Asian Etnicity

Časopis Asian Ethnicity, na jehož vydávání se podílí Katedra asijských studií, vychází čtyřikrát ročně v nakladatelství Taylor & Francis (Routledge).

Časopis se zaměřuje na geografickou oblast, kterou lze vytyčit jezerem Bajkal na severu, Japonskem na východě, Jávou na jihu a Kaspickým mořem na západě. Jedná se tedy o území, které zahrnuje nejvýznamnější a nejlidnatějstí státy jako je Čína, Indie a Indonésie.

Obsahově se Asian Ethnicity zaměřuje na mezioborové zkoumání etnických menšin a etnických vztahů v daných zemích, zejména v období dvacátého a jednadvacátého století.

Časopis je indexován v:

  • CSA Worldwide Political Science Abstracts
  • EBSCOhost
  • International Bibliography of the Social Sciences
  • International Political Science Abstracts
  • SCOPUS
  • Clarivate Analytics’ Emerging Sources Citation Index

Informace pro autory