Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633460

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.22

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pospěchová Z. Prosodic Transcription of Standard Chinese and its Use in Teaching. Acta Linguistica Asiatica. 2016. (ČLÁNEK)
Pospěchová Z. Prozodická transkripce čínštiny a její využití v současnosti. Dálný východ. 2015. (ČLÁNEK)
Pospěchová Z. Využití prozodické transkripce v interpretaci prozodické roviny komunikace ze sociolingvistického hlediska. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 2014. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospěchová Z. Vybrané aspekty tématu a rématu v čínštině. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.