13. česko-slovenská sinologická konference 2019

Úvodem

Přijměte prosím pozvání na 13. ročník konference českých a slovenských sinologů, která se bude konat 23. listopadu 2019 v prostorách Katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Program

Panel 1

Panel 2

9:00-9:15

Úvodní slovo vedoucího čínské sekce Katedry asijských studií Ondřeje Kučery

9:15-10:45

Náboženství a filozofie I*

Jazyk v prostoru

Jana Benická (UKB)

Nesmrteľní v taoistickej tradícii: nie je lepšie miesto pre nesmrteľných ako na zemi

Jiří Hudeček (UK)

Stručné, zvučné, výstižné: diskuse o sjednocení čínské vědecké terminologie v 1. pol. 20. st.

Daniel Berounský (UK)

Kult bytostí ňen v severovýchodním Tibetu a jeho souvislost s náboženskými představami Čchiangů

Aleš Karmazín (MUP)

Slogany jako organizační prvek čínské politiky

Luboš Bělka (MU)

Tibetský buddhismus v románu Ning Kchena Nebe nad Lhasou: Religionistická reflexe

Ondřej Vicher (UP)

Představení specifik čínského humoru založeného na historických a kulturních odkazech v sitkomu 家有儿女

10:45-11:15

přestávka na kávu

11:15-12:45

Nová kultura mezi východem a západem

Lingvistika I

Olga Lomová (UK)

Osobní ex-libris – tradice knižní kultury v novém hávu?

Hana Třísková (OÚ AV ČR)

Testování percepce přízvuku v čínštině

Lenka Chaloupková (UK)

Píseň a estetická funkce Nové hudby v období Májového hnutí

Tereza Slaměníková (UP)

Alík, Puňta a Tyrl: pekingská kynonyma

Dušan Vávra (MU)

Lu Xun a soudobá čínská fantastická literatura

Václav Valtr (UK)

Argumentační strategie v textologické praxi

12:45-14:00

pauza na oběd

14:00-16:00

Náboženství a filozofie II

Chinese culture and cultural influences

Jakub Otčenášek (VŠE)

Byrokratická obraznost v raných textech Cesty nebeských mistrů

Roman Shapiro (MU)

The Chinese Princess in the West: from Persian Fairy-tales to Puccini’s Opera

Magdaléna Rychetská (MU)

Vzťah katolíkov a čínskej vlády vo svetle mariánskej púte na horu Sheshan

Pei-Yu Chen (University of Hamburg)

The Conception of History and the Formation of ‚Objectivity' from the German Historiography to the Japanese Oriental Studies

Martin Špirk (MU)

Mysl a tělo humanistického buddhismu v praxi: případová studie chrámu a komunity Fo Guang Shan ve Vídni

Xiaohu Jiang (University of Vienna)

Woman, Family and Society: A Sociological and Psychoanalytical Comparison of Eileen Chang and Elfriede Jelinek

Kateřina Gajdošová (UK)

Nově objevené kosmologické texty Válčících států z pohledu procesuální filosofie

Mariia Guleva (UK)

Small nations ground into dust: Chinese manhua cartoons on Second Italo-Ethiopian war and Spanish Civil war

16:00-16:15

přestávka na kávu

16:15-17:45

Historie

Lingvistika II

Jakub Hrubý a Jarmila Ptáčková (OÚ AV ČR)

Čínská vláda v Amdu? – Lokální dějiny okresu Guide v provincii Qinghai

David Uher (UP)

Pořadí determinativů ve Výkladu sinogramů: Xu Kaiův model

Martin Blahota (UK)

Perspektivy čínských, japonských, korejských a ruských spisovatelů v Mandžukuu

Vlastimil Dobečka a Denisa Vicherová Schusterová (UP)

Chybová anotace textů z výuky čínských znaků

Magdaléna Chlebounová (UP)

Obchodní vztahy Vítkovických železáren s Čínou do roku 1945

Václav Linkov (CDV)

Role některých čínských slov při vyjádření sebe sama a odhadu druhého člověka v online psaném textu

 * panel věnovaný památce profesora Martina Slobodníka z Komenského Univerzity v Bratislavě

Abstrakty