13. česko-slovenská sinologická konference 2019

Přijměte pozvání na 13. ročník konference českých a slovenských sinologů, která se bude konat ve dnech 22.–23. listopadu 2019 na půdě Katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vítány jsou jak návrhy samostatných příspěvků, tak i celých tematicky zaměřených panelů. Rovněž plánujeme sekci dedikovanou studentům všech úrovní studia, kde dostanou příležitost prezentovat svůj výzkum.

Důležité informace:

❖ Mezní termín pro zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku/abstraktů v rámci navrhovaného panelu je 31. července 2019. Změna - termín je prodloužen do 18. srpna 2019.

❖ Vyrozumění o přijetí/nepřijetí bude zasláno nejpozději 31. srpna 2019.

❖ Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

❖ Konference je bez poplatku.

❖ Abstrakt zasílejte na sinokon2019@gmail.com.

❖ Informace o studentské sekci najdete na stránce acas.upol.cz/poster-session.

 

Praktické informace:

❖ Abstrakt příspěvku by neměl přesáhnout 250 slov. Nezapomeňte uvést svoji afiliaci.

❖ Tematický panel se skládá z 3–4 příspěvků.

❖ Na každý příspěvek bude alokován čas 30 minut (20 minut příspěvek + 10 minut diskuze).