Zkoušky

Souborná postupová zkouška – čínská filologie (ASH/SPZ)

Soubornou postupovou zkoušku (ASH/SPZ) si musí v LS povinně zapsat všichni studenti prvního ročníku jednooborového bakalářského studia čínské filologie. Tuto atestaci si lze ve STAGu zapsat pouze jednou, je tedy podmínkou pro postup do 2. ročníku. 

Do Souborné postupové zkoušky náležejí tyto předměty:

 • ASH/KY1 Audioorální cvičení 1
 • ASH/XKY2 Audioorální cvičení 2
 • ASH/XKY1 Čínská konverzace 1
 • ASH/XKY2X Čínská konverzace 2
 • ASH/XTL1 Náslechová cvičení 1
 • ASH/XTL2 Náslechová cvičení 2
 • ASH/HZ1 Grammatologie 1
 • ASH/XHZ2 Grammatologie 2
 • ASH/XYF1 Gramatika čínštiny 1
 • ASH/XYF2 Gramatika čínštiny 2
 • ASH/XFY Fonetika čínštiny
 • ASH/XFY2 Fonologie čínštiny

Podmínky pro získání atestace:

Všichni studenti si předmět ASH/SPZ ve STAGu musí zapsat v LS 1. ročníku.

Studentům, kteří prokáží úspěšné absolvování všech výše uvedených jazykových disciplín 1. ročníku tím, že elektronicky pošlou sekretářce katedry Zápisový list A (dostupný ve STAGu), bude tato zkouška zapsána automaticky. Zápisový list A je třeba odeslat do mezního termínu pro splnění studijních povinností za akademický rok stanoveného harmonogramem akademického roku.

Studenti, kteří nesplní kteroukoliv z výše uvedených atestací, musí absolvovat SPZ v rozsahu daných nesplněných disciplín. Každá úspěšně absolvovaná část (jednotlivé disciplíny) bude uznána a student bude zkoušku absolvovat každý další termín pouze v rozsahu zbývajících nesplněných částí. Jednotlivé disciplíny zkoušky nelze rozložit do více termínů, je třeba vždy absolvovat všechny chybějící disicplíny.

Pro SPZ budou v LS vypsány tři termíny (polovina června, konec června, začátek září). Student nahlásí e-mailem sekretářce katedry, kterých atestací a v kterém termínu se bude chtít v rámci SPZ zúčastnit.

V případě nesplnění některé z disciplín SPZ nebude zkouška uznána a studijní oddělení FF UP zašle studentovi vyrozumění o nesplnění podmínek studia a jeho následném ukončení.