Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633460

Katedra asijských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.22

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pospěchová Z. Využití prozodické transkripce v interpretaci prozodické roviny komunikace ze sociolingvistického hlediska. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 2014. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospěchová Z. Vybrané aspekty tématu a rématu v čínštině. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Pospěchová Z. Prosodic Transcription of Standard Chinese and its Use in Teaching. Acta Linguistica Asiatica. 2016. (ČLÁNEK)
Pospěchová Z. Prozodická transkripce čínštiny a její využití v současnosti. Dálný východ. 2015. (ČLÁNEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pospěchová Z. Prosodic Transcription of Standard Chinese in Sociolinguistics research. Proceedings from the 8 th Annual Czech and Slovak Sinological Conference 2014. 2015.
KNIHA - CELEK
Vaculíková P., Jurka M., Lacková Ľ., Postlová V., Zmetáková J., Földešiová D., Pospěchová Z., Dytrtová M., Rysová M. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. In Vaculíková P., Jurka M. (Eds.) 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.