František Kratochvíl, MA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633461

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.66

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:30–13:00 3.21B + online (Zoom)
pondělí 14:30–16:00 3.21B + online (Zoom)
čtvrtek 08:00–09:30 3.21B + online (Zoom)
čtvrtek 12:00–13:40 3.21B + online (Zoom)
ČLÁNEK
Sauerland U., Hollebrandse B., Kratochvíl F. When hypotaxis looks like parataxis: embedding and complementizer agreement in Teiwa. Glossa-A Journal of General Linguistics. 2020.
Kratochvíl F., Sio JU. VOT Contrasts in Zhongshan Min. Current Research in Chinese Linguistics. 2018.
Kratochvíl F., Delpada B., Perono Cacciafoco F. Abui landscape names: Origin and functions. Onoma: Journal of the International Council of Onomastic Sciences. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foley B., Arnold J., Coto-Solano R., Durantin G., Ellison TM., van Esch D., Heath S., Kratochvíl F., Maxwell-Smith Z., Nash D., Olsson O., Richards M., San N., Stoakes H., Thieberger N., Wiles J. Building Speech Recognition Systems for Language Documentation: The CoEDL Endangered Language Pipeline and Inference System (ELPIS). Proceedings of the The 6th international workshop on spoken language technologies for under-resourced languages (SLTU'18). 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Coupe A., Kratochvíl F. Asia before English. In Bolton K., Botha W., Kirkpatrick A. (Eds.) The Handbook of Asian Englishes. 2020.
Kratochvíl F., Binte Ismail NI., Hamzah D. Stance, categorisation, and information structure in Malay. In . (Eds.) Perspectives on information structure in Austronesian languages. 2018.
Klamer M., Kratochvíl F. The evolution of differential object marking in Alor-Pantar languages. Diachrony of differential argument marking. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zawiszová H., Lavička M., Kratochvíl F. 14th Annual Conference on Asian Studies: Voiced and Voiceless in Asia. 2020.
Sio JU., Kratochvíl F., Motalová T. The First International Workshop on Cantonese Syntax. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Malajská a indonéská jazykověda DAS/MIJ ZS 1
Malajská a indonéská jazykověda DAS/MIJ ZS Cv 1
Sociolingvistika DAS/SOCLI LS Cv 0
Sociolingvistika DAS/SOCLI LS 2
Diplomový seminář 1 DAS/3BC1 LS Se 0
Návrh tématu diplomové práce DAS/3BC2 LS 0
Návrh tématu diplomové práce DAS/3BC2 LS Cv 0
Úvod do studia jazyka 1 DAS/4UJ1 ZS 2
Úvod do studia jazyka 1 DAS/4UJ1 ZS Cv 2
Lingvistika asijských jazyků DAS/5LAJ LS 2
Úvod do studia jazyka 1 DAS/5UJ1 ZS Cv 2
Úvod do studia jazyka 1 DAS/5UJ1 ZS 2
Lingvistika asijských jazyků DAS/6LAJ LS Cv 0
Lingvistika asijských jazyků DAS/6LAJ LS 2
Indonéština v sociokulturním kontextu ASI/ISKK LS Se 2
Jazyk v socio-kulturním kontextu ASI/JSK LS 1
Jazyk v socio-kulturním kontextu ASI/JSK LS Se 2
Malajský jazyk 1 ASI/MAL1 LS Se 0
Malajský jazyk 1 ASI/MAL1 LS 0
Malajský jazyk 2 ASI/MAL2 ZS Se 1
Malajský jazyk 2 ASI/MAL2 ZS 1
Diplomový seminář 1 DAS/DS1 LS Se 2
Culture and History of Asia DAS/HOA ZS 2
Culture and History of Asia DAS/HOA ZS Cv 2
Historická a sociální geografie Asie DAS/HSGEO ZS 2
Indonéština 7 DAS/IND7 ZS 2
Indonéština 8 DAS/IND8 LS 2
MV II - Sociologie a kulturní antropolog KDV/95MS1 ZS Se 0
Asijská studia I: Přehled literatury k v KDV/91AA1 ZS Se 0
Asijská studia II: Teoretický rámec výzk KDV/91AA2 LS Se 0
Publikace I KDV/91BD1 ZS 0
Stáž (10-30 dní) KDV/91CP1 LS 0
Academic English KDV/92AAE LS Se 0
Reaging Group KDV/93RG LS 0
Tutoring DAS/BT ZS Cv 0
Tutoring DAS/MT ZS Cv 0