literatura a umění Tchaj-wanu. In Kučera O. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Orientalia. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.