Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633467

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.27

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.13 po domluvě (dle aktuální situace - online či osobně)
ČLÁNEK
Slaměníková T. Případová studie polyfonních znaků v čínském textu. Dálný východ. 2018.
Slaměníková T. Proposal for a New Classification System for Modern Chinese Characters. Studia Orientalia Slovaca. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Rowan Atkinson zpívající, orientalizující. Dálný východ. 2017.
Uher D., Slaměníková T. Prozodická analýza monologu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Případová studie fonogramu v čínském textu. Dálný východ. 2015.
Slaměníková T. Nové trendy v čínské grammatologii. Dálný východ. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slaměníková T. Chinese Brand Names in English: An Outline of the Main Adoption Methods. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behaviour and Normative Models. 2017.
Slaměníková T. Reflections of Shell Money in the Chinese Writing System. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slaměníková T. Exclusive Application of Pinyin Transcription in Conversation Courses for Beginners. In Xu W., He W. (Eds.) 国际汉语教材的理念与教学实践研究——第十届国际汉语教学学术研讨会论文集 Research on Concepts and Practice of Developing Chinese Language Teaching Materials. 2012.
SLAMĚNÍKOVÁ T. Moderní pojetí šesti tradičních kategorií. In Palecsková D. (Eds.) RARA AVIS. 2011.
KNIHA - CELEK
Uher D., Slaměníková T. Oldřich Švarný: Prosodia linguae Sinensis. 2019.
Uher D., Jin X., Slaměníková T. Učebnice čínské konverzace II. 2016.
Slaměníková T., Guo Y. Čínská obchodní konverzace. 2014.
Slaměníková T. Ideogramy v moderní čínštině. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Otýpková M. Prozodická charakteristika textu: host talk show. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021.
Frydrychová M. Prozodická charakteristika textu: mluvčí na nahrávce učebnice čínštiny. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021.
Štefek V. Prozodická charakteristika textu: neformální promluva filmové postavy. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021.
Slaměníková T., Uher D. Prozodická charakteristika textu: připravenost a spontánnost mluveného projevu. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021.
Slaměníková T., Uher D. Prozodická charakteristika textu: připravenost a spontánnost mluveného projevu. In Slaměníková T. (Eds.) Oldřích Švarný: Prosodia linguae Sinensis Reloaded. 2021.
Slaměníková T. On the Nature of Unmotivated Components in Modern Chinese Characters. Graphemics in the 21st Century. 2019.
Slaměníková T. Chinese Anthroponyms from a Grammatologist Perspective. In Slíz M., Walkowiak JB. (Eds.) Onomastica Uralica 13. 2018.
Slaměníková T. O znaku 听. Modrý jasmín. 2016.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slaměníková T., Uher D. The Visible World in Sinograms. 2019.
Slaměníková T. Ideogram nebo fonogram? 2013.
PŘEKLAD
Slaměníková T. Čínština (nejen) pro samouky. 2010.
Slaměníková T. Ďábelská žena. 2010.
Slaměníková T. Čínsky 15 minut denně. 2009.
Slaměníková T. Zemřelé manželce. Fénix. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.