Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633467
Pracoviště:
Katedra asijských studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 14
Místnost:
3.13
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Místnost:
Poznámka:
Nepravidelné
3.13
LS zkouškové období: po domluvě
ČLÁNEK
Slaměníková T. Případová studie polyfonních znaků v čínském textu. Dálný východ. 2018.
Slaměníková T. Proposal for a New Classification System for Modern Chinese Characters. Studia Orientalia Slovaca. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Případová studie fonogramu v čínském textu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Nové trendy v čínské grammatologii. Dálný východ. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slaměníková T. Chinese Brand Names in English: An Outline of the Main Adoption Methods. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behaviour and Normative Models. 2017.
Slaměníková T. Reflections of Shell Money in the Chinese Writing System. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slaměníková T. Exclusive Application of Pinyin Transcription in Conversation Courses for Beginners. In Xu W., He W. (Eds.) 国际汉语教材的理念与教学实践研究——第十届国际汉语教学学术研讨会论文集 Research on Concepts and Practice of Developing Chinese Language Teaching Materials. 2012.
SLAMĚNÍKOVÁ T. Moderní pojetí šesti tradičních kategorií. In Palecsková D. (Eds.) RARA AVIS. 2011.
KNIHA - CELEK
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016.
Slaměníková T., Guo Y. Čínská obchodní konverzace. 2014.
Slaměníková T. Ideogramy v moderní čínštině. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Slaměníková T. Chinese Anthroponyms from a Grammatologist Perspective. In Slíz M., Walkowiak JB. (Eds.) Onomastica Uralica 13. 2018.
Slaměníková T. O znaku 听. Modrý jasmín. 2016.
PŘEKLAD
Slaměníková T. Čínština (nejen) pro samouky. 2010.
Slaměníková T. Ďábelská žena. 2010.
Slaměníková T. Čínsky 15 minut denně. 2009.
Slaměníková T. Zemřelé manželce. Fénix. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.