František Kratochvíl, MA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633461

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.21B

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:30–13:00 3.21B + online (Zoom)
pondělí 14:30–16:00 3.21B + online (Zoom)
čtvrtek 08:00–09:30 3.21B + online (Zoom)
čtvrtek 12:00–13:40 3.21B + online (Zoom)
ČLÁNEK
Sauerland U., Hollebrandse B., Kratochvíl F. When hypotaxis looks like parataxis: embedding and complementizer agreement in Teiwa. Glossa-A Journal of General Linguistics. 2020.
Kratochvíl F., Sio JU. VOT Contrasts in Zhongshan Min. Current Research in Chinese Linguistics. 2018.
Kratochvíl F., Delpada B., Perono Cacciafoco F. Abui landscape names: Origin and functions. Onoma: Journal of the International Council of Onomastic Sciences. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foley B., Arnold J., Coto-Solano R., Durantin G., Ellison TM., van Esch D., Heath S., Kratochvíl F., Maxwell-Smith Z., Nash D., Olsson O., Richards M., San N., Stoakes H., Thieberger N., Wiles J. Building Speech Recognition Systems for Language Documentation: The CoEDL Endangered Language Pipeline and Inference System (ELPIS). Proceedings of the The 6th international workshop on spoken language technologies for under-resourced languages (SLTU'18). 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Coupe A., Kratochvíl F. Asia before English. In Bolton K., Botha W., Kirkpatrick A. (Eds.) The Handbook of Asian Englishes. 2020.
Kratochvíl F., Binte Ismail NI., Hamzah D. Stance, categorisation, and information structure in Malay. In . (Eds.) Perspectives on information structure in Austronesian languages. 2018.
Klamer M., Kratochvíl F. The evolution of differential object marking in Alor-Pantar languages. Diachrony of differential argument marking. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sio JU., Kratochvíl F., Motalová T. The First International Workshop on Cantonese Syntax. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Malajská a indonéská jazykověda DAS/MIJ ZS 1
Malajská a indonéská jazykověda DAS/MIJ ZS Cv 1
Úvod do studia jazyka 1 DAS/4UJ1 ZS Cv 2
Úvod do studia jazyka 1 DAS/4UJ1 ZS 2
Úvod do studia jazyka 1 DAS/5UJ1 ZS Cv 2
Úvod do studia jazyka 1 DAS/5UJ1 ZS 2
Malajský jazyk 2 ASI/MAL2 ZS 1
Malajský jazyk 2 ASI/MAL2 ZS Se 1
Culture and History of Asia DAS/HOA ZS 2
Culture and History of Asia DAS/HOA ZS Cv 2
Historická a sociální geografie Asie DAS/HSGEO ZS 2
Indonéština 7 DAS/IND7 ZS 2
Asijská studia I: Přehled literatury k v KDV/91AA1 ZS Se 0
Tutoring DAS/BT ZS Cv 0
Tutoring DAS/MT ZS Cv 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.